Badania i rozwój

Zbigniew Gieleciak członkiem Klubu Gepardów Biznesu

Prezes Zarządu Regionalnego  Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej  SA  w Tychach Zajęła 3 miejsce w  rankingu 2003-2005 firm   branży sanitarnej.  Jej wartość rynkowa wzrosła w 2 lata 11,26  razy  z 5  do 57,2  mln zł.

Regionalne Centrum
Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A.
43-100 Tychy,
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12,
tel. +48 32 325 72 35, fax +48 32 325-72-85
e-mail :
rcgw@rcgw.pl

http://www.rcgw.pl

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. utworzone zostało na podstawie Uchwały Rady Miasta w Tychach nr 386/96 z dnia 24 września 1996r. jako jednoosobowa spółka Gminy Tychy. Aktem notarialnym nr 12014/96 z dnia 7 listopada 1996 r. ustanowiony został Statut Spółki oraz władze Spółki.

Obecnie Spółka zajmuje się oczyszczaniem ścieków pochodzących z terenu miasta Tychy, a od grudnia 2005 roku również odprowadzaniem ścieków jednej z dzielnic miasta.

Od września 2005 roku RCGW S.A. posiada promesę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

W lipcu 2006 roku uruchomiono i oddano do eksploatacji agregat prądotwórczy i złożono do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o wytwarzanie energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *