Warmińsko-Mazurskie

Waldemar Klocek członkiem Klubu Gepardów Biznesu

Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa  Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie Zajęła 12 miejsce w  rankingu 2003-2005 firm  pozostałych  branży (niesklasyfikowanych w innych kategoriach).  Jej wartość rynkowa wzrosła w 2 lata 11,8  razy z 375 tys .zł  do 4,4  mln zł.

 10-117 Olsztyn,
ul. 1 Maja 13,
tel.:(089) 527 27 53,
fax:(089) 527 49 19

http://www.opgk.olsztyn.pl/

Jako datę rozpoczęcia działalności Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego przyjęto rok 1946, kiedy to przy Urzędzie Miejskim utworzono Referat Geodezji. W latach pięćdziesiątych olsztyńscy geodeci pracowali na zlecenia władz miejskich oraz wojewódzkich. Począwszy od 1968 roku Wyższa Szkoła Rolnicza, dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko – Mazurski systematycznie dostarcza nowych kadr z inżynierskimi dyplomami. Stanowi także naukowe zaplecze olsztyńskiego OPGK . Lata siedemdziesiąte przyniosły znaczące zmiany organizacyjne. Branża geodezyjna uległa przekształceniom jak inne dziedziny życia w Polsce. W województwie powołano dziesięć pracowni terenowych. To wtedy nastąpiły pierwsze wyjazdy na kontrakty zagraniczne.
Pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego uczestniczyli w budowie dróg i mostów, zakładali osnowy podstawowe, wykonywali inwentaryzację uzbrojenia w Iraku, Libii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i byłym ZSRR.

W 1992 r. przystąpiono do prywatyzacji firmy powołując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Tworzy ją 78 współwłaścicieli, będących w większości pracownikami OPGK. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 120 osób w tym 65 z wyższym wykształceniem. Uprawnienia zawodowe posiada 36 inżynierów i techników.

Przedsiębiorstwo posiada własną bazę lokalową o powierzchni 647 metrów kwadratowych zlokalizowaną przy ulicy 1 Maja 13 w Olsztynie oraz własną bazę transportu i 1 pracownię w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *