Informacje

Odpowiedzialny biznes w bankach spółdzielczych

W ostatnim czasie Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie kupił dwa monitory kardiochirurgiczne do sal operacyjnych dla kwidzyńskiego szpitala. Wcześniej ofiarował temu szpitalowi cztery łóżka ortopedyczne.

To jedna z wielu aktywności tego Banku, którą można zaliczyć do działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) to uwzględnianie w strategii firmy interesów różnych grup interesariuszy, to inwestowanie w rozwój pracowników, najbliższego otoczenia i ochronę środowiska. CSR to ostatnio bardzo popularny termin. Niektóre banki o stosowaniu CSR informują na swoich stronach internetowych. Banki Spółdzielcze, chociaż w większości w swoich dokumentach nie mają terminu społeczna odpowiedzialność biznesu, to w misji BS od momentu ich powstania jest służenie lokalnej społeczności. Banki Spółdzielcze służą tej społeczności na trzech płaszczyznach. Po pierwsze finansują inwestycje lokalne, zarówno miejscowych firm, jak i samorządów,  w tym udzielają często mniej opłacalnych małych kredytów, a także kredytów preferencyjnych dla rolnictwa. Pełnią również funkcje edukacyjne wdrażając nowoczesne produkty bankowe na terenach małych miast i wsi. Sponsorują instytucje społeczne, działające na terenie ich działania.

Wspomniany Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie jest dobrym przykładem stosowania CSR w bankowości spółdzielczej. PBS wspiera instytucje istotne dla lokalnej społeczności, jak wspomniany szpital. Bank ma w swojej ofercie produkty, które służą mieszkańcom Kwidzynia i okolic. Wspólnie z samorządem wdrożono preferencyjny kredyt na odnowę elewacji kamienic Kwidzynia. Bank dba również o swoich pracowników, inwestując w ich szkolenia – pracownicy banku ukończyli kurs na dyplomowanego pracownika bankowego, bank finansuje swojej załodze również kursy języka angielskiego.

Prowadzony odpowiedzialnie przez władze banku biznes przynosi korzyści w postaci dobrego wizerunku banku wśród klientów, władz miasta i środowisk opiniotwórczych oraz zadowolonych i efektywnych pracowników. Wyniki tych działań są widoczne również w bilansie Banku.

 

źródło: Justyna Szafraniec www.prfinanse.blox.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *