Wielkopolskie

Bank Spółdzielczy w Raszkowie

Bezpłatna informacja o członku Klubu Gepardów Biznesu

130 LAT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RASZKOWIE (1876-2007)

Wielkopolska spółdzielczość kredytowa została zapoczątkowana jako jedna z form stowarzyszeń niosących pomoc przede wszystkim ekonomicznie słabemu drobnomieszczaństwu i chłopstwu pod zaborem pruskim.

W obronie przed ekspansją niemiecką w Wielkopolsce w latach 1835-38 powstają kasy ziemiańskie i towarzystwa rolnicze mające na celu umocnienie ekonomiczne Polaków, rozwój gospodarczy oraz kształcenie zawodowe rolników i rzemieślników.

Raszków należał do jednych z pierwszych miast, w których rozpoczęły działalność.

W II poł. XIX w. w tym samym celu tworzono bankową spółdzielczość.

W Raszkowie w dniu 2 lipca 1876 r. odbyło się pierwsze założycielskie zebranie mające na celu założenie spółki z nieograniczoną poręką.

22 lipca 1876 roku Bank Ludowy w Raszkowie zapisany został do rejestru spółkowego w Sądzie w Ostrowie Wielkopolskim. Członkami Zarządu byli: ks. prob. Kazimierz Jagielski, p.p. Maksymilian Chylewski i dr Antoni Borecki, a w skład pierwszej Rady Nadzorczej weszli: ks. prob. Julian Echaust – prezes, Franciszek Pawlicki – v-ce prezes, ks. Paweł Chmielecki – sekretarz, Julian Gaj, Edward Herwich, Antoni Haraszkiewicz, Adam Stęczniewski, Tomasz Pawlicki, Ignacy Kulas – członkowie.

2 kwietnia 1878 roku Bank wpisany został do Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu kierowanym przez ks. prał. Piotra Wawrzyniaka.

W 1934 roku Bank Ludowy zmuszony był połączyć się z Kupieckim Bankiem Spółdzielczym w Ostrowie Wielkopolskim.

Po II wojnie, 3 lipca 1949 roku odbyło się w Raszkowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Włościańskiego, który z urzędu otrzymuje nazwę Kasy Spółdzielczej, która podlegała Bankowi Gospodarstwa Spółdzielczego, zajmująca się tylko wypłatami należności za skup.

W kolejnym okresie, w latach 1950-56 otrzymała nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza podporządkowana Bankowi Rolnemu, bez prawa gromadzenia wkładów oszczędnościowych.

Przywrócenie praw następuje w 1957 roku i placówka zaczęła nosić nazwę Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej.

Od 1974 roku już jako Bank Spółdzielczy podlega Bankowi Gospodarki Żywnościowej. Występuje z tej struktury mocą decyzji Walnego Zgromadzenia w dniu 24.III.1990 roku ( jako jedyny bank w województwie kaliskim).

Siedzibą Banku przed II wojną były różne, własne posesje, od 1947 roku pomieszczenia dzierżawione przy ul. Rynek ( nr 21). Już w latach siedemdziesiątych czyniono usilne starania o lokalizację i możliwość budowy własnego budynku bankowego, by wreszcie 20 lipca 1981 roku Bank mógł rozpocząć działalność w nowym, własnym budynku przy ul. Ostrowskiej 28.

7 czerwca 1999 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i życzeniom mieszkańców i członków gminy i miasta Ostrów Wielkopolski – w budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim – oddano do użytku Oddział Banku Spółdzielczego w Raszkowie. Klientom banku przekazano placówkę, która spełnia warunki do całkowitej i kompleksowej obsługi bankowej.

29 kwietnia 2004 roku – uruchomiono drugi oddział raszkowskiego banku w Przygodzicach.

Bank Spółdzielczy w Raszkowie zrzeszony jest w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu.

Systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku bankowym, dbając o rozwój oferowanych produktów, tym samym zyskując sobie zaufanie i przychylność klientów. Bank prowadzi działalność na terenie powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, kaliskiego, ostrzeszowskiego, milickiego i oleśnickiego

Bank dąży do zapewnienia swoim klientom obsługi na najwyższym poziomie, ponadto aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczo – kulturalnym gmin, współpracuje z samorządem lokalnym i powiatowym, wspiera rozwój działalności gospodarczej i rolniczej.

Bank realizuje postawione sobie cele rozwojowe, ulega transformacjom i zmianom, planuje otwarcie kolejnych placówek, aby skuteczniej realizować zamierzenia strategiczne.

Aktualnie Bankiem kieruje Zarząd w 3-osobowym składzie:

  • Jan Wojtczak – Prezes Zarządu
  • Anna Ćwiklak – Z-ca Prezesa Zarządu
  • Stanisława Mądrzak – Członek Zarządu

RASZKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, TO BANK:

  • Z WYŁĄCZNIE POLSKIM KAPITAŁEM
  • O MIEJSCOWYCH KORZENIACH I TRADYCJACH
  • Z LOKALNYM OŚRODKIEM DECYZYJNYM
  • PRZYJAZNY DLA KLIENTÓW
  • O PEŁNYM ZAKRESIE USŁUG FINANSOWYCH

DANE ADRESOWE BANKU

Bank Spółdzielczy w Raszkowie
ul. Ostrowska 28
63-440 Raszków
tel. 062 734-33-31, 062 734-34-31
fax. 062 734-32-42

ODDZIAŁY BANKU

63-421 Przygodzice
ul. PTR 11 
tel/fax. 062 735-24-09 
tel. 062 733-60-23 tel. 062 735-68-81

63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Wolności 34
tel/fax. 062 735-51-97

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *