Artykuły

Supermarkety licencjonowane jak telewizje

Image

Założenia ustawy o zrównoważonym rozwoju handlu korzystają z doświadczeń licencjonowania stacji telewizyjnych i radiowych w Polsce i Unii Europejskiej. Jeżeli koncesje na te podmioty gospodarcze są zgodne z Konstytucją RP i przepisami unijnymi, to również zezwolenia na supermarekty powinny być z nimi zgodne.

Doświadczony prawnik, który na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu ma napisać ustawę, mającą na celu zahamowanie ekspansji sieci supermarketów w Polsce, poprosił o podanie założeń ustawy.

Klubu Gepardów Biznesu chce je mu przedstawić po konsultacjach ze swoimi członkami oraz wysłuchaniu opinii czytelników serwisu www.gepardybiznesu.pl.

Poniżej przedstawiamy autorską koncepcję dyrektora Klubu Gepardów Biznesu Jerzego Krajewskiego.

Założenia ustawy o zrównoważonym rozwoju handlu

I. Cele ustawy

1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju handlu detalicznego i hurtowego w Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem interesów małych i średnich przedsiębiorstw handlowych oraz  małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

2. Ochrona rynku pracy przed nadmierną utratą miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej.

3. Ochrona producentów, którzy prowadzą produkcję na terenie Unii Europejskiej, przed nadmierną konkurencją zewnętrzną.

4. Ochrona pracowników wielkopowierzchniowych obiektów handlowych przed naruszaniem ich praw pracowniczych.

5. Ochrona dostawców wielkopowierzchniowych obiektów handlowych przed stosowaniem wobec nich nieuczciwych praktyk negocjacyjnych i handlowych.

II. Podstawowe złożenia ustawy

1. Za wielkopowierzchniowy obiekt handlowy uznaje się obiekt o powierzchni przeznaczonej do handlu większej niż 600 metrów kwadratowych.

2. Tworzy się Krajową Radę Rozwoju Handlu.

3. Tworzy się Radę Etyki Handlu.

4. Prowadzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego wymaga pozwolenia Krajowej Rady Rozwoju Handlu.

5. Przy wydawaniu pozwolenia na  prowadzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego Krajowa Rada Rozwoju Handlu bierze pod uwagę opinie lokalnych władz samorządowych oraz lokalnych organizacji kupieckich i biznesowych na temat wpływu powstania wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na lokalny rynek pracy oraz rozwój lokalnych firm handlowych i produkcyjnych.

6. Pozwolenie  na  prowadzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego wydawane jest przez Krajową Radą Rozwoju Handlu na 10 lat.

7. Właściciele wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, które rozpoczęły działalność przed wejściem w życie ustawy, muszą w ciągu 12 miesięcy od wejścia jej  w życie uzyskać pozwolenie na  prowadzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

8. Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe powinny sprzedawać głównie towary wyprodukowane przez przedsiębiorstwa mające siedziby i płacące podatki w krajach członkowskich Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych z Unią Europejską, a udział towarów wyprodukowanych przez te przedsiębiorstwa w sprzedaży wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w ciągu roku kalendarzowego nie może być niższy niż:
a) 90 procent w przypadku artykułów pożywczych,
b) 80 procent w przypadku odzieży i obuwia,
c) 70 proc. w przypadku mebli,
d) 70 procent w przypadku sprzętu gospodarstwa domowego,
e) 60 proc. w przypadku innych towarów.

9. Zadaniem Rady Etyki Handlu jest ochrona pracowników wielkopowierzchniowych obiektów handlowych przed naruszaniem ich praw pracowniczych oraz ochrona dostawców wielkopowierzchniowych obiektów handlowych przed stosowaniem wobec nich nieuczciwych praktyk negocjacyjnych i handlowych.

10. Rady Etyki Handlu może wnioskować do Krajowej Rady Rozwoju Handlu o cofnięcie pozwolenia na prowadzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w przypadku łamania tam praw pracowniczych oraz zasad współżycia społecznego.

11. Członkowie Krajowej Rady Rozwoju Handlu i Rady Etyki Handlu zobowiązują się do corocznego składania zeznań majątkowych swoich, swoich małżonków i swoich dzieci. Nie mogą zostać członkami tych organów władzy,  jeżeli wcześniej nie uzyskają zgody małżonków i dzieci na coroczne składanie i upublicznianie zeznań majątkowych.

12. Członkowie Krajowej Rady Rozwoju Handlu i Rady Etyki Handlu nie mogą poza oficjalnymi posiedzeniami tych rad spotykać się z przedstawicielami firm zajmujących się handlem lub budową wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

13. Krajowa Rada Rozwoju Handlu liczy 10 członków powoływanych w następujący sposób:
a) 2 członków powołuje prezydent RP,
b) 2 członków powołuje Sejm RP,
c) 2 członków powołuje Senat RP,
d) 2 członków powołuje Federacja Organizacji Kupieckich,
e) 2 członków powołuje reprezentatywna organizacja małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

14. Rady Etyki Handlu składa się z 6 członków:
a) 2 członków powołuje Federacja Organizacji Kupieckich,
b) 2 członków powołuje Rada Związków Zawodowych Pracowników Handlu,
c) 2 członków powołuje reprezentatywna organizacja małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

15. Wprowadza się zakaz handlu we wszystkie niedziele i święta na zasadach, które obowiązują obecnie w przypadku kilkunastu świąt.

Czekamy na uwagi i opinie do założeń ustawy o zrównoważonym rozwoju handlu.

Jerzy Krajewski, dyrektor Klubu Gepardów Biznesu, 11 września 2008 r.

 

Więcej na ten temat:

Nowy atak na duże sklepy

"Rzeczpospolia" broni interesów wielkich sieci supermarketów

Supermarketom stanowcze nie

http://www.wprost.pl/ar/137946/USA-bezrobocie-najwyzsze-od-5-lat/

Napiszemy nową ustawę o WOH

Nikt nie bronił interesów małych i średnich firm

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie hipermarketów

Prezydent Portugalii otworzy tysięczną Biedronkę

Przykład PR wielkich sieci handlowych

Hipermarkety jak buldożery

Wspierajmy się nawzajem

 

Z Jakubem Szulcem, posłem Platformy Obywatelskiej, rozmawia Jerzy Krajewski

Jest Pan za szybkim anulowaniem ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WOH). Czy wie Pan, jakie są skutki dynamicznej ekspansji sieci hipermarketów dla małych i średnich firm handlowych i produkcyjnych, małych miast i stanu bezrobocia?

Czy wie pan, jakie będą skutki ekspansji sieci handlowych za pomocą małych marketów w małych miastach?

Małe markety nie dają im takiej przewagi konkurencyjnej jak centra handlowe. Czy to prawda, że PSL nic chce anulowania tej ustawy?

Rzeczywiście, nasz koalicjant ma wątpliwości w tej sprawie.

Rozumiem interesy PSL. Rozwój sieci hipermarketów bije w małe i średnie firmy handlowe i produkcyjne, m.in. z branży rolno-spożywczej. Wiele z nich funkcjonuje na terenach wiejskich i w małych miastach. Działają i pracują tam wyborcy PSL i klienci banków spółdzielczych. Dla sieci hipermarketów liczą się głównie wielcy dostawcy, dla małych brakuje miejsca ma półkach. Tak dzieje się na całym świecie. Gdy w amerykańskim miasteczku Wal-Mart otwiera hipermarket, lokalny biznes odczuwa to jak wybuch bomby atomowej. Rozwój sieci hipermarketów sprawia, że upadają nie tylko regionalne firmy handlowe, w kłopoty wpadają też mali i średni producenci, bo kurczą się im kanały dystrybucji. To jest gra w monopol, gdzie na końcu rządzą sieci hipermarketów i wielcy producenci.

Ludzie chcą jednak kupować w hipermarketach. Nie wierzę, że władze wojewódzkie, które mają decydować o lokalizacji marketów, będą opierać się życzeniom mieszkańców.

Mieszkam na początku Marek koło Warszawy, kilka kilometrów od dwóch wielkich skupisk hipermarketów. Często robię w nich zakupy i jestem z nich zadowolony. Nie oznacza to jednak, że nie powinienem dostrzegać zagrożeń dla naszej gospodarki związanych z ekspansją hipermarketów. Ustawa o WOH tę ekspansję może tylko lekko wyhamować, ale jej nie zatrzyma. Da jednak trochę wytchnienia małym i średnim firmom. Dziękuję za rozmowę

Uwaga: Rozmowa została autoryzowana w połowie czerwca 2008 r. Kilka tygodni później Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o WOH jest niezgodna z konstytucją. Dyskusja na temat roli sieci hipermarketów w gospodarce trwa jednak nadal.

Cała rozmowa z Jakubem Szulcem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *