Kontakt

GepardyBiznesu.pl jest portalem internetowym biznesu, poświęconym w szczególności ludziom, firmom, bankom i samorządom wyróżnionym w konkursach, organizowanych przez Instytut Europejskiego Biznesu i Magazyn Przedsiębiorców “Europejska Firma”.
Redaktor naczelny portalu GepardyBiznesu.pl: Jerzy Krajewski

jerzy.krajewski@gepardybiznesu.pl

tel. (22) 77 14 200
tel. kom.: 604 596 537

Wydawca:
Instytut Europejskiego Biznesu

Instytut Europejskiego Biznesu, założony 12 grudnia 2005 r., jest oddziałem ULAN Sp. z o.o., utworzonej 15 grudnia 1989 r.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000214237
Kapitał zakładowy: 50 100 zł.
Kapitał opłacony: 50 100 zł.
NIP: 125-09-84-156