Informacje

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

ImageMetodologia wykorzystywana w Konkursach Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.   W ciągu sześciu lat wyceniliśmy wartość rynkową 30 tysięcy firm  i 100 banków spółdzielczych.

 

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki giełdowe do wyliczania wartości rynkowej firm na koniec marca danego roku               

Rok 2008

C/Z    13,75   
C/WK    2,22   
   
Rok 2009

C/Z    10,51   
C/WK    1,02   
   
Rok 2010

C/Z    20,79   
C/WK    1,55   
   
Rok 2011

C/Z    15,86
C/WK    1,61

* C- cena akcji, Z – zysk netto na jedną akcję, WK – wartość księgowa na jedną akcję               
źródło danych:  "Biuletyn Miesięczny GPW"

 

Przyjęcie ostatniego dnia roboczego marca jako terminu porównań jest umowne. Tego dnia znane są już wyniki finansowe wszystkich spółek za lata poprzednie, wyceny spółek powinny więc już je uwzględniać.

Wartość rynkowa firmy czy banku jest średnią z dwóch wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników. Następnie porównywana jest średnia wartość rynkowa z marca 2008 r. ze średnią z marca 20010 r. Z tego porównania wychodzi dynamika wzrostu wartości rynkowej w latach 2008 -2010. Jej osiągnięcie wymaga wykonania kilkunastu nieskomplikowanych działań matematycznych.

Metodologia jest prosta, co jest jej zaletą.

Jeżeli założymy, że giełda jest racjonalna, oddaje wiernie wyceny rynkowe.

Jej cechą jest to, że podąża za trendami i modami na giełdzie.

Sposób liczenia wartości rynkowej pokazuje wycena  Kulczyk Holding.

Ranking Potęgi Biznesu 2010 wygrała spółka Kulczyk Holding z siedzibą w Warszawie, która została wyceniona na 50,4 mld zł  (poprzednia wycena według trzech wskaźników wyniosła 52,6 mld zł). 
 
Jak doszliśmy do tak olbrzymiej wartości?
 
W 2009 r. Kulczyk Holding SA miała następujące wyniki:
przychody operacyjne  10,6 mln zł,
zysk netto:  4 179,8 mln zł,
amortyzacja: 1,1 mln zł,
kapitał własny: 4 807 mln zł.

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.
C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

Zysk netto  Kulczyk Holding  4 179,8 mln zł  pomnożony  przez 20,79 dał wycenę firmy w marcu 2010 r. na poziomie  86897,6 mln zł.
Ze wskaźnika C/WK wyszła wartość rynkowa  w marcu 2010 r. – 13929,5 mln  zł.
W naszej analizie podajemy średnią arytmetyczną z wycen. Suma wycen z dwóch wskaźników wyszła 100827 mln zł,  a średnia  50413,5 zł.
 
Tę średnią przyjmujemy jako wartość rynkową  Kulczyk Holding SA 31 marca 2010 r.  Podobnie program Excel policzył wartość rynkową 25 208 innych firm, wybranych spośród 50 tysięcy.
 

Aby trafić do analizy Instytutu Nowoczesnego Biznesu trzeba mieć przez trza lata w każdym roku minimum 1 mln zł przychodów operacyjnych, wykazać zysk netto i dodatni kapitał własny.
Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *