Usługi sanitarne

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu

Bezpłatna informacja o członku Klubu Gepardów Biznesu

Historia Wodociągów na Śląsku Cieszyńskim liczy sobie 112 lat i sięga 1894r. Pierwsze ujęcie wody wybudowano na potoku Tyra w Tyrze na stokach Jaworowego (obecnie Republika Czeska). Cały Wodociąg zaprojektowany został przez Adolfa Friedricha, a zbudowany przez firmę Rempel i Miklas z Wiednia. Jego otwarcie odbyło się w listopadzie 1894 roku. Jednocześnie stworzono miejską sieć wodociągową, której łączna długość wynosiła 15 km, i w ciągu doby płynęło nią 1600m3. W ciągu 112 lat działalności ich długość wzrosła stukrotnie (z 15km do 1518 km). Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej należą do nielicznych w kraju posiadających najdłuższą sieć wodociągową.

Firma w obecnej formie organizacyjno-prawnej istnieje 12 lat i jest jedną z niewielu w kraju, której właścicielami są: Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej oraz aż 11 gmin, czyli: Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna. Co ciekawe, spółka powstała tylko na majątku wodociągowym i jej podstawowym zadaniem jest zaopatrzenie w wodę. Jedynie w trzech gminach, Ustroniu, Wiśle i Strumieniu, spółka eksploatuje kanalizację sanitarną i oczyszczalnie ścieków w oparciu o umowy cywilno-prawne. Jest to rzadkość, gdyż generalnie w Polsce istnieją przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. W naszym przypadku, firmy typowo wodociągowej, majątek przedsiębiorstwa łączy się z jego zadaniami, a więc z ujmowaniem, produkcją, uzdatnianiem i dostawą, dystrybucją wody do klienta. Własnością spółki są ujęcia, sieci, pompownie (działa ich aż 31 ze względu na ukształtowanie terenu). Na 170-tysięcznym Śląsku Cieszyńskim zaopatrujemy w wodę 135 tys. mieszkańców. W ubiegłym roku dostarczono odbiorcom ponad 5,6 milionów m3 wody. Zdolność produkcyjna 8 ujęć wody wynosi 39600 m3/d. Dla gmin Strumień i Chybie woda dostarczana jest z GPW Katowice z SUW Strumień w ilości około 3000 m3/d, co stanowi jedynie 8 procent naszego zapotrzebowania. Mamy też dwa przewody wodociągowe stanowiące handlowe przejścia graniczne wody pitnej w Cieszynie, z Wodociągami Północno-Morawskimi w Ostrawie, które zabezpieczają nas wzajemnie na wypadek klęsk żywiołowych, awarii czy nieprzewidzianych zdarzeń.

Ponieważ przedsiębiorstwa komunalne nie są nastawione na maksymalizację zysku, lecz na zaspokojenie potrzeb mieszkańców po jak najniższej cenie, nasza spółka działa niemal non-profit. Mimo to przeprowadzamy szereg poważnych inwestycji – spośród nowych technologii m.in. wprowadziliśmy bezinwazyjną dezynfekcję wody promieniami UV. Wyniki finansowe spółki oraz towarzyszące im nowinki technologiczne sprawiły, że w 2004r. i 2006r. odebraliśmy dyplomy Gazeli Biznesu, przyznawany corocznie najbardziej dynamicznym firmom w Polsce przez redakcję "Pulsu Biznesu". W 2006r. otrzymaliśmy również tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo "Fair Play" przyznawanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń
woj. Śląskie

e-mail: wzc@wzc.com.pl

TELEFONY:

Centrala
033 8543496
033 8542244
033 8542573

Sekretariat
033 8543570
033 8543725

Fax
033 8543725

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *