Artykuły

Banki spółdzielcze w programie Rodzina na swoim

Bank Polskiej Spółdzielczości SA i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA  podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielania przez banki spółdzielcze preferencyjnych kredytów mieszkaniowych.

Zasady ich udzielania określone są w ustawie z 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. (Dz. U. Nr 183 z 2006 r. poz. 1354), w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. Program ten skierowany jest głównie do mieszkańców wsi i małych miast, co w pełni pokrywa się z terenem działania banków spółdzielczych.

 W ramach tego programu banki spółdzielcze będą udzielać kredytów mieszkaniowych z własnych środków, a Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywać im dopłaty do oprocentowania. Podstawą ustalenia wysokości dopłat do procentowania tych kredytów będzie stopa trzymiesięcznego WIBOR-u powiększona o 2 pp. Wartość ta jest publikowana przez BGK w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA  to banki zrzeszające banki spółdzielcze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *