Informacje

9 tysięcy firm w Konkursie Gepardy Biznesu 2007

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit  na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu policzyła wartość rynkową prawie 9 tys. firm według metodologii opracowanej w 2005 r. przez Instytut Bankowości Spółdzielczej.

Firmy zostały sklasyfikowane w 32 branżach i grupie  "pozostałe branże" w dwóch klasach wielkości: małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa.  Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit stworzyła więc aż 66 rankingów, które sukcesywnie będziemy publikowali na www.gepardybiznesu.pl.

Firmy, których wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej, mogą zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu. W sumie takich firm jest 6226, w tym 4885 małych i średnich oraz 1341 dużych. W drugiej połowie czerwca 2007 r. do każdej z nich  wyślemy Magazyn Przedsiębiorców i Menedżerów "Gepardy Biznesu" nr 1/2007 z zaproszeniem do klubu.

Branże sklasyfikowane w Konkursie Gepardy Biznesu 2007

1. Handlowa
2. Budowlana
3. Materiałów Budowlanych
4. Przemysł Lekki
5. Spożywcza
6. Przemysł Elektromaszynowy
7. Chemiczna
8. Telekomunikacyjna
9. Informatyczna
10. Przemysł Drzewny i Papierniczy
11. Medialna
12. Rolnictwo
13. Górnictwo i Kopalnictwo
14. Działalność Wydawnicza, Poligrafia i Reprodukcja Zapisanych Nośników Informacji
15. Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych
16. Produkcja Wyrobów z Pozostałych Surowców Niemetalicznych
17. Zagospodarowanie Odpadów
18. Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę
19. Obsługa i Naprawy Pojazdów Mechanicznych
20. Hotele i Restauracje
21. Transport, Gospodarka Magazynowa i Łączność
22. Pośrednictwo Finansowe
23. Obsługa Nieruchomości
24. Prowadzenie Prac Badawczo Rozwojowych
25. Edukacja
26. Ochrona Zdrowia
27. Odprowadzanie Ścieków, Wywóz Śmieci, Usługi Sanitarne i Pokrewne
28. Działalność Rachunkowo-Księgowa
29. Konsulting
30. Działalność architektoniczno-inżynierska
31. Reklama
32. Działalność związana z inwigilacją i ochroną
33. Pozostałe

Najwięcej firm jest z branży handlowej (2641), przemysłu elektromaszynowego (1047),  budowlanej (800) i spożywczej (491).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *