Mazowieckie

Bank Polskiej Spółdzielczości piętnasty w Polsce

Ma w całym kraju 82 placówki, z tego 50 w dużych miastach. To duży potencjał rozwoju na szybko rosnącym rynku usług finansowych.

W opublikowanym w "Gazecie Bankowej" zestawieniu ,,Aktywa i pasywa banków stan na 31 grudnia 2006” Bank Polskiej Spółdzielczości z sumą bilansową wynoszącą 8,7 mld zł (wzrost o 13,4 proc.) osiągnął 15. pozycję i wyprzedził w klasyfikacji m.in. Bank Ochrony Środowiska, NORDEA Bank Polska, Lukas Bank, Rabobank Polska.

Należności od sektora niefinansowego i budżetowego Banku BPS wyniosły 2172,4 mln zł i siągnęły 22,3 proc wzrost.

 W rankingu wzięło udział 45 banków. Pierwsze miejsce z sumą bilansową przekraczającą 99  mld zł oraz  9,6 proc wzrostem zajął Bank PKO BP.

Bank Polskiej Spółdzielczości ma w całym kraju 82 placówki, z tego 50 w dużych miastach. To duży potencjał rozwoju na szybko rosnącym rynku usług finansowych.

Rok 2006 przyniósł znaczący wzrost gospodarczy, który  znalazł odzwierciedlenie w postaci 15- proc zwiększenia sumy bilansowej banków uczestniczących w rankingu "Gazety Bankowej" do poziomu 578 mld złotych. Zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych i jednostek budżetowych zwiększyły się o 13 proc. i osiągnęły poziom 364 mld zł. O ponad 1/3 wzrosły zobowiązania wobec podmiotów finansowych, natomiast o 12 proc. zwiększyły swoje finansowanie zewnętrzne  poprzez sprzedaż różnego rodzaju papierów wartościowych banki. Wzrost przychodów w 2006 r. według szacunków wyniósł 4,7 proc., a sumaryczna kwota przychodów osiągniętych przez banki biorące udział w rankingu wyniosła 45,9 mld zł. W omawianym okresie odnotowano również 7-proc. wzrost płacowych i pozapłacowych kosztów działania banku. Wynik finansowy netto zwiększył się z 8,9 do prawie 10 mld złotych.

Paweł Siano, prezes Banku BPS od marca 2003 r. do marca 2007 r., był wyróżniony w Konkursie Gepardy Biznesu AD 2006 w kategorii Człowiek Roku Sektora Banków Spółdzielczych.

Placówki Banku Polskiej Spółdzielczości SA

1. Oddział w Baboszewie
Adres: 09-130 Baboszewo, ul. Odrodzenia 2A
Godziny obsługi: 8.00 – 15.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-23) 661-10-38, 661-19-16
Fax(y): (0-23) 661-19-16

2. I Oddział w Białej Podlaskiej
Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Janowska 28
Godziny obsługi: 8.00-17.00 – PN-PT
Telefon(y): (0-83) 342-63-50
Fax(y): (0-83) 342-63-54

3. Filia Nr 3 w Białymstoku
Adres: 15-419 Białystok, ul. Świętego Mikołaja 1
Godziny obsługi: 8.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-85) 653-73-11
Fax(y): (0-85) 743-57-70

4. Filia Nr 1 w Białymstoku
Adres: 15-427 Białystok, ul. Lipowa 24
Godziny obsługi: 9.30 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-85) 744-53-60
Fax(y): (0-85) 744-51-30

5. Oddział w Bielsku-Białej
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stefanii Sempołowskiej 21
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-33) 819-05-05, 819-05-10
Fax(y): (0-33) 819-05-15

6. Oddział w Bydgoszczy
Adres: 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-52) 361-42-55, 372-68-48, 372-67-45
Fax(y): (0-52) 372-67-45

7. Filia w Gruszczycach
Adres: 98-235 Błaszki, Gruszczyce 21
Godziny obsługi: 8.00 – 15.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-43) 829-00-14
Fax(y): (0-43) 829-00-15

8. Oddział w Chełmie
Adres: 22-100 Chełm, ul. Jedność 45 A
Godziny obsługi: 7.30-18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-82) 564-96-30
Fax(y): (0-82) 564-96-34

9. Oddział w Częstochowie
Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 32
Godziny obsługi: 8.00 – 17.30 – PN – PT
Telefon(y): (0-34) 360-61-59, 360-56-49, 360-57-79
Fax(y): (0-34) 360 61 60

10. Filia w Częstochowie
Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 1
Godziny obsługi: 8.15 – 15.30 – PN – PT
Telefon(y): (0-34) 366-11-60, 366 -11 -61
Fax(y): (0-34) 363-82-28

11. Oddział w Ełku
Adres: 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 6
Godziny obsługi: 8.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-87) 610-33-60, 610-33-41, 610-33-67
Fax(y): (0-87) 610-35-22

12. Filia w Fredropolu
Adres: 37-734 Fredropol, Fredropol 15/2
Godziny obsługi: 7.30 – 15.30 – PN – PT, obsługa kasowa – 7.30 – 14.00
Telefon(y): (0-16) 671-98-91
Fax(y): (0-16) 671-99-13

13. Punkt Obsługi Bankowej w Hrubieszowie
Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Kolejowa 8
Godziny obsługi: 8.30-13.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-84) 697-00-45

14. Filia w Hrubieszowie
Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego\"Hubala\" 9
Godziny obsługi: 7.45-15.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-84) 696-54-89
Fax(y): (0-84) 696-27-78

15. Oddział Wojewódzki w Katowicach
Adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana 4
Godziny obsługi: 8.10 – 15.30 – PN – Pt
Telefon(y): (0-32) 201-79-00, 201-79-01
Fax(y): (0-32) 201-79-66

16. Oddział w Kielcach
Adres: 25-502 Kielce, ul. Planty 8
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-41) 344-94-40
Fax(y): (0-41) 344-94-43

17. Filia w Konopkach
Adres: 06-560 Konopki, ul. Kredytowa 6
Godziny obsługi: 8.00 – 15.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-23) 653-20-28, 653-20-08
Fax(y): (0-23) 653-20-28

18. Filia w Konopnicy
Adres: 98-313 Konopnica, ul. Parkowa 16
Godziny obsługi: 8.00 – 15.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-43) 842-44-46
Fax(y): (0-43) 842-44-45

19. Filia w Konopnicy
Adres: 21-030 Kozubszczyzna, Kozubszczyzna 79
Godziny obsługi: kasa 7.30-15.00, obsługa klienta 7.30-15.30
Telefon(y): (0-81) 503-20-35
Fax(y): (0-81) 503-20-37

20. I Oddział w Krakowie
Adres: 31-516 Kraków, ul. Mogilska 1
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-12) 429-43-80
Fax(y): (0-12) 431-21-74

21. Oddział Regionalny w Krakowie
Adres: 31-059 Kraków, ul. Bożego Ciała 23
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-12) 618-17-00, 618-17-30
Fax(y): (0-12) 430-69-18

22. Filia Nr 1 w Kutnie Oddziału w Łodzi
Adres: 99-300 Kutno, Plac Wolności 14
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-24) 254-00-51
Fax(y): (0-24) 254-00-51

23. Oddział w Kętrzynie
Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen.Władysława Sikorskiego 48
Godziny obsługi: 8.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-89) 751-00-80, 751-00-82, 751-63-99
Fax(y): (0-89) 751-00-80

24. Oddział w Legnicy
Adres: 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 12
Godziny obsługi: 9.30 – 16.30 – PN – PT
Telefon(y): (0-76) 862-26-86, 862-68-20, 862-57-80
Fax(y): (0-76) 862-26-86

25. Punkt Obsługi Bankowej w Lubaniu
Adres: 59-800 Lubań, ul. Jarosława Dąbrowskiego 18
Godziny obsługi: 8.00 – 14.30 – PN – Pt
Telefon(y): (0-75) 72-16-605
Fax(y): (0-75) 72-16-605

26. Filia w Lubaniu
Adres: 59-800 Lubań, ul. Rynek-Sukiennice 20
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-75) 72-15-557, 72-14-908
Fax(y): (0-75) 72-14-650
 
27 Filia w Wólce Lubelskiej
Adres: 20-258 Lublin, ul. Turystyczna 134
Godziny obsługi: kasa 7.30-15.00, obsługa klienta 7.30-15.30
Telefon(y): (0-81) 751-08-29
Fax(y): (0-81) 746-31-15

28. Filia nr 2 w Lublinie
Adres: 20-411 Lublin, ul. Wolska 8 A
Godziny obsługi: kasa 8.00-15.45, obsługa klienta 8.00-16.00
Telefon(y): (0-81) 534-85-91
Fax(y): (0-81) 534-43-46

29. Oddział Regionalny w Lublinie
Adres: 20-027 Lublin, ul. Mieczysława Karłowicza 4
Godziny obsługi: 8.00 – 18.15 – PN – PT
Telefon(y): (0-81) 531-95-05
Fax(y): (0-81) 531-95-26

30. Filia nr 1 w Lublinie
Adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 20
Godziny obsługi: kasa 8.00-15.00, obsługa klienta 7.30-15.30
Telefon(y): (0-81) 745-42-07
Fax(y): (0-81) 745-42-08

31. Filia w Mrągowie
Adres: 11-700 Mrągowo, Pl. M. Kajki 10/1
Godziny obsługi: 8.00 -16.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-89) 741-79-50, 741-08-50, 741-08-51
Fax(y): (0-89) 741-60-50

32. Filia w Nowodworze
Adres: 08-503 Nowodwór, Nowodwór 71A
Godziny obsługi: kasa 7.30-15.00, obsługa klienta 7.30-15.30
Telefon(y): (0-81) 866-14-12
Fax(y): (0-81) 866-10-26

33. Filia Oddziału w Nowym Sączu
Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 36
Godziny obsługi: 8.30 – 16.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-18) 443-88-74, 443-44-10
Fax(y): (0-18) 443-88-74

34. Oddział w Nowym Sączu
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Aleja Wolności 19
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-18) 447-78-80, 447-78-44
Fax(y): (0-18) 447-78-30

35. Oddział Regionalny w Olsztynie
Adres: 10-578 Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 32
Godziny obsługi: 8.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-89) 534-06-71
Fax(y): (0-89) 534-06-70

36. Filia w Olsztynie
Adres: 10-691 Olsztyn, ul. Władysława Gębika 2a
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-89) 541-22-38, 541-93-81
Fax(y): (0-89) 541-39-99

37. Filia w Olszynie
Adres: 59-830 Olszyna, ul. Legnicka 20
Godziny obsługi: 8.00 – 16.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-75) 721-25-38, 721-28-32
Fax(y): (0-75) 721-27-99

38. Oddział w Opolu
Adres: 45-325 Opole, ul. Światowida 2
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-77) 457-73-45, 455-95-80
Fax(y): (0-77) 455-92-28, 455-98-03

39. Punkt Obsługi Bankowej w Opolu
Adres: 45-401 Opole, Aleja Wincentego Witosa 26
Godziny obsługi: 8.00 – 14.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-77) 443-11-28
Fax(y): (0-77) 443-11-28

40. Filia nr 1 w Opolu
Adres: 45-072 Opole, ul. Władysława Reymonta 30, druga lokalizacja – Bronisława Koraszewskiego 1,3,5/1b, 45-011 Opole
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-77) 454-56-25, lok.przy Koraszewskiego-453-13-46
Fax(y): (0-77) 454-56-25, lok. przy Koraszewskiego-453-13-46

41. Oddział w Ostrołęce
Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Władysława Reymonta 11
Godziny obsługi: 8.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-29) 764-89-55, 764-89-48, 760-34-26
Fax(y): (0-29) 760-20-09

42. Punkt Obsługi Bankowej w Poddębicach
Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 33
Godziny obsługi: 8.00 – 15.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-43) 678-37-00
Fax(y): (0-43) 678-83-09

43. Filia w Poraju
Adres: 42-360 Poraj, ul. Armii Krajowej 16
Godziny obsługi: 8.15 – 15.45 – PN – PT
Telefon(y): (0-34) 314-70-07, 314-55-63, 314-50-19
Fax(y): (0-34) 314-70-07

44. Filia w Porębie
Adres: 42-480 Poręba, ul. Chopina 2/3
Godziny obsługi: 7.30 – 15.30 – PN – PT
Telefon(y): (0-32) 677-21-71, 677-12-39
Fax(y): (0-32) 677-31-44

45. Oddział w Przemyślu
Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Adama Mickiewicza 28
Godziny obsługi: 8.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-16) 675-17-30
Fax(y): (0-16) 678-29-29

46. Filia w Płońsku
Adres: 09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 11
Godziny obsługi: 8.00 – 15.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-23) 661-38-60
Fax(y): (0-23) 661-38-60

47. Punkt Obsługi Bankowej w Rzeszowie Oddziału Regionalnego w Rzeszowie
Adres: 35-025 Rzeszów, ul.Płk. Leopolda Lisa Kuli 19
Godziny obsługi: Od 1 lipca 2006 r. remont budynku i obsługa klientów prowadzona jest przez Oddział Regionalny w Rzeszowie
Telefon(y): (0-17) 864-12-40
Fax(y): (0-17) 864-12-40

48. Oddział w Rzeszowie
Adres: 35-222 Rzeszów, al. Gen. Leopolda Okulickiego 13b
Godziny obsługi: 7.45 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-17) 863-33-64
Fax(y): (0-17) 860-00-59

49. Punkt Obsługi Bankowej w Rzeszowie Oddziału w Rzeszowie
Adres: 35-509 Rzeszów, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14
Godziny obsługi: 10.00-17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-17) 863-49-44
Fax(y): (0-17) 863-49-44

50. Oddział Regionalny w Rzeszowie
Adres: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Godziny obsługi: 7.30 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-17) 864-19-34, 864-19-35, 864-19-10
Fax(y): (0-17) 864-19-55, 864-19-11

51. I Oddział w Siedlcach
Adres: 08-110 Siedlce, ul. Szaloma Asza 4
Godziny obsługi: 8.00-18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-25) 644-05-80
Fax(y): (0-25) 644-38-81

52. Oddział w Sieradzu
Adres: 98-200 Sieradz, ul. Rynek 1
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN -PT
Telefon(y): (0-43) 827-18-20, 827-43-06
Fax(y): (0-43) 822-54-08

53. Filia w Walichnowach
Adres: 98-420 Sokolniki, Prusak 23
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-62) 784-50-23
Fax(y): (0-62) 784-50-24

54. Wydziały zamiejscowe Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Swobodna 10
Godziny obsługi: 7.30 – 18.30 – PN – PT
Telefon(y): (0-32) 368-77-40, 368-77-50, 368-77-60, 368-77-70
Fax(y): (0-32) 299-90-48

55. Punkt Obsługi Bankowej w Stalowej Woli
Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 30
Godziny obsługi: 7.45 – 15.45 – PN PT (od kwietnia do września), 7.00-15.00 – PN – PT (od października do marca)
Telefon(y): (0-15) 844-51-45

56. Oddział w Stalowej Woli
Adres: 37-450 Stalowa Wola, Aleje Jana Pawła II 18 B
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-15) 844-40-42
Fax(y): (0-15) 844-40-43

57. Filia w Strzelcach Opolskich
Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5
Godziny obsługi: 8.00 – 17.00 – PN – Pt
Telefon(y): (0-77) 461-25-01, 461-42-10
Fax(y): (0-77) 461-23-46

58. I Oddział w Suwałkach
Adres: 16-400 Suwałki, ul.Teofila Noniewicza 48
Godziny obsługi: 8.00 – 17. 00 – PN – PT
Telefon(y): (0-87) 565-11-23
Fax(y): (0-87) 565-11-24

59. Oddział w Tarnobrzegu
Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szeroka 24
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-15) 822-98-20
Fax(y): (0-15) 822-98-31

60. Oddział w Tarnowie
Adres: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 12, druga lokalizacja ul. Krakowska 19
Godziny obsługi: 7.30 – 17.00 – lokalizacja przy ul. Krakowskiej 12, 7.30-15.30 – lokalizacja przy ul. Krakowskiej 19
Telefon(y): (0-14) 627-61-20, 628-62-70
Fax(y): (0-14) 631-97-20

61. Filia w Ułężu
Adres: 08-504 Ułęż, Ułęż 168
Godziny obsługi: kasa 7.30-15.00, obsługa klienta 7.30-15.30
Telefon(y): (0-81) 866-79-04
Fax(y): (0-81) 866-70-15

62. Filia Nr 1 w Warszawie Oddziału w Warszawie
Adres: 02-495 Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 29 lok 2
Godziny obsługi: 10.30 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-22) 303-60-17, 303-60-18
Fax(y): (0-22) 303-60-19, 329-60-20

63. Filia Nr 3 w Warszawie Oddziału w Warszawie
Adres: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Godziny obsługi: 8.30 – 16.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-22) 745-11-20
Fax(y): (0-22) 745-11-21

64. Oddział Regionalny w Warszawie
Adres: 01-231 Warszawa, ul. Płocka 9/11 B
Godziny obsługi: 9.30 – 17.00 – PN, CZW., 8.30 – 16.00 – WT, ŚR, PT
Telefon(y): (0-22) 539-55-00
Fax(y): (0-22) 539-55-01

65. Oddział w Warszawie
Adres: 00-057 Warszawa, Plac Jana H. Dąbrowskiego 3
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 PN – PT
Telefon(y): (0-22) 551-27-00
Fax(y): (0-22) 551-27-22

66. Oddział w Białymstoku
Adres: 16-010 Wasilków, ul. Białostocka 20
Godziny obsługi: 8.00 – 17.00 – PN -PT
Telefon(y): (0-85) 718-63-08, 718-63-09, 718-53-56, 718-63-04
Fax(y): (0-85) 718-53-56

67. Filia nr 1 we Wrocławiu
Adres: 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 15
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-71) 348-86-56, 348-86-61
Fax(y): (0-71) 348-86-57

68. Filia Nr 2 we Wrocławiu
Adres: 54-512 Wrocław, ul. Strachowicka 42a
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – Pt
Telefon(y): (0-71) 357-34-70
Fax(y): (0-71) 357-34-70

69. I Oddział we Wrocławiu
Adres: 50-348 Wrocław, ul. Henryka Sienkiewicza 77
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-71) 322-30-21
Fax(y): (0-71) 322-66-49, 322-66-48

70. II Oddział we Wrocławiu
Adres: 50-102 Wrocław, Rynek 34, druga lokalizacja – ul. Kurzy Targ 5
Godziny obsługi: 8.00 – 18.30 – PN – PT, 8.00 – 17.00 -Obsługa Klienta Korporacyjnego
Telefon(y): (0-71) 343-84-11
Fax(y): (0-71) 344-51-84

71. Oddział Regionalny we Wrocławiu
Adres: 50-449 Wrocław, ul. Zygmunta Krasińskiego 27
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-71) 32-30-400, 32-30-505
Fax(y): (0-71) 32-30-502

72. Oddział w Zamościu
Adres: 22-400 Zamość, ul. Sadowa 6
Godziny obsługi: 7.15-16.30 – PN – PT
Telefon(y): (0-84) 638-83-00
Fax(y): (0-84) 638-83-02

73. Filia w Zduńskiej Woli
Adres: 98-220 Zduńska Wola, Pl. Wolności 20
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-43) 824-96-20
Fax(y): (0-43) 824-96-22

74. Punkt Obsługi Bankowej w Zduńskiej Woli
Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Przemysłowa 31
Godziny obsługi: 8.00-15.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-43) 825-30-42

75. Punkt Obsługi Bankowej Oddział w Zgorzelcu
Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Poniatowskiego 19/7
Godziny obsługi: 9.00 – 16.30 – PN – PT
Telefon(y): (0-75) 64-92-840
Fax(y): (0-75) 64-92-840

76. Oddział w Zgorzelcu
Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Wolności 4
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-75) 77-56-101, 77-52-267
Fax(y): (0-75) 77-54-449

77. Oddział w Zielonej Górze
Adres: 65-058 Zielona Góra, ul. Kupiecka 32b
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-68) 324-56-01
Fax(y): (0-68) 324-79-68

78. Oddział w Ząbkowicach Śląskich
Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, Rynek 7
Godziny obsługi: 7.45 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-74) 815-33-12, 815-69-59
Fax(y): (0-74) 815-33-13

79. Oddział w Łomży
Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 29a
Godziny obsługi: 8.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-86) 473-70-70
Fax(y): (0-86) 473-70-80

80. Filia Nr 2 w Łodzi Oddziału w Łodzi
Adres: 91-765 Łódź, ul. Górnicza 18/36
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-42) 656-85-10, 656-85-22
Fax(y): (0-42) 656-85-11

81. Oddział w Łodzi
Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki 71
Godziny obsługi: 10.00 – 18.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-42) 636-19-22
Fax(y): (0-42) 636-20-48

82. Filia w Świebodzinie
Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Piłsudskiego 20
Godziny obsługi: 9.00 – 17.00 – PN – PT
Telefon(y): (0-68) 38-23-957, 38-23-967
Fax(y): (0-68) 38-23-666

źródło danych: www.bankbps.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *