Harmonogram

Prezentacja na Konferencję Gepardów Biznesu

ImagePrzedstawiamy treść prezentacji Instytutu Bankowości Spółdzielczej,  sektora banków spółdzielczych, Konkursu Gepardy Biznesu i Klubu Gepardów Biznesu, autorstwa  Jerzego Krajewskiego na II Ogólnopolską Konferencję Gepardów Biznesu w Warszawie 1 października  2008 r.

Slajd nr 1

Ogólnopolska Konferencja Gepardów Biznesu

Warszawa,  1 października   2008 r.

Slajd nr 2

Patroni honorowi Konkursu Gepardy Biznesu

Krajowa Izba Gospodarcza

www.kig.pl

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług

www.kupiec.org.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza

www.krs.com.pl

Slajd nr 3

Sponsor Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu 

            
www.krd.pl  

Slajd nr 4

Partner Konkursu Gepardy Biznesu

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit

Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit
ul. Smolna 40
00-375 Warszawa
www.infocredit.pl

Slajd nr 5

Misja Instytutu Bankowości Spółdzielczej
Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych, ich promocja i przekonywanie do współpracy z nimi innych firm, instytucji i osób.

Swoją aktywność IBS prowadzi głównie w zakresie  marketingu, public relations i szkoleń.

Slajd nr 6

 

 Projekty IBS w 2008 r.
Kwartalnik „Europejski Bank Spółdzielczy”
Serwis internetowy www.ibs.edu.pl
Konkurs Gepardy Biznesu
Konferencje Gepardów Biznesu
Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi
Konkurs Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy
Koncepcja utworzenia Ogólnopolskiego Banku Spółdzielczego
Inicjatywa powołania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Stanisława Wojciechowskiego

Slajd nr 7

Dzieło przedsiębiorców i inteligencji

Banki spółdzielcze powstały jako oddolne, obywatelskie inicjatywy samopomocowe przedsiębiorców i inteligencji.

Najstarszy Bank Spółdzielczy w Brodnicy został złożony w 1862 r. przez sędziego Mieczysława Łyskowskiego  oraz 34 rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji.

Ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Augustyn Szamarzewski zakładali banki spółdzielcze w Wielkopolsce, pierwszy w 1877 w Śremie.

Franciszek Stefczyk, nauczyciel historii, zakładał wiejskie kasy spółdzielcze w Małopolsce, pierwszą w 1889 r. w Czernichowie.

Slajd nr 8 

150 lat w służbie lokalnym społecznościom

Banki spółdzielcze powstały jako samoobrona przeciw lichwie, szybko znalazły się w  opozycji do rynku kapitałowego.

W II Rzeczpospolitej spółdzielnie finansowe działały jako kasy oszczędnościowo – kredytowe, głównie na wsi.

W PRL banki spółdzielcze  były wspierane przez państwo, które jednak często ograniczało ich samodzielność. Obsługiwały przede wszystkim rolników i rzemiosło. Od 1975 r. ich centralą był BGŻ.

W III Rzeczpospolitej banki spółdzielcze dostosowały się do gospodarki rynkowej, usamodzielniły, nastąpiła ich konsolidacja i ekspansja, także w wielkich miastach. Obok nich powstały spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

 

Slajd nr 9

7 milionów klientów 

30 czerwca 2008 r.  w  Polsce działało 579 banków spółdzielczych zrzeszonych w trzech zrzeszeniach.

Mają 4 tysiące placówek – to największa sieć w naszym kraju.

Dysponują drugą co do wielkości siecią bankomatów –  1,5 tys. urządzeń.

W końcu 2007 r.  miały 7  mln klientów, prowadziły 3 mln kont osobistych i milion kont dla firm.

Aktywa banków spółdzielczych 30 czerwca 2008 r. wynosiły 53  mld zł.

Slajd nr 10

Nowoczesne produkty  

Oferta produktowa dużych banków spółdzielczych jest równie bogata jak oferta banków komercyjnych.

Usługi przez internet oferuje ponad połowa banków spółdzielczych.

200 banków spółdzielczych sprzedaje polisy ubezpieczeniowe, większość we współpracy z Grupą Concordia

111 banków spółdzielczych ma licencję na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, większość we współpracy z Union Investment TFI.

70 banków spółdzielczych oferuje leasing we współpracy z VB Leasing.

 

Slajd nr 11

Dlaczego warto skorzystać z usług BS

Mają dobrą ofertę.

Są przyjazne i elastyczne.

Nie zostawiają klienta, gdy wpadnie w kłopoty.

To banki z polskim kapitałem, nie wywożą zysków za granicę.

 

Slajd nr 12

Cele Konkursu Gepardy Biznesu

1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej.

2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków spółdzielczych.

3. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu.
4. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy.
5. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

 

Slajd nr 13

Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu

Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca. Wartość rynkowa firmy czy banku jest średnią z trzech wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników.

Slajd nr 14

Wyceniliśmy wartość rynkową 10 tysięcy firm

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu  w 2006 r.  Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe 7,5 tys. firm i banków spółdzielczych z całej Polski. 

Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r.

W  drugiej edycji w 2007 r. InfoCredit  policzyła wartość rynkową 9 tysięcy firm i banków spółdzielczych z całej Polski.  .

Finał na Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu w Warszawie 1 października 2008 r.

Slajd nr 15

Misja Klubu Gepardów Biznesu
Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.
Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 30 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

Slajd nr 16

Projekty Klubu Gepardów Biznesu

Konkurs Gepardy Biznesu
Konferencje Gepardów Biznesu
Serwis internetowy www.gepardybiznesu.pl
Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”.
 Program Rabatowy Tęcza (www.rabat.org.pl)
Konkurs Gmina Przyjazna Biznesowi

Inicjatywa powołania Związku Pracodawców Małych i Średnich Przedsiębiorstw Produkcyjnych

Slajd nr 17

Członkowie Klubu Gepardów Biznesu 
23 września 2008 r. Klubu Gepardów Biznesu liczył 530 członków:  firm, banków spółdzielczych, SKOK-ów i ich menedżerów.

Najwięcej członków ma w województwach:
mazowieckim – 100 
śląskim  – 42
wielkopolskim – 40
małopolskim  38
dolnośląskim –  30
 lubelskim –  30
warmińsko-mazurskim –  30

Slajd nr 18

Korzyści z członkostwa w  Klubie Gepardów Biznesu

Promocja w serwisie www.gepardybiznesu.pl, magazynie „Europejska Firma” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu.
 
Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza.

Możliwość spotkania innych osób, które odniosły sukces w biznesie.

Slajd nr 19

Największe banki spółdzielcze w Polsce

Krakowski Bank Spółdzielczy
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Wielkopolski Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa
Bank Spółdzielczy w Radomsku

Slajd nr 20

Najdynamiczniejsze małe i średnie przedsiębiorstwa według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r. według branż

Handlowa
Grupa Południe Sp. z o.o. Kraków
Budowlana
PBU MONOLIT Sp. z o.o. Warszawa
Materiałów Budowlanych
CUPROD Sp. z o.o. Kluczbork
Przemysł Lekki
TERPLAST Sp. z o.o. Sieradz
Spożywcza
TAB KONCENTRATY Sp. z o.o. Warszawa
Przemysł Elektromaszynowy
Elsta Sp. z o.o. Wieliczka
Chemiczna
ZENTIVA PL Sp. z o.o. Warszawa
Telekomunikacyjna
Artegence Sp. z o.o. Warszawa

Slajd nr 21

Najdynamiczniejsze małe i średnie przedsiębiorstwa według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r. według branż
Informatyczna
Biuro Informatyczno Wdrożeniowe Koncept Sp. z o.o. Kraków
Przemysł Drzewny i Papierniczy
Sokółka Okna i Drzwi SA Sokółka
Medialna
LIVE Sp. z o.o. Warszawa
Rolnictwo
Gospodarstwo Rolne Wonieść Sp. z o.o. Śmigiel
Górnictwo i Kopalnictwo
Kopalnie Dolomitu S.A. Sandomierz
Działalność Wydawnicza i Poligrafia
PHU Sonia Draga Sp. z o.o. Katowice
Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych
BILPLAST Sp. z o.o. Łódź
Produkcja Wyrobów z Pozostałych Surowców Niemetalicznych
Ceramika Color Sp. z o.o. Końskie

Slajd nr 22

Najdynamiczniejsze małe i średnie przedsiębiorstwa według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r. według branż

Zagospodarowanie Odpadów
CLIF Sp. z o.o. Kraków

Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę
RAF – ENERGIA Sp. z o.o. Jedlicze
Obsługa i Naprawy Pojazdów Mechanicznych
CEMA S.A. Opole
Hotele i Restauracje
ADMI Sp. z o.o. Wrocław
Transport, Gospodarka Magazynowa i Łączność
GIGA  – TRANS Sp. z o.o. Siennica Nadolna
Pośrednictwo Finansowe
ELECTUS S.A. Lublin

Obsługa Nieruchomości
BUDOTEX Sp. z o.o. Wrocław
Prowadzenie Prac Badawczo Rozwojowych
Energomontaż – Północ Sp. z o.o. Warszawa

Slajd nr 23

Najdynamiczniejsze małe i średnie przedsiębiorstwa według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r. według branż

Edukacja
Polski Związek Motorowy Sp. z o.o. Wrocław
Ochrona Zdrowia
GIN – MED Sp. z o.o.  Wyszków
Usługi Sanitarne
Instal- Akme Sp. z o.o. Opole
Działalność rachunkowo-księgowa
Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa
Konsulting
INVESTIA S.A. Grupa Przemysłowa Katowice
Działalność architektoniczno-inżynierska
Tecimont Poland Sp. z o.o. Warszawa
Reklama
ASPE Sp. z o.o. Poznań
Działalność związana z inwigilacją i ochroną
Maxpol Sp. z o.o. Toruń

Slajd nr 24

Dziękuję za uwagę!

Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
jerzy.krajewski@gepardybiznesu.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel./faks (22) 77 14 200

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *