Kujawsko-Pomorskie

Józef Mitura członkiem Klubu Gepardów Biznesu

Józef Mitura, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, przesłał deklarację członkowską Klubu Gepardów Biznesu.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy  to najstarszy bank spółdzielczy w Polsce i jednocześnie jeden z największych w sektorze bankowości spółdzielczej.  23 marca 2007 r. obchodzi 145 rocznicę powstania. Z tej okazji Jerzy Krajewski, dyrektor Klubu Gepardów Biznesu i Instytutu Bankowości Spółdzielczej wysłał do niego list gratulacyjny, którego treść przedstawiamy poniżej.  

 

Szanowny Pan
Józef  Mitura
Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Brodnicy

Z okazji 145 rocznicy powstania Banku Spółdzielczego w Brodnicy w imieniu Klubu Gepardów Biznesu i Instytutu Bankowości Spółdzielczej oraz  swoim własnym przekazuję na Pana ręce serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla całego zespołu pracowników i członków Waszego banku.

Jubileusz ten to podsumowanie wieloletniej pracy ludzi mocno zaangażowanych w tworzenie banku uniwersalnego i przyjaznego dla klientów, proponującego bogatą ofertę produktów i sług bankowych.
Dynamizm Waszego rozwoju został dostrzeżony przez Kapitułę Konkursu Gepardy Biznesu, która przyznała Panu tytuł Człowieka Roku Sektora Banków Spółdzielczych  AD 2006. Również Wasz bank został wyróżniony w kategorii Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy AD 2006. Jednym z elementów wyróżnienia jest Karta Członkowska Klubu Gepardów Biznesu dla Pana, którą załączam.

Silna pozycja Waszego banku przyczynia się do wzmocnienia autorytetu całego sektora  bankowości spółdzielczej nie tylko w kilku województwach, w których działają Wasze placówki, ale również na terenie całego kraju.

Wyrażając głęboki szacunek dla Waszej codziennej pracy, życzę dalszych osiągnięć i dynamicznego rozwoju.

Z poważaniem
Jerzy Krajewski
Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu i Instytutu Bankowości Spółdzielczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *