Artykuły

Irlandczycy odrzucili Traktat Lizboński

ImageNadal obowiązuje więc Traktat Nicejski,  korzystniejszy dla Polski, bo daje nam więcej miejsc we władzach UE, prawo blokowania niekorzystnych zmian i nie przekazuje aż tak wielu kompetencji w ręce unijnych urzędników. Wejście do UE przyniosło naszemu krajowi wiele korzyści. Kocham ją taką, jaka jest, jaką ją stworzył Traktat Nicejski.

Wejście Polski do UE przyczyniło się do rozwoju całego kraju, a szczególnie obszarów wiejskich. Należy je ocenić bardzo pozytywnie.

 Rolnicy otrzymali dopłaty. Napłynęły do nas prywatne kapitały z krajów z Unii i spoza niej. Dzięki temu powstały setki tysięcy nowych miejsc pracy.

Setki tysięcy naszych obywateli, głównie z mniej rozwiniętych regionów, mogło podjąć legalną pracę w krajach UE. Dzięki temu płyną do Polski kolejne miliardy euro z zagranicy. Sporo tych pieniędzy płynie do banków spółdzielczych.

Bankowość spółdzielcza jest doceniana w Unii Europejskiej. Traktat Nicejski zmusił polskie banki spółdzielcze do przyspieszenie o 3 lata osiągnięcia kapitałów w wysokości 1 miliona euro, co nie było dobre. Zmobilizowało je to do wyjątkowego wysiłku. Wymogi kapitałowe udało się spełnić  574 bankom spółdzielczym.

Traktat Nicejski z punktu widzenia interesów naszego kraju jest korzystniejszy dla nas niż Traktat Lizboński, bo daje nam więcej miejsc we władzach Unii Europejskiej, prawo blokowania niekorzystnych zmian i nie przekazuje aż tak wielu kompetencji w ręce unijnych urzędników.

Irlandczycy opowiedzieli się przeciw większej centralizacji władzy w UE. Wyhamuje to budowę Stanów Zjednoczonych Europy, do czego zmierzał Traktat Lizboński.

Miejmy nadzieję, że w przypadku kolejnego traktatu reformującego polscy politycy dadzą wypowiedzieć się w kluczowej dla UE sprawie również nam, polskim obywatelom, w referendum.

Ja chcę, by mój kraj był członkiem Unii Europejskiej.  Kocham ją taką, jaka jest, jaką ją stworzył Traktat Nicejski. Za taką Unią głosowałem w referendum akcesyjnym. Do takiej UE przekonywałem kolegów.

Jerzy Krajewski

Więcej na ten temat

Jan Rokita o decyzji Irlandczyków w sprawie Traktatu Lizbońskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *