Branża rolna

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.z o.o.

Bezpłatna informacja o członku Klubu Gepardów Biznesu

Przedmiot działania spółki

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego kontynuuje ponad 120-letnią tradycję hodowli buraka cukrowego, zapoczątkowaną przez znane rodziny Janaszów i Buszczyńskich pod koniec XIX w. W 1991 roku, po wielu przemianach i reorganizacji odtworzona została dawna struktura firmy, a w 1993 r. powstała KHBC Sp. z o.o.

Obecnie KHBC jest nowoczesną firmą funkcjonującą w polskim rolnictwie, której głównym zadaniem jest hodowla twórcza i zachowawcza odmian buraka cukrowego oraz produkcja wysokiej jakości materiału siewnego tejże rośliny. Celem hodowli jest stałe ulepszanie odmian buraka cukrowego w kierunku wyższej plenności i cukrowości, obniżenia szkodliwych melasotworów oraz odporności na patogeny. Dzięki wieloletniej pracy naszych hodowców możliwe jest osiąganie plonów korzeni przekraczających 70t/ha, a plonów cukru przewyższających 12t/ha. Dzięki podwyższonej tolerancji naszych odmian na choroby, a w szczególności na chwościk buraka, możliwe jest znaczne ograniczenie stosowanych fungicydów dla ochrony plantacji.

Od ponad 10 lat nasz materiał siewny reprodukowany jest na południu Europy, co znacznie poprawia jego jakość. Dalszy etap produkcji nasion odbywa się w Zakładzie Nasiennym w Kutnie i podlega wieloetapowej obróbce, czego rezultatem jest wielowarstwowe, otoczkowane nasionko buraka cukrowego. Oprócz działalności hodowlano-nasiennej firma prowadzi racjonalną i nowoczesną produkcję roślinną, osiągając przy tym wysokie plony: pszenicy, grochu, rzepaku oraz buraków cukrowych. Uzupełnieniem powyższych działań są usługi w zakresie otoczkowania i inkrustowania nasion oraz analiza ploidalności różnych gatunków roślin, a także analiza jakościowa buraków cukrowych na linii Venema.

Organizacja Spółki

W skład KHBC Sp. z o.o. wchodzą trzy zintegrowane jednostki: dwie Stacje Hodowli Roślin z oddziałami w Staszkowie i Śmiłowie oraz Zakład Nasienny w Kutnie.

SHR Staszków (woj. wielkopolskie) gospodaruje na 350 hektarowym obszarze z czego rocznie na potrzeby hodowli przeznacza się ok. 40 ha. Do głównych zadań Stacji należy kreowanie nowych kierunków badawczych i projektów hodowlanych oraz koordynacja hodowli. W pracy hodowlanej wykorzystujemy nowoczesną technikę oraz posiadamy specjalistyczne pracownie: kultur in-vitro, odpornościową, biochemiczną, cytogenetyczną oraz pracownie nasienne.

SHR Śmiłów (woj. świętokrzyskie) to 185 hektarowa Stacja o specyficznym mikroklimacie i jednorodnej glebie, co ma szczególne znaczenie w hodowli buraka cukrowego. W Śmiłowie realizuje się program hodowlany w ścisłej współpracy z SHR Straszków.

Zakład Nasienny w Kutnie jest trzecią, integralną częścią Spółki, w której odbywa się końcowy etap przetwarzania nasion. Wykorzystuje się w tym celu nowoczesne linie technologiczne, na których nasiona przechodzą kolejne etapy: czyszczenia, sortowania, szlifowania, kondycjonowania, otoczkowania oraz inkrustowania. Każda partia produkowanych nasion poddawana jest szczegółowej kontroli jakościowej. Po odbyciu wszechstronnej oceny wartości siewnej, nasiona są konfekcjonowane i rozsyłane do cukrowni.

Nasze osiągnięcia

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. jest obecnie czołowym dostawcą odmian buraka cukrowego dla cukrowni działających na terenie kraju. Nasza marka jest dobrze znana i doceniana przez większość plantatorów buraka cukrowego. Od początku swego istnienia zarejestrowaliśmy kilkanaście odmian z których najbardziej znane to: Janus, Janina, Dojana, Kawejana, Kutnowska oraz Sandomierska. Serię odmian nowej generacji otwierają odmiany: Kujawska, Poljana i Lubelska – najbardziej popularne odmiany uprawiane obecnie w Polsce. W 2005 roku przekazaliśmy plantatorom pierwsze nasiona odmiany Jagoda Rh, odpornej na groźną chorobę wirusową – Rizomanię oraz wcześnie dojrzewającą odmianę Jabetę, która osiąga bardzo dobre rezultaty produkcyjne.

Działalność KHBC jest doceniana i wyróżniana. Spółka została już czterokrotnie uhonorowana certyfikatem "Przedsiębiorstwo Fair Play", zostaliśmy uznani za jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm uzyskując tytuł "Gazela Biznesu 2005". Wysoką jakość produktów potwierdza przyznany w 2003 roku Złoty Medal Targów Polagra-Farm dla odmiany Lubelska, a działalność Zakładu Nasiennego w Kutnie spełnia wymogi związane z systemem zarządzania jakością, wg normy ISO 9001:2000, systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001: 2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem OHSAS w zakresie otoczkowania i inkrustacji buraka cukrowego.

Obecnie odmiany KHBC stanowią 23% rynku nasion buraka cukrowego w Polsce. Dostarczamy co roku na rynek krajowy kilkadziesiąt tysięcy jednostek siewnych odmian buraka cukrowego, przygotowanych w najlepszy z możliwych sposobów. Od kilku lat firma prowadzi działania zmierzające do rejestracji i dystrybucji odmian na rynki wschodnie. Na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi oraz w Czechach zarejestrowane są odmiany Jamira, Japola oraz Jarysa, a kolejne odmiany przechodzą wstępne badania rejestrowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *