Branża konsultingowa

Duże Gepardy Biznesu 2007 z branży konsultingowej

Spośród 11 sklasyfikowanych dużych firm branży konsultingowej 7 może zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. Trzy pierwsze miejsca zajęły: UTECH Sp.z o.o., Bristol – Myers Squibb Services Sp.z o.o. oraz MGB Metro Group Buying Polska Sp. z o.o.

Przedstawiamy ranking 11 dużych firm branży konsultingowej, których wartość rynkową na koniec marca lat 2004, 2005 i 2006 (przez porównanie do spółek giełdowych za pomocą wskaźników: cena/zysku, cena/wartość księgowa, cena/przepływy gotówkowe) oraz dwuletnią dynamikę wzrostu wartości rynkowej na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu w maju 2007 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit.

 W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła.

Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z poniższego rankingu przywilej taki ma 7 firm.   

  Gepardy Biznesu 2007   


 Ranking najdynamiczniejszych dużych  firm branży konsultingowej według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit*    

Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r.

1 Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp.z o.o. Poznań 36384,4 1131017,9 31,1
2 Bristol – Myers Squibb Services Sp.z o.o. Warszawa 9944,4 78576,1 7,9
3 MGB Metro Group Buying Polska Sp. z o.o. i Spółka Spółka Komandytowa Warszawa 49709,9 245627,3 4,9
4 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa 3254884,3 14037328,5 4,3
5 Creyf's Polska Sp.z o.o. Łódź 11080,0 38908,4 3,5
6 Andersen Business Consulting S.A. Warszawa 50695,2 125415,7 2,5
7 ACCENTURE Sp. z o.o. Warszawa 310195,4 752110,9 2,4
8 ADECCO POLAND Sp. z o.o. Warszawa 68709,0 81220,0 1,2
9 ATEM – POLSKA Sp. z o.o. Gdynia 50658,8 54403,7 1,1
10 Procter & Gamble Polska Sp. z o.o. Warszawa 616888,5 658735,1 1,1
11 ERNST & YOUNG S.A. Warszawa 45071,3 40461,8 0,9

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *