Lubelskie

Prezentacja na konferencję w Lublinie

Publikujemy tekst prezentacji dyrektora Klubu Gepardów Biznesu Jerzego Krajewskiego na Konferencję Gepardów Biznesu  Województwa  Lubelskiego 5 grudnia 2007 r. w Lublinie. Przedstawia w niej banki spółdzielcze, Instytut Bankowości Spółdzielczej, Konkurs Gepardy Biznesu, Klub Gepardów Biznesu i Konkurs Gmina Przyjazna Biznesowi.

 

Slajd nr 1

Konferencja Gepardów Biznesu  Województwa  Lubelskiego

Lublin,  5 grudnia 2007 r.

Slajd nr 2

Patroni honorowi Konferencji Gepardów Biznesu  Województwa  Lubelskiego

Marszałek Województwa  Lubelskiego

Jarosław Zdrojkowski

Prezydent Lublina

 Adam Wasilewski.

 

Slajd nr 3 

Sponsor Konferencji Gepardów Biznesu  Województwa  Lubelskiego

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21
51-215 Wrocław
www.krd.pl

Slajd nr 4 

Partner Konkursu Gepardy Biznesu

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit
ul. Smolna 40
00-375 Warszawa
www.infocredit.pl

Slajd nr 5

Misja Instytutu Bankowości Spółdzielczej

Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych, ich promocja i przekonywanie do współpracy z nimi innych firm, instytucji i osób.

Swoją aktywność IBS prowadzi głównie w zakresie  marketingu, public relations i szkoleń.

Slajd nr 6

 Projekty IBS dla banków

Kwartalnik „Europejski Bank Spółdzielczy”
Serwis internetowy www.ibs.edu.pl
Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi
Konkurs Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy

Slajd nr 7

Dzieło przedsiębiorców i inteligencji

Banki spółdzielcze powstały jako oddolne, obywatelskie inicjatywy samopomocowe przedsiębiorców i inteligencji.

Najstarszy Bank Spółdzielczy w Brodnicy został złożony w 1862 r. przez sędziego Mieczysława Łyskowskiego  oraz 34 rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji.

Ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Augustyn Szamarzewski zakładali banki spółdzielcze w Wielkopolsce, pierwszy w 1877 w Śremie.

Franciszek Stefczyk, nauczyciel historii, zakładał wiejskie kasy spółdzielcze w Małopolsce, pierwszą w 1889 r. w Czernichowie.

Slajd nr 8 

150 lat w służbie lokalnym społecznościom

Banki spółdzielcze powstały jako samoobrona przeciw lichwie, szybko znalazły się w  opozycji do rynku kapitałowego.

W II Rzeczpospolitej spółdzielnie finansowe działały jako kasy oszczędnościowo – kredytowe, głównie na wsi.

W PRL banki spółdzielcze  były wspierane przez państwo, które jednak często ograniczało ich samodzielność. Obsługiwały przede wszystkim rolników i rzemiosło. Od 1975 r. ich centralą był BGŻ.

W III Rzeczpospolitej banki spółdzielcze dostosowały się do gospodarki rynkowej, usamodzielniły, nastąpiła ich konsolidacja i ekspansja, także w wielkich miastach. Obok nich powstały spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

 

Slajd nr 9

6 milionów klientów 

W Polsce działają obecnie 583 banki spółdzielcze zrzeszone w trzech zrzeszeniach.

Mają 3900 placówek – to największa sieć w naszym kraju.

Dysponują drugą co do wielkości siecią bankomatów – 1,5 tys. urządzeń.

W końcu 2006 r. miały 6,2 mln klientów, prowadziły 3 mln kont osobistych i milion kont dla firm oraz wydały 700 tys. kart płatniczych.

Aktywa banków spółdzielczych w końcu czerwca 2007 r. wynosiły 44,2  mld zł.

Slajd nr 10

Nowoczesne produkty  

Oferta produktowa dużych banków spółdzielczych jest równie bogata jak oferta banków komercyjnych.

Usługi przez internet oferuje ponad połowa banków spółdzielczych.

200 banków spółdzielczych sprzedaje polisy ubezpieczeniowe, większość we współpracy z Grupą Concordia

70 banków spółdzielczych ma licencję na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, większość we współpracy z Union Investment TFI.

60 banków spółdzielczych oferuje leasing we współpracy z VB Leasing.

Slajd nr 11

Dlaczego warto skorzystać z usług BS

Mają dobrą ofertę.

Są przyjazne i elastyczne.

Nie zostawiają klienta, gdy wpadnie w kłopoty.

To banki z polskim kapitałem, nie wywożą zysków za granicę.

Slajd nr 12

Banki spółdzielcze województwa lubelskiego

W województwie lubelskim działają 53 banki spółdzielcze.

Większość zrzeszona jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości.
Wyjątkami są Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej, który należy do  Spółdzielczej Grupy Bankowej i Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach, współpracujący ze Zrzeszeniem  Mazowieckiego Banku Regionalnego.  

W końcu 2006 r. banki spółdzielcze województwa lubelskiego miały 257  placówek, a ich suma bilansowa wynosiła 2,4 miliarda złotych.

Największy – Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  – w końcu 2006 r. miał 11 placówek  i 182  mln zł sumy bilansowej.

Slajd nr 13

10 największych banków spółdzielczych województwa lubelskiego

1. Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
2. Bank Spółdzielczy w Krasnystawie
3. Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej
4. Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
5. P Bank Spółdzielczy w Lubartowie
6.  P Bank Spółdzielczy w Zamościu
7. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie
8. Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
9.  Bank Spółdzielczy  P Piaskach
10. Bank Spółdzielczy  w Cycowie

Slajd nr 14

Cele Konkursu Gepardy Biznesu

1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej.

2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków spółdzielczych.

3. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu.
4. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy.
5. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

 

Slajd nr 15

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca. Wartość rynkowa firmy czy banku jest średnią z trzech wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników.

Slajd nr 16

Wyceniliśmy wartość rynkową 10 tysięcy firm

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu  w 2006 r.  Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe 7,5 tys. firm i banków spółdzielczych z całej Polski. 

Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r.

W  drugiej edycji w 2007 r. InfoCredit  policzyła wartość rynkową 8644 firm, w tym  424  z województwa lubelskiego.
.

Finałem będzie Gala Gepardów Biznesu w Warszawie w czerwcu 2008 r.

Slajd nr 17

Misja Klubu Gepardów Biznesu

Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.
Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 30 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

Slajd nr 18

Projekty Klubu Gepardów Biznesu

 Konkurs Gepardy Biznesu
Konferencje Gepardów Biznesu
Serwis internetowy www.gepardybiznesu.pl
Magazyn Przedsiębiorców i Menedżerów  „Gepardy Biznesu”.
 Program Rabatowy Tęcza (www.rabat.org.pl)
Konkurs Złota Skarbonka  – najlepszy produkt finansowy dla firm

Slajd nr 19

Członkowie Klubu Gepardów Biznesu

Obecnie Klubu Gepardów Biznesu liczy 403 członków:  firm, banków spółdzielczych i ich menedżerów. W województwie lubelskim ma 5 członków.

Menedżerowie z województwa lubelskiego należący do Klubu Gepardów Biznesu

 Agnieszka Kowalska, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego "INTER-TECH" Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Pracuje w oddziale firmy w Lublinie. 

Wojciech Geresz, Prezes Zarządu Fabryki Okien SPECTRUM Sp. z o.o. w  Lublinie
  
Wiesław Karczewski, Prezes Zarządu Zakładu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Łaszczowie 

 

Slajd nr 20

Korzyści z członkostwa w  Klubie Gepardów Biznesu

Promocja w serwisie www.gepardybiznesu.pl, magazynie „Gepardy Biznesu” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu.
 
Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza.

Dyplomy dla firmy i jej menedżerów.

 

Slajd nr 21

Najdynamiczniejsze firmy województwa lubelskiego

10 najdynamiczniejszych firmy województwa lubelskiego według dynamiki wzrostu
wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r. (krotność)

1. Mart Sp. z o.o. w Kurowie 142
2. Orkis Sp. z o.o. w Lublinie  47
3. Format – Komputery Sp. z o.o. w Lublinie   35
4. EXOIL S.J. w Chełmie 32
5. SITO – SERWIS Sp. z o.o. w Lublinie   31
6. GIGA  – TRANS Sp. z o.o. w Siennicy Nadolnej 28
7. Vet – Agro Sp. z o.o. w Lublinie   28
8. Carbomet Sp. z o.o. w Puchaczowie 27
9. M.S. DRAWEX Sp. z o.o. w Lublinie   25
10. PIWEX Sp. z o.o. w Lublinie   24

Slajd nr 22

Najcenniejsze firm  województwa lubelskiego

10 najcenniejszych firm województwa lubelskiego  według wartość rynkowej 31.03.2006 r.  w mln zł

1. BLACK RED WHITE SA w Biłgoraju 2 251 
2. Lubelski Węgiel   BOGDANKA SA w Puchaczowie  1 470 
3. ELDORADO SA w Lublinie 1 247
4. Fabryka Ceramiki CERSANIT I Sp. z o.o. w Krasnymstawie  740
5. ŻAGIEL SA  w Lublinie 394
6. ZOMAR SA w Chełmie 347
7. Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp.z o.o. w Lublinie 339
8. SAME DEUTZ – FAHR POLSKA Sp. z o.o.  w Mełgiewie 327
9. MULTIVAC Sp. z o.o. w Jastkowie 280
10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie   217

Slajd nr 23

Konkursu Gmina Przyjazna Biznesowi

Przyjazność gmin oceniana na podstawie ankiet od firm i banków spółdzielczych.

Udział w konkursie dla gmin jest bezpłatny.

Nagrodami są statuetki i logo promocyjne, w tym naniesione na tablice do wieszania przy wjeździe do gminy czy miasta.

Finał na Gali Gepardów Biznesu w czerwcu 2008 r.

Slajd nr 24

Dziękuję za uwagę!

Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
jerzy.krajewski@gepardybiznesu.pl
tel./faks (22) 77 14 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *