Kredyty

Dla małych i średnich firm banki mają oferty kredytowe szyte na miarę

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw korzystają najczęściej z kredytu w rachunku bieżącym, kredytów inwestycyjnych lub obrotowych. Oferta banków dla firm jest jednak bardzo urozmaicona i na rynku ciągle pojawiają się nowe, coraz doskonalsze produkty dla przedsiębiorców.

Dla małych i średnich firm banki mają oferty kredytowe szyte na miarę

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Z jakich kredytów może korzystać firma

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw korzystają najczęściej z kredytu w rachunku bieżącym, kredytów inwestycyjnych lub obrotowych. Oferta banków dla firm jest jednak bardzo urozmaicona i na rynku ciągle pojawiają się nowe, coraz doskonalsze produkty dla przedsiębiorców.

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw korzystają najczęściej z kredytu w rachunku bieżącym, kredytów inwestycyjnych lub obrotowych. Oferta banków dla firm jest jednak bardzo urozmaicona i na rynku ciągle pojawiają się nowe, coraz doskonalsze produkty dla przedsiębiorców.

Najprostszą i najczęściej wykorzystywaną formą kredytowania jest limit w rachunku bieżącym. Można go wykorzystać na różne cele związane z działalnością operacyjną (na przykład na wypłatę wynagrodzeń, opłacenie składek w ZUS, czy pokrycie zobowiązań podatkowych). Jest to kredyt, który warto mieć na wszelki wypadek, gdy zdarzą nam się nieprzewidziane wydatki. Zaletą tej formy kredytowania jest łatwy dostęp, gdyż jest udzielany w oparciu o analizę obrotów na rachunku firmowym oraz osiąganych przez podmiot przychodów. Przy niższych kwotach bank może nawet nie wymagać od przedsiębiorcy zabezpieczeń. Kredyt wrachunku bieżącym jest tani wobsłudze, gdyż każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza stan zadłużenia.

Aby skorzystać z limitu w rachunku, wcale nie trzeba mieć długiej historii współpracy z bankiem (najczęściej wystarczy od trzech do sześciu miesięcy). Jeżeli firma przenosi rachunek bieżący, większość banków honoruje historię obrotów wpoprzedniej instytucji finansowej. Finanse na określoną transakcję

Kredyt obrotowy – w odróżnieniu od limitu w rachunku bieżącym – jest kredytem celowym, którym możemy sfinansować bieżące wydatki związane z zaopatrzeniem, sprzedażą i świadczeniem usług, wypłatą wynagrodzeń oraz procesem rozliczeń z kontrahentami. Kredyt obrotowy może być udzielony na sfinansowanie jednej określonej transakcji (np. uzupełnienie środków bieżących firmy do chwili zwrotu kwoty VAT, na realizację kontraktu, zamówienia). W przypadku kredytu odnawialnego może być wykorzystywany wielokrotnie – aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

Inwestycje za pieniądze banku

Kredyt inwestycyjny to produkt celowy, przeznaczony na realizację inwestycji. Można go wykorzystać między innymi na budowę i modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych, nabycie nieruchomości, maszyn i urządzeń, licencji, know-how i inne zakupy. Z większością banków przedsiębiorca może negocjować indywidualne warunki cenowe, terminy wypłaty, czy nawet karencję w spłacie rat kapitału czy odsetek. Przedsiębiorca może również indywidualnie ustalić zabezpieczenia.

Dla firm rozliczających się na zasadach uproszczonej księgowości banki mają specjalne rozwiązania – formalności związane z oceną zdolności kredytowej są ograniczone do minimum – przedsiębiorca nie musi przedstawiać pełnego biznesplanu, wystarczy prosty opis przedsięwzięcia, a wstępną decyzję kredytową otrzymuje po kilku dniach.

Spłata kredytu w niewielkim stopniu obciąża bieżący budżet firmy, ponieważ można go rozłożyć nawet na 120 rat (dziesięć lat).

Kredyt wspiera dotacje z UE

Część przedsiębiorców zastanawia się, czy korzystać z kredytu w przypadku wnioskowania odotacje unijne. Odpowiedź jest prosta: jak najbardziej tak. Dotacja wypłacana jest dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Oznacza to, że firma ubiegająca się o wsparcie powinna w pierwszej kolejności zapewnić sobie finansowanie planowanej inwestycji, uzyskać akceptację instytucji odpowiadającej za wypłatę dotacji, zrealizować inwestycję, a dopiero po zakończeniu inwestycji otrzyma przyznaną dotację.

Finansowanie zewnętrzne pozwala – po pierwsze – uzupełnić własne środki finansowe. Po drugie – umożliwia realizację większej i nowocześniejszej inwestycji niż firma mogłaby sobie na to pozwolić, finansując wydatki w całości środkami własnymi. Tym samym firma zwiększa też swoje szanse na uzyskanie dotacji. Niezmiernie istotny jest także fakt, iż umowa kredytu czy też promesa udzielenia kredytu lub leasingu wskazuje instytucji przyznającej dotacje, że firma ma zapewnione finansowanie na opisany we wniosku projekt i ma dobrą sytuację finansową. Wskazuje również, że profesjonalna instytucja finansowa potwierdza celowość inwestycji.

Dodatkowym, niezaprzeczalnym argumentem jest pomoc przeszkolonych doradców bankowych w zakresie funduszy Unii Europejskiej, jak również wsparcie przy doborze najlepszej struktury finansowania projektu dopasowanej do warunków wynikających z programów unijnych.

Oferty banków z reguły obejmują cały pakiet usług związanych z finansowaniem projektów unijnych: począwszy od promesy kredytowej lub warunkowej umowy kredytowej (wystawianych przed złożeniem przez firmę wniosku odotację), poprzez kredyt pomostowy udzielany na okres do wypłaty dotacji i kredyt inwestycyjny udzielany na okres ustalany z inwestorem, wykraczający poza termin wypłaty dotacji.

Banki udzielają również gwarancji prawidłowego wykonania umowy dotacji. Dokument taki może być wymagany m.in. w przypadku zaliczkowej wypłaty dotacji czy finansowania przedsięwzięć szkoleniowych i doradczych.

Pieniądze na nowe miejsca pracy

W ofertach niektórych banków możemy znaleźć bardzo ciekawe komercyjne kredyty finansujące uruchomienie nowych miejsc pracy. Aby uzyskać taki kredyt, przedsiębiorca powinien zadeklarować, że w ciągu 60 dni od wykorzystania kredytu zatrudni określoną liczbę osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.
Propozycje na miarę

Jest wiele popularnych form kredytowania, z których mogą skorzystać małe i średnie firmy. Każdy przedsiębiorca, który myśli o rozwoju firmy, powinien w ofertach banków znaleźć coś dla siebie, a jeśli nie – może liczyć na przygotowanie propozycji szytej na miarę.*

Firmy prowadzące uproszczoną
księgowość mogą liczyć w bankach
na uproszczone procedury

DLACZEGO WSPÓŁPRACA Z BANKAMI JEST OPŁACALNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

* Weryfikacja zdolności kredytowej nie zawsze oznacza skomplikowaną
procedurę. W przypadku limitów w rachunku bieżącym
przeważnie sprowadza się do analizy obrotów na rachunku.
* Jeżeli przedsiębiorca zamierza skorzystać z limitu kredytowego,
powinien przeprowadzać rozliczenia przez rachunek bieżący,
gdyż wysokość limitu zależy od kwoty wpływów na rachunek.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku najmniejszych firm,
które często pomijają bank w rozliczeniach z kontrahentami, co
w efekcie skutkuje brakiem dostępu do szybkiego kredytu, często
udzielanego bez zabezpieczeń (tylko pod wpływy bieżące).
* Istotną kwestią procesu kredytowania jest zabezpieczenie, które
zawsze jest ustalane indywidualnie z każdym przedsiębiorcą. Banki
akceptują bardzo różne formy zabezpieczeń: hipotekę, zastaw
rejestrowy, poręczenie według prawa cywilnego lub wekslowego,
blokadę środków, gwarancje bankowe, przewłaszczenie, cesję,
ubezpieczenie spłaty kredytu.

* W przypadku klientów stale współpracujących z bankiem i wywiązujących
się terminowo ze swoich zobowiązań, procedury i zabezpieczenia
ograniczane są do minimum. W przypadku stałych
klientów bank może w ogóle odstąpić od zabezpieczeń.
* W przypadku gdy przedsiębiorca potrzebuje środków na finansowanie
działalności bieżącej lub inwestycje, powinien przede
wszystkim porozmawiać z doradcą bankowym, który wskaże mu
najlepszą formę finansowania oraz pomoże przygotować potrzebne
dokumenty. Rozważając kredyt, przedsiębiorca powinien przede
wszystkim wiedzieć, na jaki cel potrzebuje kapitału. Wiedza ta jest
potrzebna doradcy, żeby wybrać optymalne rozwiązanie.
* Jeżeli przedsiębiorca przenosi rachunek do innego banku, nie będzie
miał problemu z ubieganiem się o kredyt w nowej instytucji. Banki
honorują historię rachunku i historię kredytową z innych banków.
* Jeżeli przedsiębiorca korzysta już z kredytu i ma chwilowe problemy
ze spłatą raty kredytu, powinien jak najszybciej zgłosić się do banku. Istnieje wtedy możliwość ustalenia z bankiem karencji w spłacie kredytu lub innego rozłożenia rat.
* Firmy prowadzące uproszczoną księgowość mogą liczyć w bankach
na uproszczone procedury. Niektóre banki nie wymagają od nich
sporządzania biznesplanu przy ubieganiu się o kredyt inwestycyjny.
* Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą nie muszą
już liczyć tylko na własny kapitał oraz pomoc rodziny i znajomych
– mogą skorzystać z kredytu bankowego.
* Koszty kredytu nie są wysokie, każdy przedsiębiorca może
z bankiem negocjować indywidualnie ceny (marżę i prowizję).
Klienci stali mogą liczyć na specjalne przywileje, w tym cenowe.
* Banki oferują małym i średnim firmom pakiety usług, dzięki czemu
można obniżyć koszty bieżącej obsługi. Z reguły w pakiecie firma
otrzymuje bezpłatny dostęp do usług internetowych, korzysta
z tańszych przelewów i w niektórych bankach z bezpłatnej sieci
bankomatów.

LUCYNA JANOWSKA

źródło: Gazeta Prawna, str. 2/Konsultanci biznesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *