Public relations

Jerzy Krajewski w Radzie Nadzorczej Plast-Box

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy giełdowej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA z siedzibą w Słupsku 29 czerwca 2007 r. wybrało Jerzego Krajewskiego, dyrektora Klubu Gepardów Biznesu, członkiem jej Rady Nadzorczej. Firma specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu i wytwarzaniu opakowań z tworzyw sztucznych.

Plast-Box SA powołanie członków rady nadzorczej

Raport bieżący 32/2007

Zarząd PTS PLAST-BOX S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w 2003 roku (oraz w trakcie trwania tej kadencji) z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2006 uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2007 r. powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej:

 1. Pan Antoni Taraszkiewicz Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Wykształcenie: • magister inżynier budownictwa lądowego, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie, Politechnika Gdańska, • Szkolenie na doradców technologii prowadzone przez Agencję Techniki i Technologii S.A., • Szkolenie na doradców dla przedsiębiorstw dla Centrum Wspierania Biznesu prowadzone przez Strategic Planning Team for the Kempen i Katholieke Industriële Hogeschool der Kempen – Instituut voor Management w Gees, • licencja zawodowa zarządcy nieruchomości przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej: • w latach 1981 – 1983 Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Słupsku – majster budowy, • w latach 1983 – 1989 Spółdzielczy Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt Słupsk – od asystenta projektanta do projektanta, kierownika zespołu projektowego, • w latach 1989 – 1991 Pracownia Usług Inwestycyjnych w Słupsku przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łącku – starszy projektant, • w latach 1994 – 2001 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku – Członek Zarządu (od 09.1994), Wiceprezes Zarządu (od 05.1996), Prezes Zarządu (od 07.1999), akcjonariusz, • w latach 1997 – 1998 Członek Rady Nadzorczej: Rolno – Rybny Rynek Hurtowy – Słupska Hala Targowa S.A. w Słupsku, • w latach 1998 – 2001 Członek Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku, • w latach 1998 – 2002 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Stolon S.A. w Słupsku, • Członek Rady Nadzorczej Plast-Box S.A. w Słupsku (od 12.2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej), • od 2005 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Główny Specjalista w Dziale Inwestycji, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Pan Antoni Taraszkiewicz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ANTAR Antoni Taraszkiewicz, Słupsk. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowopowołany członek Rady Nadzorczej Spółki jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Sylwester Wojewódzki Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Wykształcenie: • Politechnika Szczecińska 1972- Ekonomika transportu • Scania Business Academy • Wyższa Szkoła Ekonomiczna Sztokholm – kurs Przebieg kariery zawodowej: • Od roku 2006 Scania Production Słupsk S.A.- zastępca dyrektora zarządzającego, • w latach 2004-2006 Famarol Sp. z o.o. Słupsk- Prezes Zarządu, • w latach 2002-2004 P.PKS Słupsk – Zarządca, • w latach 1992-2003 Scania-Kapena S.A. Z-ca Dyrektora naczelnego, • w latach 1992-2001 Kapena S.A. – Dyrektor Naczelny.

Pan Sylwester Wojewódzki prowadzi działalność gospodarczą w firmach: Scania Production Słupsk S.A., Ostra Sylwester Wojewódzki, Słupsk oraz Nord Express Sp. z o.o. Dębnica Kaszubska. Powyższa działalność nie jest działalnością konkurencyjną do działalności Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowopowołany członek Rady Nadzorczej Spółki nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 3. Sławomir Kamiński Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego(1991-1996) oraz Podyplomowe Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1996-1997). Odbył także aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (1998-2002) gdzie został w 2002 r. wpisany na listę radców prawnych. Obecnie jest Komplementariuszem w Kancelarii Prawniczej PROFESSIO Kamiński Sp. K. Pełni także funkcje:  Biegłego sądowego z zakresu obrotu papierami wartościowymi przy Sądzie Okręgowym w Warszawie ; Syndyka masy upadłości, wpisanego na listę syndyków przy Sądzie Okręgowym w Warszawie ; Sędziego Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ; Arbitra (Zastępcy Rzecznika) Sądu Izby Domów Maklerskich ; Sekretarza Rady Nadzorczej spółki IMPEXMETAL S.A.; Sekretarza Rady Nadzorczej NFI KREZUS S.A. ; Członka Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A.; Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki P.A. NOVA SA.;Członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej p. Sławomira Kamińskiego przedstawiał się następująco: 1. Wiceprezes Zarządu, PETROLOT Sp. z o.o. (2006 – 2007) 2. Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej, PKN ORLEN SA (2005 – 2006) 3. Naczelnik Wydziału Emisji i Finansów Spółek, Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. (2004 -2006) 4. Radca prawny, Departament Prawny Centrali PKO BP S.A.(maj-lipiec 2004) 5. Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej, Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. (zatrudnienie w BD M w latach 1994 – 2006) 6. Główny Specjalista w Zespole ds. Nadzoru Właścicielskiego, Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (2001 – 2004) 7. Radca prawny, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOLA – przedsiębiorstwo państwowe (2003 – 2006). Pan Sławomir Kamiński pełnił także następujące funkcje; Członek Komitetu ds. prawnych rynku kapitałowego przy Izbie Domów Maklerskich ; Przewodniczący Rady Nadzorczej SŁUŻEWIEC – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. ; Członek Rady Nadzorczej TOTO-Sport Sp. z o.o. ; Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A. ; Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. ; Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o. ; Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o. ; Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o. ; Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. ; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o. ; Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o.; Członek Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o.

Pan Sławomir Kamiński nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. Dariusz Strączyński Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. WYKSZTAŁCENIE: 1995 – 1996 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia podyplomowe, kierunek zarządzanie i marketing. 1985 – 1990 SGGW -AR w Warszawie Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstw Melioracyjnych. 1983 – 1985 Policelane Studium Automatyki i Elektroniki Ogólnej w Żyrardowie Szkolenia: • Negocjacje handlowe prowadzone przez firmę Kalstein oraz szkolenia wewnętrzne w firmie Henkel w Wiedniu. • Sztuka asertywności – Kalstein. • Budowa efektywnych systemów wynagradzanie oraz tworzenie programów motywacyjnych prowadzone przez firmę Mach amp; Partner. • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji szkolenie przygotowane i prowadzone przez firmę SMG KRC. • Zarządzanie sprzedażą szkolenie wewnętrzne w centrali firmy Red Bull w Austrii. • Category Management- Seminarium w oddziale firmy w USA PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: 2005 – aktualnie Dyrektor Generalny-Bantex Poland sp. z o.o. Firma handlowo produkcyjna należąca do francuskiej grupy HAMELIN. 2003- 2005 Dyrektor Sprzedaży AKZO NOBEL sp. z o.o. 1996 – 2003 Dyrektor Handlowy – Prokurent Red Bull sp. z o.o. w Warszawa 1993 – 1996 Henkel Polska S.A. Warszawa Regionalny Kierownik Sprzedaży 1992 – 1993 Max – Company wyłączny dystrybutor Procter amp; Gamble. Dyrektor ds. Sprzedaży 1990 – 1992 Ingenium sp. Z o.o. Polsko-Włoska Firma Handlowa Warszawa.

Pan Dariusz Strączyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PTS PLAST-BOXS.A. oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej firmie jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5. Jerzy Krajewski Uchwałą ZWZA w dniu 29 czerwca 2007 wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

12.1989 –           Prezes zarządu ULAN Sp. z o.o.
10.2006 –           Klub Gepardów Biznesu – Dyrektor Klubu
02.2006 –            Magazyn Menedżerów i Przedsiębiorców Gepardy Biznesu – redaktor naczelny
10.2004 – 01.2006 Miesięcznik Głos Banków Spółdzielczych- redaktor naczelny
12.2002 – 09.2004 Miesięcznik Finansista- redaktor naczelny
05.1999 – 11.2002 Miesięcznik Twój Pieniądz- redaktor naczelny
01.1994 – 04.1999 Miesięcznik Businessman Magazine- dziennikarz
12.1993 – 12.1994 Dziennik Życie Warszawy – dziennikarz
09.1992 – 11.1993 Miesięcznik Praca za Granicą- redaktor naczelny
12.1991 – 08.1992 Dziennik Nowa Europa – Kierownik Działu Finansowego
07.1991 – 12.1991 Miesięcznik Zarządzanie – redaktor naczelny
12.1989 – 06.1991 Tygodnik Gazeta Bankowa – dziennikarz

 PRACA DODATKOWA:
Od 2002 r. Sekretarz Jury Konkursu PiNkubator Biznesu
01.1992 – 05.1992 program telewizyjny Telewizja Biznes – współautor

WYKSZTAŁCENIE:

1984-1988 Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa, obroniona na piątkę praca magisterska
1983-1984 Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, I rok nauk politycznych

KURSY I SZKOLENIA:

2007 Zarządzanie należnościami
1998 Finanse dla niefinansistów

Pan Jerzy Krajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PTS PLAST-BOX S.A. oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej firmie jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 

 Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *