Rachunek powierniczy w ofercie Banku BPS

 Bank Polskiej Spółdzielczości SA wprowadził do oferty atrakcyjny rachunek powierniczy dla klientów indywidualnych, firm i deweloperów.

Posiadaczem rachunku jest powiernik (np. deweloper), który może dysponować środkami wpłaconymi na rachunek przez powierzającego  (np. kupującego mieszkanie) wyłącznie na zasadach określonych w Umowie handlowej, zawartej między powiernikiem a powierzającym (np. umowa kupna mieszkania).

Rachunek powierniczy daje poczucie bezpieczeństwa, że środki wpłacone przez powierzającego zostaną rozdysponowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie rachunku powierniczego (np. pieniądze zostaną przelane na konto dewelopera dopiero po oddaniu przez niego mieszkania do dyspozycji klienta, lub zakończenia pewnego etapu inwestycji).
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *