Pozostałe branże

Duże Gepardy Biznesu 2007 z branży działalność architektoniczno-inżynierska

 Spośród 6 sklasyfikowanych dużych firm branży działalność architektoniczno-inżynierska 5 może zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. Trzy pierwsze miejsca zajęły: NOVA Sp. z o.o.,  ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA oraz NDI SA. 

Przedstawiamy ranking 6 dużych firm branży działalność architektoniczno-inżynierska, których wartość rynkową na koniec marca lat 2004, 2005 i 2006 (przez porównanie do spółek giełdowych za pomocą wskaźników: cena/zysku, cena/wartość księgowa, cena/przepływy gotówkowe) oraz dwuletnią dynamikę wzrostu wartości rynkowej na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu w maju 2007 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit.

 W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła.

Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z poniższego rankingu przywilej taki ma 5 firm.   

  Gepardy Biznesu 2007    


 Ranking najdynamiczniejszych dużych  firm branży działalność architektoniczno-inżynierska według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit*

   
Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r.

1. P.A. NOVA Sp. z o.o. Gliwice 4058,2 45388,7 11,2
2. ENERGOPROJEKT – WARSZAWA S.A. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Warszawa 4012,0 39390,5 9,8
3. NDI S.A. Sopot 28630,9 117707,7 4,1
4. ENERGOPROJEKT – KATOWICE S.A. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Katowice 7224,9 28436,1 3,9
5. NAFTA Sp. z o.o. Poszukiwania Nafty i Gazu Piła 90296,3 181016,0 2,0
6. Polinvest Sp. z o.o. Gdynia 274560,3 270652,5 1,0

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *