Informacje

Patroni honorowi Konkursu Gepardy Biznesu

Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
www.kig.pl
e-mail: media@kig.pl
tel. (22) 630 96 00
faks (22) 827 46 73

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
Adres: ul. Oboźna 8,  Warszawa
Adres do korespondencji:
skr. poczt. 231, 00-950 Warszawa
www.handel.org.pl
e-mail: nrzhiu@handel.org.pl
tel: (22) 828 56 30, 828 22 06
faks: (22) 828 22 07

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1,
00-013 Warszawa
www.krs.com.pl
tel. 22 826 72 21 do 29
e-mail: krs@krs.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *