Leasing

Najlepsze oferty leasingowe

Tygodnik „Gazeta Bankowa”  miesiąc temu opublikował solidny raport o leasingu z rankingami ofert. W przypadku środków transportu najlepiej wypadł VB Leasing, a maszyn i urządzeń –  SEB Leasing.

Raport przygotowany przez „Gazetę Bankową” bardzo spodobał się redakcji dziennika internetowego „GepardyBiznesu.pl”. Przez kilka tygodni redakcja tygodnika zastanawiała się jednak, czy go nam udostępnić. Dziś publikujemy jego część za jej zgodą.

Szczególnie ciekawe są rankingi ofert, przygotowane przez Andrzeja Okrasińskiego. Do przyjętej w nich metodologii można mieć pewne zastrzeżenia, np. za małą wagę przypisano cenie kapitału w ofercie, ale mogą one być wskazówką przy wyborze oferty.

Gdy w końcu 2004 r. robiłem analizę oferty na leasing samochodu osobowego wartości 40 tys. zł netto na potrzeby firmy ULAN Sp. z o.o., którą kieruję, brałem po uwagę cztery elementy: wysokość opłaty wstępnej (im wyższa, tym dla firmy lepiej ze względów podatkowych),  cenę kapitału (wysokość rat), możliwość uzyskania dzięki firmie leasingowej rabatu u dostawcy auta (rabaty mogą dochodzić nawet do 12 proc.) i możliwość uzyskania dzięki firmie leasingowej rabatu u ubezpieczyciela (te dwa rabaty mogą decydować o tym, że lepiej wziąć auto w leasingu i ponosić koszty kapitału niż kupić je za gotówkę, którą firma ma). Po przeanalizowaniu oferty 9 firm, które miały najtańsze produkty według miesięcznika „Twój Pieniądz”,  ULAN w styczniu 2005 r. podpisała umowę z Europejskim Funduszem Leasingowym z opłatą wstępną w wysokości 45 proc. wartości samochodu.

Podobnie można wykorzystać rankingi „Gazety Bankowej”. Zamiast wysyłać zapytanie ofertowe do kilkudziesięciu firm leasingowych, wysłać je tylko do pierwszych dziesięciu.

Na potrzeby Magazynu Przedsiębiorców i Menedżerów „Gepardy Biznesu” i Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi przygotujemy swoje rankingi. Zajmie to jednak trochę czasu. Dlatego teraz muszą wystarczyć te przygotowane przez „Gazetę Bankową”.

Ranking najlepszych ofert na leasing samochodów według „Gazety Bankowej”. 

1. VB Leasing
2. BRE Leasing
3. EFL
4. ING Leas
5. Millennium Leasing
6. Deutsche Leasing
7. SEB Leasing
8. Orix Polska
9. SG Equipment Leasing
10. Nordea Finance Polska

Ranking najlepszych ofert na leasing maszyn i urządzeń  według „Gazety Bankowej”. 

1. SEB Leasing
2. SG Equipment Leasing
3. Millennium Leasing
4. EFL
5. Orix Polska
6. VB Leasing
7. ING Leas
8. Nordea Finance Polska
9. Handlowy Leasing
10. Deutsche Leasing

Poniżej są informacje o metodologii rankingów oraz artykuł o obrazie rynku i dwie rozmowy z przedstawicielami firm leasingowych.
Jeżeli ktoś chce poznać szczegóły rankingów, prześlemy ich kopie z „Gazety Bankowej” w formacie PDF. Maile w tej sprawie prosimy kierować pod adres info@gepardybiznesu.pl.

Jerzy Krajewski, redaktor naczelny dziennika internetowego „GepardyBiznesu.pl”.

Raport o leasingu z „Gazety Bankowej” nr 21/2007

Środki transportu drogowego

Odpowiedzi udzielili główni gracze na rynku leasingu. Przy opracowaniu wzięliśmy pod uwagę głównie:
dostępność oferty pod względem kosztowym,
możliwość negocjacji i renegocjacji umów,
dostępną formę zabezpieczenia.
Tak więc firmy, które zajęły czołowe miejsce w rankingu posiadają, naszym zdaniem, najbardziej korzystne dla przedsiębiorców oferty finansowania nabycia pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Opracowując ranking nie braliśmy pod uwagę wielkości przedsiębiorstwa
leasingowego, liczby oddziałów, jego miejsca na rynku ani pozycji w innych rankingach, w tym w raporcie opracowanym przez ZPL o stanie polskiego leasingu za I kwartał 2007 r., ani wcześniejszych tego typu opracowań.
Ranking powstał w wyniku oceny punktowej na poszczególne odpowiedzi. Wcześniej redakcja rozesłała do 30 firm leasingowych, członków ZPL, specjalne ankiety ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi ich oferty, w obu segmentach rynku leasingu (pojazdów drogowych oraz maszyn i urządzeń). Za każde pytanie można było otrzymać maksymalnie do 5, 10 lub 15 punktów. Było po 9 pytań, do każdego segmentu leasingu. Maksymalnie każde przedsiębiorstwo mogło otrzymać 90 punktów. Niestety, żadne tyle punktów nie otrzymało. Najlepsze uzbierało 84 punkty.
Ranking opracowano dla dwu najprężniej rozwijających się segmentów rynku w I kwartale 2007 r.:
środków transportu drogowego (pojazdy),
maszyn i urządzeń.
Segment: środki transportu drogowego:
1. Jaki jest maksymalny okres trwania umowy leasingu? – 10 pkt., im dłuższy okres trwania umowy tym więcej punktów, standardowy czas trwania to 60 miesięcy.
2. Jaka jest wielkość opłaty wstępnej, procentowo w stosunku do całej ceny
leasingowej przedmiotu leasingu (chodzi o wielkość uśrednioną)? – 10 pkt., im mniejsza wpłata tym więcej pkt., ponieważ leasingobiorca jest na początku mniej obciążony finansowo.
3. Czy oprócz opłaty wstępnej i rat
leasingowych występują jeszcze inne koszty leasingu, jeżeli tak to jakie? Jaki jest ich koszt (procentowy) w stosunku do ceny przedmiotu leasingu? – 15 pkt., im mniej opłat tym lepiej.
4. Czy klient może negocjować i później renegocjować warunki umowy
leasingu, w tym częstotliwość opłaty czynszu leasingowego, skracania lub wydłużania okresu trwania umowy? – 15 pkt., im leasingodawca jest pod tym względem elastyczniejszy, tym więcej pkt.
5. Jakie marki samochodów są obecnie w ofercie? Czy klient może wyleasingować markę samochodu, którą ma upatrzoną, własną ulubioną, której nie ma jeszcze w ofercie leasingodawcy? – 10 pkt., możliwość wyboru „własnej” marki była najwyżej premiowana.
6. Czy koszty leasingu znacznie odbiegają od rynkowej ceny zakupu samochodu za gotówkę? (jest to 30 proc. więcej, 40 proc., a może jeszcze więcej?) – 15 pkt., jeżeli koszt leasingu jest taki sam, jak cena rynkowa pojazdu, to przyznaliśmy maksymalną liczbę pkt.
7. Czy stosowany jest do wyboru
leasing operacyjny i finansowy? Czy klient ma prawo samodzielnego wyboru rodzaju leasingu? – 5 pkt., najwyżej oceniano oferowanie obu form i możliwość wyboru.
8. Jakie zabezpieczenia są przyjmowane: weksel in blanco, zastaw rejestracyjny, inna forma – jaka? – 5 pkt., im więcej występuje form zabezpieczenia tym lepiej.
9. Czy leasing samochodów osobowych i innych środków transportu jest dostępny także dla klientów indywidualnych, nie prowadzących działalności gospodarczej? – 5 pkt., premiowana była możliwość leasingu przez klientów indywidualnych.
Segment: maszyny i urządzenia
W tym segmencie tylko w dwu przypadkach jest inne uzasadnienie otrzymania maksymalnej punktacji niż przy ocenie jakości oferty leasingu pojazdów.
1. Jaki jest maksymalny okres trwania umowy leasingu? – 10 pkt.
2. Jaka jest opłata wstępna w procentach w stosunku do całkowitej ceny
leasingu? – 10 pkt.
3. Czy oprócz opłaty wstępnej i rat
leasingowych występują jeszcze inne koszty leasingu, jeżeli tak, to jakie, jaki jest ich koszt (procentowy) w stosunku do ceny przedmiotu leasingu? – 15 pkt.
4. Czy klient może negocjować i później renegocjować warunki umowy, w tym częstotliwość spłaty rat czynszu
leasingowego, skrócenie lub przedłużenie trwania umowy? – 15 pkt.
5. Czy klient może wyleasingować każdą markę maszyny lub urządzenia, od każdego producenta, na specjalne zamówienie? Czy tylko z katalogu firmowego, przedsiębiorstwa leasingowego? – 5 pkt.
6. Czy istnieje możliwość leasingowania zespołu kilku maszyn i urządzeń i całej specjalistycznej linii technologicznej? – 10 pkt., najwyżej oceniano możliwość leasingowania pojedynczej maszyny i całej linii technologicznej.
7. Jakie są przyjmowane zabezpieczenia: weksel in blanco, zastaw rejestrowy, inne formy zabezpieczeń – jakie? – 5 pkt.
8. Czy firma stosuje leasing operacyjny i finansowy? Czy klient ma prawo samodzielnego wyboru rodzaju leasingu? – 5 pkt.
9. Czy całkowite koszty leasingu maszyny lub urządzenia przemysłowego znacznie odbiegają od oceny rynkowej tego przedmiotu? – proszę określić

 W analizie zwracano uwagę na dostępność oferty dla przedsiębiorcy. Liderzy rankingu, naszym zdaniem, posiadają propozycje sfinansowania nabycia pojazdów najbardziej sprzyjającą przedsiębiorcom.

Żadna firma leasingowa nie otrzymała maksymalnej (90) liczby punktów. Do oceny wzięto pod uwagę warunki nabycia obu rodzajów pojazdów: osobowe i ciężarowe. W wyniku oceny zostały wyłonione 3 główne firmy, które oferują najlepszy produkt leasingowy.
1. Pierwsze miejsce w rankingu, w segmencie środki transportu drogowego zajął VB Leasing z 80 punktami. Przede wszystkim doceniona została przejrzystość oferowanych warunków umowy, w tym brak dodatkowych obciążeń finansowych poza tymi koniecznymi, a więc wynikającymi z treści umowy i istoty leasingu: opłata wstępna, czynsz leasingowy, opłata końcowa. Na uwagę zasługuje propozycja leasingowania pojazdów adresowana do klientów indywidualnych – „Alternatywa”. Dotychczas, mimo zapowiedzi ZPL, tylko kilka firm leasingowych odważyło się na tego typu leasing aut. Zwróciliśmy także uwagę, że w VB Leasing można renegocjować warunki umowy, w przypadku, gdy leasingobiorca wpadnie w chwilowe kłopoty finansowe. Można zmienić okres trwania umowy. Jest to oferta czytelna i finansowo do przyjęcia.
2. Drugie miejsce zajęła firma BRE Leasing. I podobnie jak w poprzednim przypadku – nie ocenialiśmy wielkości firmy, ale przejrzystość propozycji finansowania nabycia pojazdów. Leasingodawca, jak deklaruje, nie posiada ukrytych kosztów leasingowych. Na uwagę zasługuje stosunkowo niska opłata wstępna. Przedsiębiorca nie ponosi więc zbyt dużych kosztów na początku trwania umowy. Obciążenia są rozłożone w miarę równomiernie, w czasie trwania umowy. Koszty leasingu tylko nieznacznie odbiegają od ceny rynkowej środka transportu.
3. Trzecim laureatem rankingu został Europejski Fundusz Leasingowy. Leasingodawca w wielu przypadkach podchodzi indywidualnie do klienta. Głównym zabezpieczeniem zaś jest przedmiot leasingu, a nie inne formy, w tym standardowy weksel in blanco. Ta forma proponowana przez EFL jest dogodniejsza. Firma jako jedna z niewielu posiada ofertę leasingu konsumenckiego – Dobra Rata. Koszty leasingu są przejrzyste i w miarę przystępne.
Na uwagę zasługują także pozostałe oferty firm leasingowych. Zabrakło im niekiedy kilku punktów do zdobycia czołowego miejsca. W większości przypadków oferty są czytelne. Zwróciliśmy uwagę, że w kilku przypadkach obok podstawowych kosztów leasingu, jakimi są opłata wstępna, czynsz leasingowy, opłata końcowa albo resztowa, są jeszcze inne opłaty administracyjne i manipulacyjne. Te dwie ostatnie nie powinny występować w dobrej ofercie. Stosowane są także inne opłaty, w tym koszty ubezpieczenia i rejestracji.
We wszystkich przypadkach, jak deklarowały firmy biorące udział w rankingu, leasingobiorca może zakupić przedmiot leasingu po zakończeniu trwania umowy. Niekiedy, jak np. w firmie Orix Polska, opłata wykupu to symboliczna suma – 100 złotych. Najczęściej leasingodawca deklarował, że jest w stanie sfinansować nabycie każdego modelu i każdej marki pojazdu, dostępnego na rynku europejskim. Niestety tylko kilka firm leasingowych proponuje nabycie pojazdów poprzez leasing klientom indywidualnym.

Leasing maszyn i urządzeń

W rankingu wzięli udział czołowi gracze na rynku leasingu maszyn i urządzeń. Przystępność oferty, elastyczność podejścia
do klienta i stosunkowo niskie ceny to główny atut liderów
Od kilku lat leasing maszyn i urządzeń rozwija się dynamicznie. Tak było i w I kwartale tego roku. Firmy leasingowe zapowiadają, że będzie się nadal dynamicznie rozwijał. Wkrótce zwiększy się zapotrzebowanie na takie usługi finansowania nabycia dóbr inwestycyjnych ze strony przedsiębiorstw. Do naszego kraju zacznie za kilka miesięcy płynąć nowy strumień kapitału inwestycyjnego. Pochodzić on będzie głównie z unijnych programów pomocowych. Leasing został już od kilku lat zrównany z kredytem jako forma finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów.
1. Pierwsze miejsce w rankingu segmentu maszyn i urządzeń zajął SEB
Leasing. Oferta tego leasingodawcy jest bezkonkurencyjna. Długi okres trwania umowy, co pozwala klientom rozłożyć ciężar obciążeń finansowych na wiele lat. To z kolei łagodzi skutki finansowe. Istnieje realna możliwość negocjacji umów. Jeżeli leasingobiorca popadnie w tarapaty finansowe, to istnieje także możliwość złagodzenia finansowych obciążeń wynikających z zawartej już umowy. Precyzyjnie są podane koszty całkowite leasingu. W zasadzie można wyleasingonować całe linie technologiczne, pojedyncze maszyny i urządzenia dostępne na rynku. To są główne atuty tej oferty.
2. Na drugiej pozycji uplasował się SG Equipment Leasing. W tym przypadku także istnieje możliwość leasingowania maszyn i urządzeń przez wiele lat. Firma dopuszcza możliwość renegocjacji już zawartych umów, w przypadku, gdy leasingobiorca przeżywa chwilowe kłopoty finansowe. Można skrócić lub wydłużyć okres trwania umowy. Stosuje różne zabezpieczenia, w tym zastaw na przedmiocie leasingu. Cechą charakterystyczną tej oferty jest jej czytelność. Jeżeli leasingodawca podaje koszty, to określa je w procentach lub kwotowo. To daje przedsiębiorcy możliwość skalkulowania całości kosztów leasingu.
3. W ofercie zaś Millennium
Leasing, który zajął trzecie miejsce przegrywając tylko 1 pkt., przebija stanowcza deklaracja leasingodawcy, że istnieje możliwość renegocjacji umów. W propozycji brak jakichkolwiek opłat manipulacyjnych lub administracyjnych. Oferta jest w miarę czytelna i zwarta w treści umowy leasingowej.
W ocenie przesłanych odpowiedzi na naszą ankietę wzięliśmy pod uwagę głównie warunki finansowe oferty i przystępność dla niewielkiego przedsiębiorcy. Poza opłatą wstępną, ratami czynszu leasingowego i opłatą końcową zwaną także ceną wykupu, nie powinny występować w ofercie inne ukryte koszty. W kilku przypadkach występują koszty manipulacyjne (jednorazowe) i administracyjne. Podane są one w ofercie, co sprawia, że klient jeszcze przed zawarciem umowy ma możliwość skalkulowania swoich obciążeń finansowych, które poniesie po zawarciu umowy leasingu.
Każdy leasingodawca oferuje wykup przedmiotu leasingu. Nie odpowiada on jednak finansowo za wady maszyn i urządzeń. I jest to zgodne z kodeksem cywilnym. Jest w nim m.in. stwierdzenie, że za wady odpowiada wobec korzystającego nie finansujący transakcję (leasingodawca), ale dostawca przedmiotu leasingu. 

Sytuacja na rynku usług leasingowych

Po rekordowych wynikach roku 2006 tempo rozwoju branży leasingowej nadal wzrasta
W I kwartale 2007 roku wartość rynku ruchomości i nieruchomości wyniosła ponad 6,9 mld złotych. Stanowi to wzrost aż o 83,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Wartość leasingu na rynku ruchomości wyniosła 6,2 mld złotych. Natomiast w segmencie leasingu nieruchomości wyniosła 704,7 mln złotych. Po wielu miesiącach zastoju także i ten segment zanotował wzrost.
Według danych Związku Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL), poprzez
leasing sfinansowano w I kwartale tego roku, na rynku ruchomości następujące zakupy inwestycyjne (w nawiasach podano zmianę w stosunku do wyników z I kwartału 2006 r.):
środków transportu drogowego za około 4,2 mld złotych. (wzrost o 75,4 proc.),
w tym samochodów osobowych za ponad 1,4 mld złotych. (wzrost o 69,9 proc.),
maszyn i urządzeń przemysłowych za blisko 1,8 mld złotych. (wzrost o 70,3 proc.),
komputerów i sprzętu biurowego za około 109,9 mln złotych. (wzrost o 30,9 proc.),
środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego za 71,8 mln złotych (wzrost 11,4 proc.),
innych środków trwałych za 38,8 mln złotych (wzrost o 11,8 proc.).

ŚRODKI TRANSPORTU

W I kwartale 2007 roku istotnie zmieniła się struktura przedmiotowa portfela ruchomości. Wzrósł i tak już dostatecznie wysoki udział środków transportu drogowego z 62 proc. pod koniec 2006 roku do 68 proc. na koniec marca 2007 r. Wyniki sprzedaży samochodów osobowych są po I kwartale wyższe aż o 24,5 proc. od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W całym roku 2006 wzrost sprzedaży wyniósł zaledwie 1,5 proc. w porównaniu do poziomu osiągniętego w roku 2005. Na rynku samochodów dostawczych sprzedaż pojazdów w I kwartale 2007 była o 31,5 proc. wyższa od rezultatów w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na taką sytuację wpływ miała zapowiedź Ministerstwa Finansów co do stabilizacji przepisów dotyczących rynku motoryzacyjnego oraz odwlekany w czasie proces wymiany aut firmowych. Duży stosunkowo wzrost w leasingu pojazdów był także możliwy dzięki ciągłemu rozszerzaniu zakresu oferowanych usług przez firmy leasingowe. Głównie w postaci oferty full service lub obsługi całej floty firmowej.
Ważnym czynnikiem wpływającym na zwiększony udział leasingowanych szczególnie samochodów dostawczych była realizacja umów finansowych w ramach unijnych dotacji. Chodzi tu głównie o Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).
Wysoka dynamika sprzedaży usług
leasingu pozwala na stałe zwiększanie udziału leasingu w finansowaniu sprzedaży pojazdów na rynku. Szczególnie dotyczy to sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem ekspertów z rynku motoryzacyjnego, ta sytuacja skutecznie zahamuje import aut używanych.
Dobre wyniki osiągnięto także
w leasingu ciągników siodłowych, naczep i przyczep, których wartość w minionym okresie wyniosła 2,2 mld złotych. Stanowi to aż 121 proc. wartości portfela zrealizowanego w I kwartale 2006 r. Pojazdy te zajmują aż 40 proc. całego segmentu leasingu środków transportu drogowego.
WIĘCEJ BUDOWLANYCH
Pomimo spadku procentowego udziału segmentu maszyn i urządzeń w całym portfelu firm leasingowych, grupa tych produktów rozwija się nadal bardzo dynamicznie. Wpływ na dynamikę mają częściowo dotacje z unijnych programów pomocowych. Chodzi tu także o SPO WKP. Można prognozować, że także w okresie aplikowania do unijnych programów pomocowych 2007-2013 dotacje będą miały stosunkowo duży wpływ na rozwój leasingu maszyn i urządzeń. Leasing został na równi z kredytem uznany za formę finansowania inwestycji w ramach programów unijnych.
Na szczególną uwagę zasługuje dalszy wzrost udziału maszyn i urządzeń budowlanych (z 21 proc. pod koniec ub.r. do 37 proc. po I kwartale 2007). Takiego rozwoju jeszcze wcześniej nie zanotowano w historii polskiego leasingu. Jest to wynik przede wszystkim dobrej koniunktury w branży budowlanej.
Niepokojący jest jednak udział IT w segmencie komputery i sprzęt biurowy. Eksperci leasingu twierdzą, że większość firm, które zajmują się sprzedażą i leasingiem IT nie należy do ZPL i nie nadsyła do związku danych. Tak więc transakcje tego typu odbywają się poza branżą
leasingową. W segmencie tym wielką pozycję, bo aż 93 proc. zajmuje sprzęt biurowy. Komputery to tylko 5 proc. w całości tego segmentu.

NIERUCHOMOŚCI

Dobre wyniki odnotowano także na rynku nieruchomości, gdzie wartość wyleasingowanych obiektów wyniosła 704,7 mln złotych. Jest to prawie pięciokrotny wzrost w stosunku do poziomu sprzedaży osiągniętej w I kwartale 2006 r.
Największy udział, tj. 43 proc., wśród wyleasingowanych nieruchomości
w I kwartale 2007 r. zajęły budynki biurowe. Obiekty handlowe i usługowe zaś stanowiły 40 proc. udziału w segmencie
leasingu nieruchomości. Na trzecim miejscu znajdują się obiekty przemysłowe z dwunastoprocentowym udziałem. Hotele i obiekty rekreacyjne stanowią tylko 5 proc. rynku nieruchomości.
Wpływ na taką sytuację ma częściowo wzrost zainteresowania tą formą nabywania nieruchomości przez przedsiębiorców. A także realizacja umów leasingowych zawartych jeszcze w poprzednim roku.
LIDERZY RYNKU
Niepodzielnie od wielu lat, z kilkumiesięczną przerwą w 2006 r., liderem rynku leasingu nieruchomości jest Europejski Fundusz Leasingowy (EFL). W I kwartale tego roku łącznie oddał w leasing ruchomości na kwotę ponad 767 mln złotych.
Na drugim miejscu znalazł się Raiffei-
sen Leasing, wyprzedzając BRE Leasing i Millennium Leasing. Na piątym miejscu uplasował się BZ WBK Finance & Leasing.
Podobnie jak w całości nieruchomości, tak i w segmencie środków transportu drogowego przoduje EFL, który
wyleasingował pojazdy na kwotę łączną blisko 550 mln złotych. W tej kwocie ponad 290 mln złotych to wartość wyleasingowanych samochodów ciężarowych. Przedsiębiorstwo to zajmuje pozycję lidera zarówno w leasingu samochodów osobowych jak i ciężarowych. Drugie miejsce w leasingu pojazdów zajął Raiffeisen
Leasing, z ponad 503 mln złotych wartości oddanych w użytkowanie pojazdów. Kolejne trzecie miejsce zajął BRE Leasing (424, 17 mln złotych), czwarte BZ WBK Finance & Leasing (238,40 mln złotych) i piąte – Millennium Leasing (237,34 mln złotych).
Liderem w leasingu ciągników siodłowych jest BRE Leasing. W I kwartale wyleasingował tych pojazdów na kwotę ponad 123,3 mln złotych. Tuż za nim z podobną wartością 122,1 mln złotych, jest Scania Finance. Trzecie miejsce z wartością ponad 105,5 wyleasingowanych ciągników siodłowych zajęło Millennium Leasing.
W segmencie maszyn i urządzeń na pierwszym miejscu jest także EFL, który wyleasingował maszyny o wartości ponad 200 mln złotych. Wyprzedził on Raiffeisen Leasing, który w I kwartale br. wyleasingował maszyny o wartości 157,6 mln złotych. Trzecie miejsce zajął SG Equipment Leasing (ponad 142,4 mln złotych), czwarte Millennium Leasing (ponad 125,2 mln złotych) i piąte – ING Lease (około 116,1 mln złotych).
Na rynku leasingu nieruchomości jest niewielu graczy. Wartość wydanych w leasing nieruchomości jest duża tylko u lidera. Jest nim ING Lease. W leasing oddał on nieruchomości o łącznej wartości ponad 472,6 mln złotych. Wicelider zaś BRE Leasing oddał w leasing ponad cztery razy mniej nieruchomości (103,6 mln złotych). Natomiast zajmujący w tym rankingu trzecie miejsce Raiffeisen Leasing oddał w leasing nieruchomości tylko o wartości około 50 mln. Dwaj pozostali leasingodawcy: Fortis Lease to wartość ponad 34 mln złotych i Bankowy Fundusz Leasingowy – około 32,5 mln złotych.

WYSOKI OPTYMIZM

W marcu br. Leaseurope – międzynarodowa organizacja zrzeszająca narodowe związki firm leasingowych z Europy – po raz pierwszy opracowała, przy współpracy ze Związkiem Przedsiębiorstw Leasingowych, Polski Barometr Leasingu. Indeks ten pokazuje, jakie są oczekiwania polskich przedsiębiorstw leasingowych, co do poziomu spodziewanej koniunktury. W skali od 0 do 70 poziom polskiego indeksu wyniósł na koniec 2006 r. aż 65 punktów. Wynik plasuje polski leasing na drugim miejscu w Europie (po krajach basenu Morza Śródziemnego).
Polskie firmy leasingowe lepiej niż w innych krajach europejskich oceniają warunki makroekonomiczne. W końcu marca było to 58 punktów w skali 90-stopniowej.
Polskie firmy leasingowe w zasadzie także dobrze oceniają warunki funkcjonowania branży w warunkach polskiej gospodarki. W tym przypadku ogólna ocena to 79 punktów w skali 90-stopniowej. Średnia w Europie to tylko 43.
Polskie firmy leasingowe, mimo dobrej oceny warunków funkcjonowania na rynku, mają wysokie oczekiwania co do poziomu obrotów w swoich firmach i wartości zawieranych kontraktów (75 punktów w skali 90-punktowej). Wydaje się, iż wynika to z faktu ponoszenia przez nie w ostatnich okresach dużych nakładów inwestycyjnych na modernizację i dynamiczny rozwój firmy dostosowany do szybko wzrastającego z roku na rok popytu na usługi leasingu. Nieco słabsze oczekiwania występują w firmach co do poziomu możliwych do osiągnięcia wyników finansowych (42 punkty w skali 90-stopniowej). Natomiast zaobserwowane w ostatnim czasie zjawisko ograniczonych zasobów wykwalifikowanych pracowników leasingowych powoduje kształtowanie się ostatniego z indeksów szczegółowych dotyczącego pracowników na poziomie tylko 38. w skali 90-stopniowej.

 Waga definicji

Rozmowa z Andrzejem Krzemińskim, prezesem zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego

– W branży leasingowej nadal przoduje segment środków transportu. Czy ta tendencja utrzyma się nadal?

– Tak. Co prawda udział tego segmentu w rynku leasingu będzie sukcesywnie spadał, ale i tak będzie on zdecydowanie największy. Wyniki I kwartału 2007 były dla branży dużym i bardzo miłym zaskoczeniem. Ponad 88-procentowego wzrostu sprzedaży leasingu ruchomości (liczony rok do roku) nikt nie był w stanie przewidzieć. Rynek pojazdów wzrósł w I kwartale aż o 91 proc., liczony rok do roku. Największy, bo ponad 110-proc., wzrost odnotował rynek tracków. W segmencie aut osobowych notujemy wzrost o 70 proc. Bardzo dynamicznie rozwija się też leasing maszyn i urządzeń. Jego wzrost liczony rok do roku wyniósł około 100 proc.

– Z jakimi problemami leasing wkroczy w II półrocze tego roku? Czy Euro 2012 wpłynie na rozwój leasingu?

– Fakt, że Polska wspólnie z Ukrainą wygrały wyścig o organizację Euro 2012 pozwala sądzić, że segment pojazdów będzie rozwijał się znacznie szybciej niż to prognozowaliśmy. Perspektywa budowy setek kilometrów dróg, autostrad, lotnisk, stadionów, hoteli, linii kolejowych to wszystko spowoduje ogromny boom na rynku budowlanym i transportowym.
W ub.r. poziom finansowania inwestycji leasingiem w Polsce wyniósł około 30 proc. Myślę, że w tym roku będzie znacznie wyższy.

– Co należałoby poprawić w sferze podatkowo-prawnej, by leasing był bardziej dostępny?

– Branża leasingowa jest bardzo podatna na zmiany w otoczeniu prawnym. Szczególnie jeżeli ograniczają one dostęp do tego sposobu finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom, które są największą grupą klientów firm leasingowych. Od dłuższego czasu apelujemy do władz ustawodawczych o m.in. ujednolicenie zapisów dotyczących interpretacji definicji leasingu finansowego i operacyjnego. W przypadku leasingu finansowego zakup traktowany jest jako usługa i klient musi zapłacić cały podatek VAT w momencie zawarcia umowy. Ważne z punktu widzenia przedsiębiorstw byłyby zmiany w zapisach Ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących możliwości odliczenia VAT od aut osobowych nabywanych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, jak również odliczenia VAT od zakupionego do tych samochodów paliwa. 

Prężny rynek

Rozmowa z Adamem Surowskim, dyrektorem Pionu Handlowego BRE Leasing


– Branża leasingowa rozwija się prężnie. Co sprawia, że nadal przoduje leasing pojazdów?

– Udział środków transportu drogowego nadal będzie wyprzedzał inne grupy przedmiotów m.in. z uwagi na niezwykły popyt na środki transportu. Obecnie nie jest rzadkością sytuacja, gdy producent posiada ponad półroczny portfel zamówień na pojazdy. Jest to konsekwencją wzrostu naszych firm transportowych i logistycznych, będąca odpowiedzią na popyt w kraju i w Europie.

– Prężnie rozwija się także segment maszyn i urządzeń…
– Jest to segment, którego rozwój najpełniej obrazuje skłonność przedsiębiorców do inwestycji. Uważamy, że wzrost leasingu w tej grupie przedmiotów jest konsekwencją oczywiście wysokiej stopy inwestycji publikowanej przez GUS, ale również inwestycji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na temat których nie publikuje się wielu danych. Przewiduje się 40-proc. udział tego segmentu w leasingu w tym roku.

– Wreszcie nastąpił wzrost leasingu nieruchomości i to aż pięciokrotny.


– To dla leasingu rynek trudny do przewidzenia. O wynikach przesądzają duże transakcje, nie mniej jednak utrzymującym się trendem rynkowym jest rosnące zainteresowanie leasingiem nieruchomości ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. W BRE Leasing zauważyliśmy znaczne zainteresowanie leasingowym finansowaniem nieruchomości. Ten wzrost spowodowany jest m.in. obniżeniem kryterium minimalnej wartości transakcji z 15 mln złotych do 1 mln złotych.

– Jak zapowiada się cały 2007 r. dla branży leasingowej?

– To będzie dobry rok dla leasingu. Fundamentalnych problemów nie ma. Jednak firmy leasingowe muszą zmierzyć się z problemem spadającej efektywności umów leasingu spowodowanej wzrostem konkurencyjności rynku. Jest to tym bardziej istotne, że wejście zapowiadają nowi gracze z doświadczeniem na rynkach wysoko rozwiniętych. Wybór właściwej strategii na następne trzy lata będzie decydował zarówno o efektywności tych firm, jak i ich przyszłej pozycji rynkowej. Podstawowe kwestie to uznanie leasingu finansowego za usługę, a nie dostawę towaru – w świetle ustawy o VAT. Środowisko leasingowe od dawna to postuluje. Treść ekonomiczna tego instrumentu jest jednoznaczna. Na pewno przy leasingu nieruchomości możliwość wyboru lub braku opodatkowania podatkiem VAT transakcji, co w wielu krajach jest możliwe, otworzyłyby rynek leasingu nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego czy zakładów budżetowych. Pozwoliłoby to odmrozić ogromne środki zamrożone dzisiaj w nieruchomościach i przeznaczyć je np. na rozwój infrastruktury lokalnej.
Regulacja umowy leasingu konsumenckiego – dzisiejszy stan braku harmonizacji prawa ochrony konsumentów oraz prawa podatkowego utrudnia rozwój tego bardzo rozpowszechnionego produktu w innych krajach. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *