Hotele i restauracje

Duże Gepardy Biznesu 2007 z branży hotele i restauracje

Spośród 3 sklasyfikowanych dużych firm branży hotele i restauracje 2 mogą zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. Pierwsze miejsce zajęła  Sodexho Polska Sp. z o.o. 

Przedstawiamy ranking 3 dużych firm branży hotele i restauracje , których wartość rynkową na koniec marca lat 2004, 2005 i 2006 (przez porównanie do spółek giełdowych za pomocą wskaźników: cena/zysku, cena/wartość księgowa, cena/przepływy gotówkowe) oraz dwuletnią dynamikę wzrostu wartości rynkowej na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit.

 W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła.

Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z poniższego rankingu przywilej taki mają 20 firmy.  

 Gepardy Biznesu 2007  

  
 Ranking najdynamiczniejszych dużych firm branży hotele i restauracje według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit*
    

Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r.

1. Sodexho Polska Sp. z o.o. Warszawa 60026,8 143246,3 2,4
2. ELBEST Sp. z o.o. Bełchatów 83484,0 108906,4 1,3
3. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. Warszawa 67437,7 50504,6 0,7

 

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *