Regulamin Konkursu Gepardka Biznesu 2010

W pierwszej edycji Konkursu Gepardka Biznesu – Kobieta Sukcesu 2010  kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej w ciągu 2 lat.

Regulamin V edycji Konkursu Gepardy Biznesu 

I. Misja
Misją Konkursu Gepardka Biznesu – Kobieta Sukcesu 2010  jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz promowanie kobiet w biznesie.

II. Cele
1. Wyłonienie i promowanie kobiet, kierujących najdynamiczniej rozwijającymi się przedsiębiorstwami.
2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie magazynu „Europejska Firma” i  Klubu Gepardów Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Gepardów Biznesu.

III. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu Gepardy Biznesu są Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”, Klub Gepardów Biznesu i ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu

A. Kobieta, kierująca najdynamiczniejszym przedsiębiorstwwem  według dynamiki wartości rynkowej w okresie 2-letnim w następujących województwach:
 
1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

B. Kobieta, kierująca najdynamiczniejszym przedsiębiorstwwem  według dynamiki wartości rynkowej w okresie 2-letnim w następujących branżach:

1. Handlowa
2. Budowlana
3. Materiałów budowlanych
4. Przemysł lekki
5. Spożywcza
6. Chemiczna
7. Przemysł elektromaszynowy
8. Telekomunikacyjna
9. Informatyczna
10. Przemysł drzewny i papierniczy
11. Medialna

C.  Kobieta, kierująca najdynamiczniejszym przedsiębiorstwwem według średniej z dynamik zysku netto i przychodów ogółem w ciągu 2 lat w następujących województwach:

1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

D.  Kobieta, kierująca najdynamiczniejszym bankiem spółdzielczym według średniej z dynamik aktywów, funduszy brutto, depozytów, kredytów i zysku netto w ciągu 2 lat w następujących województwach:

1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

V. Wybór zwycięzców.
1. Wybór dokonywany jest na podstawie wyników finansowych, które służą do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego ostatniego dnia marca w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej. W wyjątkowych przypadkach podmiot może być pominięty w rankingu z powodu swoich nieetycznych działań.
3. Dynamika wzrostu porównywana jest w okresie 2 lat.
4. Obliczenia dynamiki wzrostu wartości rynkowej dokonywane są na podstawie danych dostępnych w publicznych rejestrach lub przekazanych wcześniej do Wywiadowi Gospodarczej InfoCredit.

5. W przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, liczona jest średnia z dynamik zysku netto i przychodów ogółem w ciągu 2 lat.

6. W przypadku banków spółdzielczych liczona jest dynamika aktywów, funduszy brutto, depozytów, kredytów i zysku netto w ciągu 2 lat.

VI. Uczestnictwo.
1. Uczestnictwo w Konkursie Gepardka Biznesu – Kobieta Sukcesu jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać kobiety, kierujące firmami i bankami działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą uczestniczyć kobiety, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że dane finansowe ich firm lub banków są dostępne w rejestrach i publikacjach.

VII. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie są dyplomy, maskotki Gepardka Biznesu i  statuetki Gepard Biznesu i logo promocyjne Gepardka Biznesu.
2. Dyplomy i maskotki Gepardka Biznesu przyznawane są kobietom, kierującym podmiotami, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 20 proc., a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, i banków spółdzielczych średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 20 proc. i wzięły udział w Konferencji Nowoczesnego Biznesu.
3. Warunkiem otrzymania dyplomu  i maskotki Gepardka Biznesu jest uczestnictwo w jednej z Konferencji Nowoczesnego Biznesu.
4. Statuetki przysługują kobietom, kierującym firmami, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 20 proc., a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, i banków, średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 20 proc.
5. Statuetki są bezpłatne dla zwycięzczyń rankingów wojewódzkich oraz zwycięzczyń rankingów branżowych, jeżeli zostaną odebrane na jednej z Konferencji Nowoczesnego Biznesu. W pozostałych przypadkach statuetki są płatne – 600 zł netto.
6. Logo promocyjne Gepard Biznesu przysługuje firmom, których wartość rynkowa wzrosłą o więcej niż 20 proc. w badanym okresie, a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu,  i banków, średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 20 proc.
7.  Mogą go używać firmy i banki, których przedstawiciele wezmą udział w Konferencji Nowoczesnego Biznesu albo wykupią Pakiet Marketingowy Gepard Biznesu. 

VIII. Ogłoszenie wyników.
1. Wyniki Konkursu Gepardka Biznesu ogłaszane są na Konferencjach Nowoczesnego Biznesu oraz na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma".
2. O terminach i miejscach organizowania Konferencji Nowoczesnego Biznesu decyduje dyrektor Klubu Gepardów Biznesu.
3. Udział w Konferencjach Nowoczesnego  Biznesu jest płatny – 300 zł netto od osoby.

IX. Zmiany regulaminu.
1. Regulamin Konkursu Gepardka Biznesu ustala i zmienia dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Klubu Gepardów Biznesu oraz na www.gepardybiznesu.pl.


Regulamin zatwierdzony przez dyrektora Klubu Gepardów Biznesu 23 maja 2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *