Media o nas

Komu Gepardy Biznesu?

Rozmowa z JERZYM KRAJEWSKIM, redaktorem naczelnym „Głosu Banków Spółdzielczych" i organizatorem Konkursu Gepardy Biznesu

Celem Konkursu Gepardy Biznesu jest wyłonienie najbardziej dynamicznych firm i banków spółdzielczych. To ciekawy konkurs, którym powinny się zainteresować wszystkie spółdzielnie.

Chcemy policzyć dynamikę wzrostu wartości rynkowej małych i średnich firm oraz banków spółdzielczych w latach 2002-2004. Przedsiębiorstwa będą oceniane w dwóch kategoriach według wielkości przychodów w 2002 roku: do 2 mln euro (mikroprzedsiębiorstwa) oraz od 2 do 10 mln euro. Banki spółdzielcze będą klasyfikowane osobno. Drugim celem konkursu jest umożliwienie bankom spółdzielczym oraz małym i średnim firmom nawiązywanie kontaktów. Dzięki niemu przedsiębiorstwa dowiedzą się, że banki spółdzielcze mają dla nich dobrą ofertę w postaci tanich kredytów na działalność gospodarczą, leasingu, dobrych rachunków bieżących oraz dobrą i nowoczesną obsługę, np. że można łączyć się z nimi za pośrednictwem internetu. Pokażemy też najlepsze banki spółdzielcze przedsiębiorcom.

Misją tego konkursu jest wspieranie banków spółdzielczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przekonywanie ich do tego, żeby wspierały same siebie nawzajem. To znaczy jak?

Chcemy, by małe firmy korzystały z usług banków spółdzielczych, a te udzielały korzystnych kredytów oraz lepiej i sprawniej obsługiwały przedsiębiorstwa. Zamierzamy też przedstawić małym i średnim firmom możliwości, jakie daje im Giełda Papierów Wartościowych. Małe firmy w terenie często nic zdają sobie sprawy z tego, jak mogą się rozwinąć dzięki środkom finansowym pozyskanym z rynku kapitałowego. Będziemy pokazywać firmy, które odniosły sukces, dzięki temu, że uzyskały pieniądze od inwestorów, że mogły rozwinąć działalność i wdrożyć u siebie lepsze metody zarządzania, a następnie zdobywać rynki zagraniczne.

Z konkursem związany będzie kwartalnik „Gepardy Biznesu".

Będzie on dodawany jako insert do prasy gospodarczej i rozsyłany do banków spółdzielczych, które mają dużo klientów biznesowych, by mogły go dalej przekazywać, pokazując swoje usługi, w celu edukacji klientów. Pismo to oraz konkurs będą prowadziły też kampanię na rzecz wprowadzenia do Konstytucji RP zapisu o rocznym vacatio legis na zmiany w przepisach podatkowych. Dla firm i banków groźne jest bowiem to, że przepisy podatkowe mogą się zmieniać w ciągu roku podatkowego. Czasem jest taki chaos, iż najlepsi doradcy podatkowi nie wiedzą, co robić. Latem 2004 r. robiłem rozeznanie wśród polityków i najbardziej vacatio legis zainteresowani byli ludzie związani z obecną koalicją rządową. Za takimi zmianami w Konstytucji RP byli m.in. posłowie Artur Zawisza z PiS, który jest członkiem Kapituły Konkursu Gepardy Biznesu, i Roman Giertych z LPR. Uważam, że dla firm, spółdzielni i banków spółdzielczych bardzo ważne jest, by prawo podatkowe było stabilne.

Do kogo adresowany jest Wasz konkurs?

Będę chciał, żeby w tym konkursie wzięły udział wszystkie dynamiczne podmioty działające w Polsce. Mam nadzieję, że wystartują w nim również Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Rywalizują one z bankami spółdzielczymi, chociaż wyrosły z jednego pnia – z ruchu spółdzielczego.

Kto może uczestniczyć w konkursie?

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie podmioty gospodarcze, które w 2002 r. miały przychody mniejsze niż 10 mln euro. Na stronie internetowej www.gepardybiznesu.pl można znaleźć formularze zgłoszeniowe. Do wszystkich banków spółdzielczych wysłaliśmy także formularze pocztą. Wystarczy w nich podać kilka parametrów ekonomicznych z lat 2002-2004. jak wartość księgowa, zysk netto, amortyzacja i wartość sprzedaży. Na ich podstawie eksperci oszacują wartość rynkową firmy lub banku. Będzie to wymagało żmudnych obliczeń. Dysponować też będziemy informacjami z wywiadowni gospodarczej InfoCredit, która ma w swojej bazie dane finansowe od kilkunastu tysięcy małych firm oraz dostęp do danych z banków spółdzielczych.

Potrzebne informacje chcemy zebrać do końca lutego 2006 r. Na ich podstawie stworzymy rankingi. Najbardziej dynamiczne firmy i banki zostaną powiadomione o rozstrzygnięciach konkursu. Skończy się on w maju balem Gepardów Biznesu. Wtedy zwycięzcom zostaną przyznane statuetki Gepardów Biznesu i dyplomy. Wyniki rankingu ukażą się w drugim numerze kwartalnika „Gepardy Biznesu". Zaprezentujemy na jego łamach najlepsze firmy i banki. Sam bal chcemy wykorzystać jako okazję do poznania się banków spółdzielczych oraz małych i średnich firm.

Życzymy powodzenia w przeprowadzeniu konkursu.

/ Tęcza Polska, Nr 1-2006 /

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *