Leasing

Spółdzielczy Leasing

VB LEASING współpracuje  obecnie z 59 bankami spółdzielczymi i  ich liczba systematycznie rośnie.

 Instytut Bankowości Spółdzielczej  przygotowuje raport na temat usług banków spółdzielczych. Zwróciliśmy się do firm, które współpracują z nimi, o podanie informacji na ten temat i wyrażenie opinii. Poniżej prezentujemy odpowiedź  VB LEASING.

Piotr Bieliński,
pełnomocnik Zarządu VB Leasing Polska SA ds. współpracy z bankami

W styczniu 2006 roku VB LEASING otrzymał od wszystkich zrzeszeń banków spółdzielczych w Polsce „zielone światło” do podjęcia współpracy w zakresie oferowania ich klientom usług leasingowych jako bezpiecznej formy finansowania inwestycji.
Warto przypomnieć, że na wybór banków spółdzielczych jako partnera w biznesie wpływ miały m.in. spółdzielcze korzenie VB LEASING. Ale, tak jak to już wielokrotnie podkreślaliśmy, nie był to powód jedyny. Siłą spółdzielczości bankowej w Polsce, która dysponuje rozbudowaną siecią oddziałów, filii i punktów obsługi klienta, jest też bardzo dobra znajomość miejscowych warunków ekonomicznych, potrzeb lokalnych przedsiębiorców i całej społeczności. To wyróżnia banki spółdzielcze od komercyjnych i powoduje, że potrafią one bardzo dobrze dopasować swoją ofertę do oczekiwań klientów.

Zrzeszenia i zrzeszone banki spółdzielcze to instytucje finansowe bardzo dynamicznie rozwijające się, które szybko podjęły współpracę z VB LEASING. Dziś współpracuje z nami 59 banków, przy czym ich liczba systematycznie rośnie.
Leasing oferują 24 banki zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości SA (są to m. in. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Bank Spółdzielczy w Brodnicy oraz Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie), 28 banków Spółdzielczej Grupy Bankowej, m.in. w Barlinku, Dzierżoniowie i Toruniu oraz 7 banków Mazowieckiego Banku regionalnego SA, m. in. banki spółdzielcze w Chełmnie i Ostrowi Mazowieckiej oraz Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie.

Banki kooperujące z VB LEASING mogą zaproponować swoim klientom leasing – nowy instrument finansowy, komplementarnie uzupełniający ich podstawową ofertę kredytową. Korzyści są oczywiste. Sprzedaż nowego produktu zwiększyć może przewagę konkurencyjną danej placówki bankowej, może też umożliwić zdobycie kolejnych grup klientów i zatrzymanie dotychczasowych, rozwój pracowników i przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.

Współpraca VB LEASING z bankami spółdzielczymi prowadzona jest na wielu płaszczyznach. M.in. szkolimy pracowników i wspieramy ich przy ofertowaniu klientów, współuczestniczymy w akcjach marketingowych poszczególnych banków spółdzielczych.

Nasze wspólne, dotychczasowe doświadczenia i chęć stworzenia nowoczesnej oferty, jednoznacznie kojarzącej się ze spółdzielczością bankową były przesłankami do opracowania specjalnego produktu brandowego – Spółdzielczego Leasingu. To bezpieczny i nowoczesny pakiet produktów leasingowych dla klientów banków spółdzielczych i banków zrzeszających. Umożliwia przedsiębiorcom łatwy dostęp w zasadzie do wszystkich środków trwałych i nieruchomości. Wkrótce w bankach spółdzielczych w całej Polsce pojawią się materiały promujące tę specjalną ofertę, wynik współpracy VB LEASING i zrzeszeń banków spółdzielczych.

W porównaniu do 2005 roku, wymiernym efektem naszych działań w 2006 r. jest też dziewięciokrotny wzrost liczby umów zawartych za pośrednictwem banków spółdzielczych w Polsce. Ich wartość wzrosła dwudziestokrotnie, do poziomu ok. 9 mln zł netto aktywów przekazanych w leasing. Oczywiście, wartość ta stanowił jeszcze niewielką część w obrotach naszej firmy. Biorąc jednak pod uwagę duży potencjał banków spółdzielczych i sukcesywnie rozwijającą się sieć sprzedaży Spółdzielczego Leasingu jesteśmy przekonani, że w najbliższych latach ten kanał dystrybucji będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę w portfelu VB LEASING.
Dotychczasową współpracę z sektorem bankowości spółdzielczej w Polsce oceniamy pozytywnie, z dobrymi prognozami na przyszłość.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *