Obsługa i naprawa pojazdów

Duże Gepardy Biznesu 2007 z branży obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych

Spośród 2 sklasyfikowanych dużych firm branży obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych obie mogą zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. 

Przedstawiamy ranking 2 sklasyfikowanych dużych firm branży obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w maju 2007 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit według metodologii opracowanej przez Instytut Bankowości Społdzielczej. 

  Gepardy Biznesu 2007   


 Ranking najdynamiczniejszych dużych  firm branży obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit*

    
Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r.

1. Motorpol Sp. z o.o. Wrocław 16597,6 46394,4 2,8
2.  TRAX Sp. z o.o. Łódź 13929,1 27475,2 2,0

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów, do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *