1Mazowieckie

Marek Stefański członkiem Klubu Gepardów Biznesu

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA w Piasecznie Jej wartość rynkowa wzrosła w 3 lata 28,5 razy z 12 do 340  mln zł. Zajęła 2 miejsce w branży budowalnej w rankingu 2003-2006. Oznacza to, że jest najdroższą spółką w Klubie Gepardów Biznesu.

W rankingu 2003-2005 zajęła 21 miejsce w branży budowalnej,  bo jej wartość rynkowa wzrosła w 2 lata 21,4 razy z 12  do 252  mln zł. 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Piasecznie
ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno
NIP: 775-000-11-25
REGON: 012783671
KRS 0000044166, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 20.000.100 wpłacony w całości

BIURO
ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel. 022 737 30 30
fax 022 737 30 20
recepcja@pol-aqua.com.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

BIURO PREZESA ZARZĄDU
Rondo ONZ 1
piętro 33,
00-124 Warszawa
tel. 022 544 87 30
fax 022 544 87 31
biuro@pol-aqua.com.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, drogowego i budowy rurociągów. Realizuje kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych, centrów logistycznych.

„POL-AQUA” S.A. oferuje również realizację projektów w zakresie prac budowlanych i inżynieryjnych, związanych z tworzeniem infrastruktury terenów pod budownictwo i rozbudowy istniejącej infrastruktury miast i gmin (m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, telekomunikacyjne).

Realizujemy inwestycje w sposób kompleksowy, pełniąc funkcję zarówno generalnego wykonawcy, jak i podwykonawcy.

POL-AQUA specjalizuje się w wykonywaniu:

Budowy obiektów inżynieryjnych
 – przepompownie ścieków
– oczyszczalnie ścieków
– stacje uzdatniania wody
– kolektory kanalizacyjne i wodociągowe
– roboty ziemne przy budowie stacji i tuneli metra
– wykonywanie przycisków i przewiertów

 

Budownictwa drogowego
 – tunele komunikacyjne drogowe
– drogi i autostrady
– przejścia podziemne i nadziemne dla pieszych
– wymiana gruntów pod obiekty mostowe i drogowe
– nasypy drogowe i podbudowy
– przepusty i przejazdy drogowe
– parkingi, chodniki, pobocza

 

Rozbudowy infrastruktury technicznej
 – magistrale wodociągowe
– sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej
  i przemysłowej
– sieci ciepłownicze
– sieci elektroenergetyczne
– sieci telekomunikacyjne
Budowy rurociągów
 – gazociągi
– rurociągi do przesyłu paliw wysokiego i niskiego ciśnienia
– stacje redukcyjne

Większość realizowanych przez firmę kontraktów to inwestycje, które w swojej długoletniej eksploatacji mają poprawić stan jakościowy środowiska naturalnego. Taką polityką POL-AQUA zasłużyła sobie na nagrodę „Panteonu Polskiej Ekologii”, wyróżnienia objętego patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Na naszej liście referencji znajdują się dowody uznania za wykonanie takich projektów jak: Galeria Mokotów w Warszawie, centrum handlowo-usługowe AUCHAN i GEANT „King Cross Shopping” w Warszawie, Centrum Logistyczne PRO LOGIST w Błoniu, wykonanie robót ziemnych przy budowie Obwodnicy Sochaczewa, Obwodnicy Białobrzegów, Trasy Siekierkowskiej i Zagłębienia Wisłostrady, a także wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji „Złote Tarasy” w centrum Warszawy.

źródło:   www.pol-aqua.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *