Małopolskie

Prezentacja na konferencję w Krakowie

Przedstawiamy tekst prezentacji dyrektora Klubu Gepardów Biznesu Jerzego Krajewskiego na Konferencję Gepardów Biznesu  Województwa  Małopolskiego 7 listopada 2007 r. w Krakowie. Przedstawia w niej banki spółdzielcze, IBS, Klub Gepardów Biznesu i Konkurs Gmina Przyjazna Biznesowi.

 

Konferencja Gepardów Biznesu  Województwa  Małopolskiego

 Kraków,  7 listopada 2007 r.

Patronem honorowym Konferencji Gepardów Biznesu  Województwa  Małopolskiego jest Marszałek Województwa  Małopolskiego  Marek Nawara

Sponsorami Konferencji Gepardów Biznesu  Województwa  Małopolskiego są Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Krakowski Bank Spółdzielczy.

Krakowski Bank Spółdzielczy poleca pełną obsługę bankową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i instytucji za pośrednictwem 55 placówek bankowych na terenie  województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Bank zaprasza do swoich placówek oraz na stronę internetową www.kbsbank.com.pl.

Misja Instytutu Bankowości Spółdzielczej


Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych, ich promocja i przekonywanie do współpracy z nimi innych firm, instytucji i osób.

Swoją aktywność IBS prowadzi głównie w zakresie  marketingu, public relations i szkoleń.

 Projekty IBS dla banków

Kwartalnik „Europejski Bank Spółdzielczy”
Serwis internetowy www.ibs.edu.pl
Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi
Konkurs Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy

Dzieło przedsiębiorców i inteligencji

Banki spółdzielcze powstały jako oddolne, obywatelskie inicjatywy samopomocowe przedsiębiorców i inteligencji.

Najstarszy Bank Spółdzielczy w Brodnicy został złożony w 1862 r. przez sędziego Mieczysława Łyskowskiego  oraz 34 rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji.

Ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Augustyn Szamarzewski zakładali banki spółdzielcze w Wielkopolsce, pierwszy w 1877 w Śremie.

Franciszek Stefczyk, nauczyciel historii, zakładał wiejskie kasy spółdzielcze w Małopolsce, pierwszą w 1889 r. w Czernichowie.

150 lat w służbie lokalnym społecznościom

Banki spółdzielcze powstały jako samoobrona przeciw lichwie, szybko znalazły się w  opozycji do rynku kapitałowego.

W II Rzeczpospolitej spółdzielnie finansowe działały jako kasy oszczędnościowo – kredytowe, głównie na wsi.

W PRL banki spółdzielcze  były wspierane przez państwo, które jednak często ograniczało ich samodzielność. Obsługiwały przede wszystkim rolników i rzemiosło. Od 1975 r. ich centralą był BGŻ.

W III Rzeczpospolitej banki spółdzielcze dostosowały się do gospodarki rynkowej, usamodzielniły, nastąpiła ich konsolidacja i ekspansja, także w wielkich miastach. Obok nich powstały spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

 

6 milionów klientów 

W Polsce działają obecnie 583 banki spółdzielcze zrzeszone w trzech zrzeszeniach.

Mają 3800 placówek.

Dysponują drugą co do wielkości siecią bankomatów – 1,5 tys. urządzeń.

W końcu 2006 r. miały 6,2 mln klientów, prowadziły 3 mln kont osobistych i milion kont dla firm oraz wydały 700 tys. kart płatniczych.

Aktywa banków spółdzielczych w końcu czerwca 2007 r. wynosiły 44,2  mld zł.

 

Nowoczesne produkty  

Oferta produktowa dużych banków spółdzielczych jest równie bogata jak oferta banków komercyjnych.

Usługi przez internet oferuje ponad połowa banków spółdzielczych.

200 banków spółdzielczych sprzedaje polisy ubezpieczeniowe, większość we współpracy z Grupą Concordia

70 banków spółdzielczych ma licencję na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, większość we współpracy z Union Investment TFI.

60 banków spółdzielczych oferuje leasing we współpracy z VB Leasing.

Dlaczego warto skorzystać z usług BS

Mają dobrą ofertę.

Są przyjazne i elastyczne.

Nie zostawiają klienta, gdy wpadnie w kłopoty.

To banki z polskim kapitałem, nie wywożą zysków za granicę.

 

Banki spółdzielcze województwa małopolskiego

W województwie małopolskim działają 42 banki spółdzielcze.

Większość zrzeszona jest  z Bankiem Polskiej Spółdzielczości.

Krakowski Bank Spółdzielczy, kierowany przez prezesa Zbigniewa Bodziocha, jako jedyny w Polsce jest samodzielny.  To największy BS w Polsce.

W końcu 2006 r. małopolskie banki spółdzielcze miały 347 placówek, a ich suma bilansowa wynosiła 4,2 miliarda złotych.

Największe banki spółdzielcze województwa małopolskiego

1. Krakowski Bank Spółdzielczy
2. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
3. Bank Spółdzielczy  w Wieliczce
4. Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
5. Bank Spółdzielczy w Bieczu
6. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie
7. Bank Spółdzielczy w Limanowej
8.  Bank Spółdzielczy w Proszowicach
9. Bank Spółdzielczy w Łącku
10. Bank Spółdzielczy w Mszanej Dolnej
11. Bank Spółdzielczy w Skawinie
12. Bank Spółdzielczy w Jordanowie

Cele Konkursu Gepardy Biznesu

1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej.

2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków spółdzielczych.

3. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu.
4. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy.
5. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca. Wartość rynkowa firmy czy banku jest średnią z trzech wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników.

Wyceniliśmy wartość rynkową 10 tysięcy firm

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu  w 2006 r.  Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe ponad 7,5 tys. firm i banków spółdzielczych z całej Polski. 

Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r.

W  drugiej edycji w 2007 r. InfoCredit  policzyła wartość rynkową ponad 9 tysięcy firm, w tym  602 z województwa małopolskiego
.

Finałem będzie Gala Gepardów Biznesu w Warszawie w czerwcu 2008 r.

Misja Klubu Gepardów Biznesu

Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.
Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 30 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

Projekty Klubu Gepardów Biznesu

 Konkurs Gepardy Biznesu
Konferencje Gepardów Biznesu
Serwis internetowy www.gepardybiznesu.pl
Magazyn Przedsiębiorców i Menedżerów  „Gepardy Biznesu”.
 Program Rabatowy Tęcza (www.rabat.org.pl)
Konkurs Złota Skarbonka  – najlepszy produkt finansowy dla firm

Członkowie Klubu Gepardów Biznesu

Obecnie Klubu Gepardów Biznesu ma 350 członków:  firm, banków spółdzielczych i ich menedżerów. W województwie małopolskim ma 16 członków.

Menedżerowie z województwa małopolskiego należący do Klubu Gepardów Biznesu

1. Mirosława Morawska, prezes zarządu ABM SA w Krakowie,
2. Józef Szperlak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jabłonce, 
3. Krzysztof Zawiła, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji  EKOINSTAL Sp. z o.o.  w Suchej Beskidzkiej,  
4. Paweł Sławek, Prezes Zarządu UNICARD SA w Krakowie,
5. Janusz Szkatuła, Prezes Zarządu BUDOPOL Sp. z o.o. w Krakowie,
6. Marian Hajduk, Współwłaściciel Zakładu Produkcyjnego WESEM D.M.M. Hajduk S.J. w Wieliczce,
7. Leszek Dziuba, Prezes Zarządu BOLSPED Sp. z o.o. w Bukownie,
8. Adam Skorut, Prezes Skorut Import Export Sp. z o.o.  w Myślenicach,

 

Korzyści z członkostwa w  Klubie Gepardów Biznesu

Promocja w serwisie www.gepardybiznesu.pl, magazynie „Gepardy Biznesu” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu.
 
Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza.
Dyplomy dla firmy i jej menedżerów.

 Najdynamiczniejsze firmy małopolskie

10 najdynamiczniejszych firmy województwa małopolskiego według dynamiki wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r. (krotność)

1. Grupa Południe Sp. z o.o. Kraków 360
2. JOY COMPUTER Sp. z o.o. Kraków 166
3. ASORT PKB Mordarscy S.J. Nowy Sącz 139
4. Dynamik Sp. z o.o. Kraków 101
5. Elsta Sp. z o.o. Wieliczka 100
6. AMB MEBLE Sp. z o.o. Kraków 89
7. ENERGOKRAK Sp. z o.o.  Kraków 75
8. PAPI SERVICE S.J. Poronin 67
9. Aktim Sp. z o.o. Kraków 52
10. Krak Gaz Sp. z o.o. Bochnia 50

Najcenniejsze firm małopolskie

10 najcenniejszych firm województwa małopolskiego według wartość rynkowej 31.03.2006 r.  w mln zł
1. CAN – PACK S.A. Kraków 2 907
2. STALPRODUKT S.A. Bochnia 1 683
3. Firma Chemiczna DWORY S.A. Oświęcim 1 419
4. TP EmiTel Sp. z o.o. Kraków 1 263
5. ENERGOKRAK Sp. z o.o.  Kraków 1 104
6. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. Kraków 962
7. ComArch S.A. Kraków 899
8. MIX ELECTRONICS S.A. Kraków 756
9. MOTA ENGIL POLSKA S.A. Kraków 607
10. GRUPA POLSKA STAL Sp. z o.o. Kraków 513

Konkursu Gmina Przyjazna Biznesowi

Przyjazność gmin oceniana na podstawie ankiet od firm i banków spółdzielczych.

Udział w konkursie dla gmin jest bezpłatny.

Nagrodami są logo promocyjne i statuetki.

Finał na Gali Gepardów Biznesu w czerwcu 2008 r.

Dziękuję za uwagę!

Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
jerzy.krajewski@gepardybiznesu.pl
tel./faks (22) 77 14 200

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *