Public relations

Promocja na konferencji w Białymstoku

Przedstawiamy treść prezentacji, w której promowane są m.in. banki spółdzielcze i członkowie Klubu Gepardów Biznesu z województwa podlaskiego. Konferencja Gepardów Biznesu  Województwa  Podlaskiego

Białystok,  5 lutego  2008 r.

Patroni honorowi Konferencji Gepardów Biznesu  Województwa  Podlaskiego

Marszałek Województwa  Podlaskiego

Jarosław Dworzański

Prezydent Białegostoku 
Tadeusz Truskolaski

 

Sponsor Konferencji Gepardów Biznesu  Województwa  Podlaskiego

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21
51-215 Wrocław
www.krd.pl

Partner Konkursu Gepardy Biznesu

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit
ul. Smolna 40
00-375 Warszawa
www.infocredit.pl

Misja Instytutu Bankowości Spółdzielczej

Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych, ich promocja i przekonywanie do współpracy z nimi innych firm, instytucji i osób.

Swoją aktywność IBS prowadzi głównie w zakresie  marketingu, public relations i szkoleń.

 

 Projekty IBS dla banków w 2008 r.

Kwartalnik „Europejski Bank Spółdzielczy”
Serwis internetowy www.ibs.edu.pl
Konkurs Gepardy Biznesu
Konferencje Gepardów Biznesu
Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi
Internetowa Baza Banków Przyjaznych Biznesowi
Konkurs Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy
III Kongres Zarządzania Należnościami

Dzieło przedsiębiorców i inteligencji

Banki spółdzielcze powstały jako oddolne, obywatelskie inicjatywy samopomocowe przedsiębiorców i inteligencji.

Najstarszy Bank Spółdzielczy w Brodnicy został złożony w 1862 r. przez sędziego Mieczysława Łyskowskiego  oraz 34 rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji.

Ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Augustyn Szamarzewski zakładali banki spółdzielcze w Wielkopolsce, pierwszy w 1877 w Śremie.

Franciszek Stefczyk, nauczyciel historii, zakładał wiejskie kasy spółdzielcze w Małopolsce, pierwszą w 1889 r. w Czernichowie.

150 lat w służbie lokalnym społecznościom

Banki spółdzielcze powstały jako samoobrona przeciw lichwie, szybko znalazły się w  opozycji do rynku kapitałowego.

W II Rzeczpospolitej spółdzielnie finansowe działały jako kasy oszczędnościowo – kredytowe, głównie na wsi.

W PRL banki spółdzielcze  były wspierane przez państwo, które jednak często ograniczało ich samodzielność. Obsługiwały przede wszystkim rolników i rzemiosło. Od 1975 r. ich centralą był BGŻ.

W III Rzeczpospolitej banki spółdzielcze dostosowały się do gospodarki rynkowej, usamodzielniły, nastąpiła ich konsolidacja i ekspansja, także w wielkich miastach. Obok nich powstały spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

6 milionów klientów 

31 grudnia 2007 r.  w  Polsce działało 580 banków spółdzielczych zrzeszonych w trzech zrzeszeniach.

Mają ponad 3900 placówek – to największa sieć w naszym kraju.

Dysponują drugą co do wielkości siecią bankomatów –  1,5 tys. urządzeń.

W końcu 2006 r. miały 6,2 mln klientów, prowadziły 3 mln kont osobistych i milion kont dla firm oraz wydały 700 tys. kart płatniczych.

Aktywa banków spółdzielczych w końcu września 2007 r. wynosiły 47,5  mld zł.

Nowoczesne produkty  

Oferta produktowa dużych banków spółdzielczych jest równie bogata jak oferta banków komercyjnych.

Usługi przez internet oferuje ponad połowa banków spółdzielczych.

200 banków spółdzielczych sprzedaje polisy ubezpieczeniowe, większość we współpracy z Grupą Concordia

111 banków spółdzielczych ma licencję na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, większość we współpracy z Union Investment TFI.

60 banków spółdzielczych oferuje leasing we współpracy z VB Leasing.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług BS

Mają dobrą ofertę.

Są przyjazne i elastyczne.

Nie zostawiają klienta, gdy wpadnie w kłopoty.

To banki z polskim kapitałem, nie wywożą zysków za granicę.

Banki spółdzielcze województwa podlaskiego

W województwie podlaskim działa 31 banków spółdzielczych.
Większość zrzeszona jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Sześć jest w Zrzeszeniu Mazowieckiego Banku Regionalnego.
W końcu 2006 r. miały 160  placówek i 2,1 mld zł sumy bilansowej.
Największy – Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie  – w końcu 2006 r. miał 17 placówek  i 256  mln zł sumy bilansowej.

10 największych banków spółdzielczych województwa podlaskiego

1. Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 
2. Bank Spółdzielczy w Białymstoku
3. Bank Spółdzielczy w Brańsku 
4. Bank Spółdzielczy w Zambrowie 
5. Bank Spółdzielczy w Suwałkach 
6. Bank Spółdzielczy w Rutce Tartaku  
7. Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
8. Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 
9. Bank Spółdzielczy w Sokółce  
10. Bank Spółdzielczy w Augustowie 

Cele Konkursu Gepardy Biznesu

1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej.

2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków spółdzielczych.

3. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu.
4. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy.
5. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca. Wartość rynkowa firmy czy banku jest średnią z trzech wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników.

 

Wyceniliśmy wartość rynkową 10 tysięcy firm

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu  w 2006 r.  Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe 7,5 tys. firm i banków spółdzielczych z całej Polski. 

Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r.

W  drugiej edycji w 2007 r. InfoCredit  policzyła wartość rynkową 8644 firm, w tym  251  z województwa podlaskiego.
.
Finał odbędzie się na Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w czerwcu 2008 r.

Misja Klubu Gepardów Biznesu

Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.
Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 30 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

Projekty Klubu Gepardów Biznesu

 Konkurs Gepardy Biznesu
Konferencje Gepardów Biznesu
Serwis internetowy www.gepardybiznesu.pl
Magazyn Przedsiębiorców i Menedżerów  „Gepardy Biznesu”.
 Program Rabatowy Tęcza (www.rabat.org.pl)
Konkurs Złota Skarbonka  – najlepszy produkt finansowy dla firm

Członkowie Klubu Gepardów Biznesu

1 lutego 2008 r. Klubu Gepardów Biznesu liczył 502 członków:  firm, banków spółdzielczych i ich menedżerów. W województwie podlaskim ma 6 członków.

Menedżerowie z województwa podlaskiego należący do Klubu Gepardów Biznesu

Roman Dubowski
Prezes Zarządu PPUH KOMBINAT BUDOWLANY Sp. z o.o.  w Białymstoku (www.kombinatbud.com.pl),
   
Alfreda Kolenkiewicz 
Współwłaścicielka Suwalskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego WITAL, Kolenkiewicz, Uździło S.J.  (www.wital.com.pl)
  
Zbigniew Gołąbiewski 
Prezes Zarządu PROMOTECH Sp. z o.o. (www.promotech.eu),

Korzyści z członkostwa w  Klubie Gepardów Biznesu

Promocja w serwisie www.gepardybiznesu.pl, magazynie „Gepardy Biznesu” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu.
 
Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza.

Możliwość spotkania innych osób, które odniosły sukces w biznesie.

Najdynamiczniejsze firmy województwa podlaskiego

10 najdynamiczniejszych firmy województwa podlaskiego  według dynamiki wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r. (krotność)

1. PPHU MILAND Sp. z o.o. w Białystoku  82,9
2. Sokółka Okna i Drzwi SA w Sokółce 51,5
3. Wimex – Petro Sp. z o.o.w Białystoku  39,9
4. UNIBUD PLUS Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim  36,1
5. REDO Sp. z o.o.w Augustowie 30,1
6. PHS Bażantarnia Sp. z o.o. w Białystoku  26,2
7. PUH AGROTECHNIKA S.J. w Suwałkach 23,9
8. EXPRESS PODLASKI Sp. z o.o. w Białystoku   21,9
9. RONDO S.J. Siemiatycze 1682,4 31709,7 18,8
10. PSS  SPOŁEM w Sokółce  16,0
Slajd nr 22

Najcenniejsze firm  województwa podlaskiego

10 najcenniejszych firm województwa podlaskiego  według wartość rynkowej 31.03.2006 r.  w mln zł

1. PRZEDSIĘBIORSTWO POLMOS BIAŁYSTOK SA w Białymstoku 1 751
2. PFLEIDERER Grajewo SA w Grajewie 1 456
3. BOS SA w Białymstoku 977
4. Spółdzielnia Mleczarska  MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem 910
5. Zakład Energetyczny Białystok SA w Białymstoku   889
6. BARTER Sp. z o.o. w Białymstoku  794
7. MTC Sp. z o.o. w Białymstoku   450
8. CONTRACTUS Sp. z o.o. w Sokółce  448
9. PRONAR Sp. z o.o. w Narwi 366
10. CEFARM Białystok S.A. w Białymstoku 303

Konkursu Gmina Przyjazna Biznesowi

Przyjazność gmin oceniana na podstawie ankiet od firm i banków spółdzielczych.

Udział w konkursie dla gmin jest bezpłatny.

Nagrodami są statuetki i logo promocyjne, w tym naniesione na tablice do wieszania przy wjeździe do gminy czy miasta.

Finał ogólnopolski na Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w czerwcu 2008 r.

Wojewódzkie podsuwania na Konferencjach Gepardów Biznesu w sezonie 2008/2009

Dziękuję za uwagę!

Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
jerzy.krajewski@gepardybiznesu.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel./faks (22) 77 14 200

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *