Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Krotoszyn

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 25 firm z siedzibą w Krotoszyn, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Krotoszyn
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Zielony Rynek 4 Bt Kapitał Sp. z o.o. S.K. 4454,3 44042
2 BT Development BT Kapitał Sp. z o.o. S.K. 3798,8 316403
3 Dino Polska S.A. 371 3369646
4 Browar Krotoszyn BT Kapitał Sp. z o.o. S.K.A. 321,6 76312
5 Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. 299,7 64654
6 PW Partner Sp. z o.o. S.K. 185 16035
7 Przedsiębiorstwo Obrotu Królikami Hybryda Sp. z o.o. 158 1576
8 Vida Sp. z o.o. 157,3 852
9 Bt Inwestycje Sp. z o.o. 143,5 49349
10 KROT INVEST 2 KR INŻYNIERIA Sp. z o.o. S.K. 117,4 25173
11 DW Sp. z o.o. 111,2 5714
12 KR Inżynieria Sp. z o.o. 102,5 18708
13 Atom Sp. z o.o. 101,5 2952
14 BT Kapitał Sp. z o.o. 92,3 16116
15 TT Invest Sp. z o.o. 89 2936
16 Przedsiębiorstwo Produkcyjne PRO-CANDLE Sp. z o.o. 79,4 4375
17 Pol – Food Polska Sp. z o.o. 63 428773
18 JOTKEL Sp. z o.o. S.K. 59,8 47615
19 MEBLE STOLRUS Sp. z o.o. S.K. 36 46606
20 RD Sp. z o.o. 32,7 2503
21 Konsbud Sp. z o.o. Przeds. Konserwacji Zabytków i Usług Budowlanych 27,6 129
22 Marlin sp.j. Małeccy 26,2 38552
23 D-M Sp. z o.o. 25,6 23777
24 Dino Krotoszyn Sp. z o.o. 21,4 55272
25 Krot Invest Kr Inżynieria Sp. z o.o. S.K.A. 11,4 200254

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Grzegorz Klonowski, CC BY-SA 3.0, Link

Slider