Branża informatyczna

Duże Gepardy Biznesu 2007 z branży informatycznej

Spośród 26 sklasyfikowanych dużych firm branży informatycznej 20 może zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. Trzy pierwsze miejsca zajęły:  MATRIX.PL SA, WOLA INFO SA i ARAM Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking 26 dużych firm branży informatycznej, których wartość rynkową na koniec marca lat 2004, 2005 i 2006 (przez porównanie do spółek giełdowych za pomocą wskaźników: cena/zysku, cena/wartość księgowa, cena/przepływy gotówkowe) oraz dwuletnią dynamikę wzrostu wartości rynkowej na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit.

 W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła.

Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z poniższego rankingu przywilej taki ma 20 firm.  

 Gepardy Biznesu 2007    

 Ranking najdynamiczniejszych dużych  firm branży informatycznej według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit*  

  
Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r.

1 MATRIX.PL S.A. Warszawa 13637,5 281621,8 20,7
2 WOLA INFO S.A. Warszawa 38322,0 262759,8 6,9
3 ARAM Sp. z o.o. Warszawa 23113,1 132794,7 5,7
4 LUMENA Sp. z o.o. Warszawa 35174,9 188680,0 5,4
5 SAP POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 59185,2 297873,0 5,0
6 ATM S.A. Warszawa 106392,0 427685,0 4,0
7 OPTeam S.A. Rzeszów 13002,5 49936,3 3,8
8 HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 22350,6 79756,3 3,6
9 Qumak Sekom S.A. Warszawa 63371,0 177430,9 2,8
10 ComArch S.A. Kraków 361818,9 898987,5 2,5
11 Asseco Poland S.A. Rzeszów 215601,5 490169,0 2,3
12 Centrum Informatyki ZETO S.A. Białystok 70790,1 149465,4 2,1
13 ComputerLand S.A. Warszawa 437624,0 897972,6 2,1
14 WINUEL S.A. Wrocław 176418,2 353118,9 2,0
15 POSTDATA S.A. Bydgoszcz 59110,0 115633,6 2,0
16 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 283532,8 548072,5 1,9
17 Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Info Sp. z o.o. Warszawa 40810,9 74495,2 1,8
18 MICROSOFT Sp.z o.o. Warszawa 314854,5 472946,2 1,5
19 COMP S.A. Warszawa 142304,1 198900,9 1,4
20 ORACLE POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 1204028,8 1530853,8 1,3
21 ZETO S.A. Centrum Komputerowe Łódź 148609,9 184069,9 1,2
22 UNIZETO Technologies S.A Szczecin 146196,6 170413,7 1,2
23 TALEX S.A. Poznań 126992,6 134882,6 1,1
24 Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. Katowice 76997,7 77547,0 1,0
25 GRYTEK Sp. z o.o. Warszawa 349566,3 307147,5 0,9
26 IMG Information Management Pokska Sp. z o.o. Wrocław 166875,9 103046,8 0,6

 

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *