Kategoria: Warmińsko-Mazurskie

Najcenniejsze firmy województwa warmińsko-mazurskiego

W rankingu firm województwa warmińsko-mazurskiego według wartości rynkowej  31 marca 2006 r.  na podium znalazły się: Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. w Olsztynie (wyceniona  na 811 mln zł), INDYKPOL SA w Olsztynie (793  mln zł) oraz ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. w Elblągu (584 528 mln zł).

Read more