Artykuły

238 banków spółdzielczych w „Świecie Pieniądza”

Największe to Krakowski Bank Spółdzielczy, kierowany przez prezesa zarządu Jana Czesaka, z sumą bilansową prawie miliard złotych, Podkarpacki Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Brodnicy, a najlepsze:  Bank Spółdzielczy we Wschowie, Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie oraz Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej.

 

W dodatku do dziennika "Rzeczpospolita"  pt.  "Świat Pieniądza" 14 czerwca 2007 r. swoje dane finansowe opublikowało aż 238 banków spółdzielczych.  To rekordowa liczba.

Największy okazał się, jak zwykle, Krakowski Bank Spółdzielczy, kierowany przez  prezesa zarządu Jana Czesaka, z sumą bilansową prawie miliard złotych. Więcej informacji o tym banku pod adresem: http://www.ibs.edu.pl/content/view/499/28/

Następne w kolejności są Podkarpacki Bank Spółdzielczy (640 mln zł) i Bank Spółdzielczy w Brodnicy (561 mln zł – http://www.ibs.edu.pl/content/view/488/28/).

Zwycięzcą tegorocznego, pierwszego zestawienia najlepszych banków spółdzielczych został Bank Spółdzielczy we Wschowie, drugi jest Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie (http://www.ibs.edu.pl/content/view/273/28/), a trzeci Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej (http://www.ibs.edu.pl/content/view/521/28/).

"Rzeczpospolita" napisała: "Bank Spółdzieczy we Wschowie to jeden z największych banków spółdzielczych w Polsce. Posiada 35 placówek, a jego suma bilansowa sięga 365,8 mln zł. W ciągu ostatnich 14 lat przejął 14 banków w regionie.
Dlaczego akurat ten bank zwyciężył w kategorii analizowanej po raz pierwszy? Oceniając BS, braliśmy pod uwagę dynamikę nominalną i procentową wzrostu wartości udzielonych kredytów i przyjętych depozytów, wyniku netto z tytułu odsetek i prowizji oraz zysku netto. Ponadto premiowaliśmy efektywność banków, podwójnie punktując wskaźniki zwrotu z kapitału (ROE) i zwrotu z aktywów (ROA).
We wszystkich tych wskaźnikach BS we Wschowie osiągnął bardzo dobre rezultaty. Na szczególne uznanie zasługuje powiększenie zysku netto aż o 28 proc., do 5 mln zł, w tym samym czasie, kiedy wszystkie BS z naszej listy zanotowały średni wzrost zysku netto na poziomie 1,2 proc. Również zwrot z kapitału tego banku był relatywnie wysoki i sięgnął 28,4 proc., dwukrotnie więcej od średniej.
Skąd tak dobre wyniki? W ubiegłym roku znacznie spadło oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla rolników, dlatego bank przerzucił się na opłacalniejsze kredyty gotówkowe. W tym celu musiał podjąć szeroko zakrojoną akcję reklamową. Wynajął ajentów, którzy chodzili po domach i prezentowali ofertę. To wynik ostrej konkurencji z bankami komercyjnymi.
Jednocześnie bank ze Wschowy lokuje część swoich funduszy w akcje i obligacje. Wprawdzie nie gra bezpośrednio na giełdzie, ale wykupuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Jako jeden z niewielu BS nie boi się inwestycyjnego ryzyka." 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *