Kampania na rzecz vacatio legis

Od 2000 r. Jerzy Krajewski, prezes zarządu ULAN Sp. z o.o. i organizator Konkursu Gepardy Biznesu prowadzi kampanię na rzecz wprowadzenia do Konstytucji RP zapisu, że wszelkie zmiany w przepisach podatkowych

wchodzą w życie z minimum rocznym vacatio legis, czyli nie wcześniej niż 12 miesięcy po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Podatnicy powinni bowiem mieć czas na zapoznanie się z nowymi przepisami i dostosowanie do nich swoich działań. Swoją kampanię Jerzy Krajewski prowadził na łamach miesięcznika „Twój Pieniądz”, magazynu „Finansista”, Radia PiN oraz w TVP 1.