Artykuły

Bank Spółdzielczy we Wschowie najlepszy w sektorze

Bank Spółdzielcze we Wschowie, kierowany przez prezesa zarządu Stanisława Kondraciuka,  został oceniony przez "Rzeczpospolitą"  jako najlepszy w sektorze banków spółdzielczych.

"Rzeczpospolita"  14 czerwca 2007 r. napisała: "Bank Spółdzieczy we Wschowie to jeden z największych banków spółdzielczych w Polsce. Posiada 35 placówek, a jego suma bilansowa sięga 365,8 mln zł. W ciągu ostatnich 14 lat przejął 14 banków w regionie.
Dlaczego akurat ten bank zwyciężył w kategorii analizowanej po raz pierwszy? Oceniając BS, braliśmy pod uwagę dynamikę nominalną i procentową wzrostu wartości udzielonych kredytów i przyjętych depozytów, wyniku netto z tytułu odsetek i prowizji oraz zysku netto. Ponadto premiowaliśmy efektywność banków, podwójnie punktując wskaźniki zwrotu z kapitału (ROE) i zwrotu z aktywów (ROA).
We wszystkich tych wskaźnikach BS we Wschowie osiągnął bardzo dobre rezultaty. Na szczególne uznanie zasługuje powiększenie zysku netto aż o 28 proc., do 5 mln zł, w tym samym czasie, kiedy wszystkie BS z naszej listy zanotowały średni wzrost zysku netto na poziomie 1,2 proc. Również zwrot z kapitału tego banku był relatywnie wysoki i sięgnął 28,4 proc., dwukrotnie więcej od średniej.
Skąd tak dobre wyniki? W ubiegłym roku znacznie spadło oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla rolników, dlatego bank przerzucił się na opłacalniejsze kredyty gotówkowe. W tym celu musiał podjąć szeroko zakrojoną akcję reklamową. Wynajął ajentów, którzy chodzili po domach i prezentowali ofertę. To wynik ostrej konkurencji z bankami komercyjnymi.
Jednocześnie bank ze Wschowy lokuje część swoich funduszy w akcje i obligacje. Wprawdzie nie gra bezpośrednio na giełdzie, ale wykupuje jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Jako jeden z niewielu BS nie boi się inwestycyjnego ryzyka." 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *