Artykuły

neoBANK – nazwa handlowa Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego

Wielkopolski Bank Spółdzielczy uruchomił nową, piękną stronę interentową pod adresem www.neobank.pl. Oficjalnie występuje teraz pod nazwą handlową neoBANK.

Historia jego rozwoju jest niezwykła. Choć z drugiej strony to najbardziej tajemniczy bank spółdzielczy.

"Właścicielami WBS Bank jest  ponad 600 członków, głównie z okolic Łubowa, ale również z Poznania. Nasz bank świadomie prowadzi politykę unikania kontaktów z mediami. Może to się wydawać dziwne, ale przecież szybko rozwijamy się", powiedziała wiceprezes WBS Banku Anna Zaleska serwisowi www.ibs.edu.pl w lipcu 2008 r.

WBS Bank to jeden z najdynamiczniejszych banków spółdzielczych w Polsce. Obecnie jest największy w Spółdzielczej Grupie Bankowej i na 5 miejscy w kraju. 30 czerwca 2008 r. jego suma bilansowa wyniosła 514,6 mln zł. 

Na jego stronie internetowej nie ma zwyczajowych informacji o członkach rady nadzorczej i członkach zarządu banku, które mają budzić zaufanie do banku wśród depozytariuszy.

 W prasie i internecie nie ukazał się żaden wywiad z prezesem WBS Banku Waldemarem Francikiem. Na rozmowę z nim próbuję umówić się od trzech lat. Bezskutecznie. Podobne problemy z wywiadem z nim ma nawet "Informator Spółdzielczej Grupy Bankowej".

Poniżej są podstawowe pytania, które wysłałem 18 czerwca 2008 r. do Francika.

Czemu Wielkopolski Bank Spółdzielczy zawdzięcza tak wielką dynamikę wzrostu?

Postawiliście głównie na obsługę klientów detalicznych w dużych miastach. Co jest najważniejsze, by odnieść sukces na tym rynku?

Część produktów sprzedajecie przez kilkadziesiąt ajencji. Jak rozwija się ta forma współpracy? Jakie są zagrożenia z nią związane?

Jakie formy marketingu stosujecie?

Jako jedyny bank spółdzielczy samodzielnie rozwijacie swój system informatyczny. Jak sobie z tym radzicie?

Działacie po własnym logo, nieco dystansujecie się od Spółdzielczej Grupy Bankowej. Czy potrzebny jest Wam bank zrzeszający?

W sierpniu 2007 r. Instytut Bankowości Spółdzielczej na stronie www.ibs.edu.pl przedstawił koncepcję powołania Ogólnopolskiego Banku Spółdzielczego, w skład którego w wyniku fuzji weszłyby duże banki spółdzielcze, które działają w dużych miastach i stawiają na klientów detalicznych. Jednym z filarów takiego banku miałby być WBS. Co Pan myśli o takiej koncepcji?

Chcecie działać pod logo NeoBank bez słowa spółdzielczy. Czy z Waszych doświadczeń wynika, że słowo „spółdzielczy” przeszkadza bankowi w pozyskiwaniu nowych klientów?

WBS Bank należy do SGB, ale nie angażuje się w jej prace. Samodzielnie prowadzi walkę na rynku i odnosi znaczne sukcesy. Konkuruje również z innymi lokalnymi bankami spółdzielczymi.

Ma ambicje ogólnopolskie. Otworzył oddziały w Łodzi i Wrocławiu. Wydaje się, że nie jest zainteresowany udziałem w tworzeniu Ogólnopolskiego Banku Spółdzielczego.

Z doświadczeń WBS Banku, szczególnie w marketingu w dużym mieście i rozwoju współpracy z agencjami, warto skorzystać. Oto co podał o sobie na stronie www.neobank.pl:

neoBANK jest nazwą handlową Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego, która zadebiutowała na rynku bankowym na początku 2008 roku. Z wykorzystaniem nazwy neoBANK Wielkopolski Bank Spółdzielczy oferuje i promuje produkty i usługi bankowe oraz prowadzi przedsiębiorstwo bankowe. W początkowym okresie nazwa neoBANK wykorzystywana była dla oznaczenia bankowości elektronicznej Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego. Przyjazne przyjęcie nowej nazwy neoBANK przez klientów i kontrahentów pozwoliło rozszerzyć posługiwanie się nazwą neoBANK na całość działalności prowadzonej przez Wielkopolski Bank Spółdzielczy. neoBANK jest zatem częścią Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy został założony w 1961 roku w Łubowie. Powstała wówczas spółdzielnia, która przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy w Łubowie. W 2004 roku Bank zmienił nazwę z dotychczasowej na Wielkopolski Bank Spółdzielczy, pod którą funkcjonuje do dziś.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy zrzeszony jest w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu. Wspólnie z innymi bankami spółdzielczymi zrzeszonymi w GBW S.A. tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową, w której od dłuższego czasu zajmuje pozycję lidera.

Bank od początku dynamicznie rozwijał sieć swoich placówek. Dziś posiada ich ponad 40 na terenie Wielkopolski, a także poza nią. Ponadto WBS Bank posiada sieć Ajencji – w samym Poznaniu jest ich ponad 30. W kwietniu 2008 r. Wielkopolski Bank Spółdzielczy zmienił siedzibę na miasto Poznań oraz rozszerzył zakres swojej działalności z województwa wielkopolskiego i kilku ościennych powiatów na terytorium całego kraju.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest instytucją bankową z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku usług finansowych, dzięki czemu może poszczycić się najwyższą jakością swoich usług. W grudniu 2003 roku Bank został laureatem VIII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług Dobre bo polskie.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy to jedna z najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w sektorze banków spółdzielczych. Świadczą o tym wyniki rankingu dziennika „Rzeczpospolita” z 2008 roku, w którym wśród wszystkich polskich banków spółdzielczych Bank uplasował się na 7. pozycji.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod oznaczeniem KRS 0000087833 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Siedziba Banku posiada następujący Numer Identyfikacji podatkowej NIP 784-00-41-401 oraz następujący numer statystyczny REGON 630012490.

Wielkopolski Bank Spółdzielczy zarejestrował znak towarowy "neobank" w Urzędzie Patentowym.

Informacja o tym jest pod adresem

Baza danych UP

Znak obejmuje m.in.: usługi oraz operacje bankowe: klasyczne oraz elektroniczne z dostępem bezpośrednim poprzez Internet, telekomunikację, telefonię komórkową, usługi kredytowania, usługi depozytów przedmiotów wartościowych, depozytów sejfowych, usługi weryfikacji czeków, emisji czeków podróżnych, emisji bonów wartościowych, emisji i obsługi kart kredytowych oraz debetowych, usługi elektronicznego transferu kapitału, usługi operacji walutowych, usługi prowadzenia notowań giełdowych usługi, operacje oraz transakcje finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi powiernicze, usługi inwestycji oraz nakładów kapitałowych, usługi tworzenia kapitałów, funduszy, usługi administrowania, zarządzania, wyceny, dzierżawy oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, analizy, ekspertyzy, konsultacyjno-doradcze usługi finansowe, fiskalne, podatkowe oraz ubezpieczeniowe, usługi sponsorowania finansowego, usługi zbiórki funduszy na cele dobroczynne.

Jerzy Krajewski

Więcej na ten temat

Nowe produkty WBS Banku

Aukcja lokat w WBS Banku

Wielka migracja kont w WBS Banku

WBS rozwija neoBanku

Dla WBS Banku pracuje 77 placówek

WBS Bank otworzył placówkę dla VIP-ów

WBS sam rozwija swój system informatyczny

WBS Bank konkuruje w metroplii

Krok w stronę OBS

Ogólnopolski Bank Spółdzielczy to mrzonka

OBS – potrzebny impuls

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *