Pozostałe branże

Duże Gepardy Biznesu 2007 z branży działalność związaną z inwigilacją i ochroną

Spośród 2 sklasyfikowanych dużych firm branży działalność związaną z inwigilacją i ochroną obie mogą zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. W przypadku SOLID SECURITY Sp. z o.o. z Warszawa był to skok z 8 do 298 mln zł.

   Przedstawiamy ranking 2 sklasyfikowanych dużych firm branży działalność związaną z inwigilacją i ochroną, których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w maju 2007 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit według metodologii opracowanej przez Instytut Bankowości Społdzielczej.  

 Gepardy Biznesu 2007    

 Ranking najdynamiczniejszych dużych firm branży działalność związaną z inwigilacją i ochroną według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit*    

Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r.

1. SOLID SECURITY Sp. z o.o. Warszawa 8383,3 298500,6 35,6
2.  SECURITAS POLSKASp. z o.o. Warszawa 18498,4 43845,0 2,4

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów, do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *