Warmińsko-Mazurskie

Prezentacja na konferencję w Olsztynie

Publikujemy tekst prezentacji dyrektora Klubu Gepardów Biznesu Jerzego Krajewskiego na Konferencję Gepardów Biznesu  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 16 stycznia 2008 r. Przedstawia w niej banki spółdzielcze, Instytut Bankowości Spółdzielczej, Konkurs Gepardy Biznesu, Klub Gepardów Biznesu i Konkurs Gmina Przyjazna Biznesowi.

Konferencja Gepardów Biznesu  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn,  16 stycznia  2008 r.

 

Patron honorowy Konferencji Gepardów Biznesu  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa  Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

 

Sponsor Konferencji Gepardów Biznesu  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21
51-215 Wrocław
www.krd.pl

Partner Konkursu Gepardy Biznesu

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit
ul. Smolna 40
00-375 Warszawa
www.infocredit.pl

Misja Instytutu Bankowości Spółdzielczej

Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych, ich promocja i przekonywanie do współpracy z nimi innych firm, instytucji i osób.

Swoją aktywność IBS prowadzi głównie w zakresie  marketingu, public relations i szkoleń.

 

 Projekty IBS dla banków


Kwartalnik „Europejski Bank Spółdzielczy”
Serwis internetowy www.ibs.edu.pl
Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi
Konkurs Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy

Dzieło przedsiębiorców i inteligencji

Banki spółdzielcze powstały jako oddolne, obywatelskie inicjatywy samopomocowe przedsiębiorców i inteligencji.

Najstarszy Bank Spółdzielczy w Brodnicy został złożony w 1862 r. przez sędziego Mieczysława Łyskowskiego  oraz 34 rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji.

Ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Augustyn Szamarzewski zakładali banki spółdzielcze w Wielkopolsce, pierwszy w 1877 w Śremie.

Franciszek Stefczyk, nauczyciel historii, zakładał wiejskie kasy spółdzielcze w Małopolsce, pierwszą w 1889 r. w Czernichowie.

150 lat w służbie lokalnym społecznościom

Banki spółdzielcze powstały jako samoobrona przeciw lichwie, szybko znalazły się w  opozycji do rynku kapitałowego.

W II Rzeczpospolitej spółdzielnie finansowe działały jako kasy oszczędnościowo – kredytowe, głównie na wsi.

W PRL banki spółdzielcze  były wspierane przez państwo, które jednak często ograniczało ich samodzielność. Obsługiwały przede wszystkim rolników i rzemiosło. Od 1975 r. ich centralą był BGŻ.

W III Rzeczpospolitej banki spółdzielcze dostosowały się do gospodarki rynkowej, usamodzielniły, nastąpiła ich konsolidacja i ekspansja, także w wielkich miastach. Obok nich powstały spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

6 milionów klientów 

31 grudnia 2007 r.  w  Polsce działało 580 banków spółdzielczych zrzeszonych w trzech zrzeszeniach.

Mają ponad 3900 placówek – to największa sieć w naszym kraju.

Dysponują drugą co do wielkości siecią bankomatów –  1,5 tys. urządzeń.

W końcu 2006 r. miały 6,2 mln klientów, prowadziły 3 mln kont osobistych i milion kont dla firm oraz wydały 700 tys. kart płatniczych.

Aktywa banków spółdzielczych w końcu września 2007 r. wynosiły 47,5  mld zł.

Nowoczesne produkty  

Oferta produktowa dużych banków spółdzielczych jest równie bogata jak oferta banków komercyjnych.

Usługi przez internet oferuje ponad połowa banków spółdzielczych.

200 banków spółdzielczych sprzedaje polisy ubezpieczeniowe, większość we współpracy z Grupą Concordia

105 banków spółdzielczych ma licencję na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, większość we współpracy z Union Investment TFI.

60 banków spółdzielczych oferuje leasing we współpracy z VB Leasing.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług BS

Mają dobrą ofertę.

Są przyjazne i elastyczne.

Nie zostawiają klienta, gdy wpadnie w kłopoty.

To banki z polskim kapitałem, nie wywożą zysków za granicę.

Banki spółdzielcze województwa warmińsko-mazurskiego

W województwie warmińsko-mazurskim działa 21 banków spółdzielczych.

Większość zrzeszona jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Po dwa są w Spółdzielczej Grupie Bankowej i Zrzeszeniu Mazowieckiego Banku Regionalnego.

W końcu 2006 r. miały  115 placówek i 1,3 mld zł sumy bilansowej.

Największy – Bank Spółdzielczy w Szczytnie  – w końcu 2006 r. miał 11 placówek  i 155  mln zł sumy bilansowej.

10 największych banków spółdzielczych województwa warmińsko-mazurskiego

1. Bank Spółdzielczy w Szczytnie 
2. Warmiński Bank Spółdzielczy 
3. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy  
4. Bank Spółdzielczy w  Iławie
5. Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku 
6. Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy  w Pasłęku  
7. Bank Spółdzielczy w Nidzicy
8. Bank Spółdzielczy w Olecku 
9. Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 
10. Bank Spółdzielczy  w Suszu 

Cele Konkursu Gepardy Biznesu

1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej.

2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków spółdzielczych.

3. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu.
4. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy.
5. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca. Wartość rynkowa firmy czy banku jest średnią z trzech wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników.

Wyceniliśmy wartość rynkową 10 tysięcy firm

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu  w 2006 r.  Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe 7,5 tys. firm i banków spółdzielczych z całej Polski. 

Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r.

W  drugiej edycji w 2007 r. InfoCredit  policzyła wartość rynkową 8644 firm, w tym  294  z województwa warmińsko-mazurskiego.
.

Finałem będzie Gala Gepardów Biznesu w Warszawie w czerwcu 2008 r.

Misja Klubu Gepardów Biznesu

Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.
Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 30 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

Projekty Klubu Gepardów Biznesu

 Konkurs Gepardy Biznesu
Konferencje Gepardów Biznesu
Serwis internetowy www.gepardybiznesu.pl
Magazyn Przedsiębiorców i Menedżerów  „Gepardy Biznesu”.
 Program Rabatowy Tęcza (www.rabat.org.pl)
Konkurs Złota Skarbonka  – najlepszy produkt finansowy dla firm

 

Członkowie Klubu Gepardów Biznesu

9 stycznia 2008 r.  Klubu Gepardów Biznesu liczył 450 członków:  firm, banków spółdzielczych i ich menedżerów. W województwie warmińsko-mazurskim ma 10 członków.

Menedżerowie z województwa warmińsko-mazurskiego należący do Klubu Gepardów Biznesu
 Krystyna Jelska, Prezes Zarządu PREFABET EŁK Sp. z o.o. w Ełku

Waldemar Klocek, Prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa  Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie 
 
  
Roman Sarnowski, Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Działdowie

  
Edward Darmofał, Prezes Zarządu Zakładu Drzewnego NAPIWODA Sp. z o.o. w Nidzicy
 
Jerzy Okuniewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Hurtowo-Detalicznego "Książnica Polska" w Olsztynie

Korzyści z członkostwa w  Klubie Gepardów Biznesu

Promocja w serwisie www.gepardybiznesu.pl, magazynie „Gepardy Biznesu” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu.
 
Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza.

Możliwość spotkania innych osób, które odniosły sukces w biznesie.

 

Najdynamiczniejsze firmy województwa warmińsko-mazurskiego

10 najdynamiczniejszych firmy województwa warmińsko-mazurskiego według dynamiki wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r. (krotność)

1. Premar Sp. z o.o. w Olsztynie     29,8
2. Spółka Handlowa  DUET Sp. z o.o. w Olsztynie     23,4
3. Gospodarstwo Produkcji Rolnej Centrala Nasienna Sp. z o.o.  w Nidzicy 23,3
4. PHU Samba Sp. z o.o. w Olsztynie    20,2
5. Ken-Komputer IV Sp. z o.o. w Olsztynie     18,8
6. Przedsiębiorstwo  Gastronomiczno – Handlowe  GASTROPOL w Olsztynie     18,7
7. PLUS – SERVICE Sp. z o.o. w Olsztynie     18,5
8. STOREX S.J. w Olsztynie     17,8
9. DBK Sp. z o.o. w Olsztynie     17,4
10. Falco – Moto Sp. z o.o. w Olsztynie     16,9

Najcenniejsze firm  województwa warmińsko-mazurskiego

10 najcenniejszych firm województwa warmińsko-mazurskiego  według wartość rynkowej 31.03.2006 r.  w mln zł

1. Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. w Olsztynie  811 277
1. INDYKPOL SA w Olsztynie 792 938
3. ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. w Elblągu 584 528
4. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie  451 645
5. WIPASZ Sp. z o.o. Wytwórnia Pasz Olsztyn 381 683
6. VECTRA TECHNOLOGIE SA w Elblągu 355 459
7. SAFILIN – POLSKA Sp. z o.o. w Miłakowie 338 438
8. DBK Sp. z o.o. w Olsztynie  309 191
9. CETCO POLAND Sp. z o.o. w Szczytnie 302 668
10. PORTA KMI SYSTEM Sp. z o.o. w Ełku 292 484

Konkursu Gmina Przyjazna Biznesowi

Przyjazność gmin oceniana na podstawie ankiet od firm i banków spółdzielczych.

Udział w konkursie dla gmin jest bezpłatny.

Nagrodami są statuetki i logo promocyjne, w tym naniesione na tablice do wieszania przy wjeździe do gminy czy miasta.

Finał na Gali Gepardów Biznesu w czerwcu 2008 r.

Dziękuję za uwagę!

Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
jerzy.krajewski@gepardybiznesu.pl
tel./faks (22) 77 14 200

 

Pobierz prezentacje (ppt)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *