Branża telekomunikacyjna

Duże Gepardy Biznesu 2007 z branży telekomunikacyjnej

Spośród 8 sklasyfikowanych dużych firm branży telekomunikacyjnej  5 może zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. Trzy pierwsze miejsca zajęły:  POCZTA POLSKA PPUP, POLKOMTEL SA i Aster City Cable Sp.z o.o. 

Przedstawiamy ranking 8 dużych firm branży telekomunikacyjnej, których wartość rynkową na koniec marca lat 2004, 2005 i 2006 (przez porównanie do spółek giełdowych za pomocą wskaźników: cena/zysku, cena/wartość księgowa, cena/przepływy gotówkowe) oraz dwuletnią dynamikę wzrostu wartości rynkowej na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit.

 W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła.

Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z poniższego rankingu przywilej taki ma 5 firm.  

 Gepardy Biznesu 2007    

 Ranking najdynamiczniejszych dużych  firm branży telekomunikacyjnej według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit *  


Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r.

1 POCZTA POLSKA PPUP Warszawa 1239047,0 5227511,3 4,2
2 POLKOMTEL S.A. Warszawa 5348711,4 14764094,4 2,8
3 Aster City Cable Sp.z o.o. Warszawa 169565,8 423265,2 2,5
4 TP EmiTel Sp. z o.o. Kraków 771083,5 1262643,0 1,6
5 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa 13724929,3 18260316,8 1,3
6 VECTRA TECHNOLOGIE S.A. Elbląg 590547,7 355458,7 0,6
7 Telewizja Kablowa DAMI Sp z o.o. Gdynia 90473,4 35194,4 0,4
8 Multimedia Polska S.A. Gdynia 186058,3 44639,8 0,2 

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *