Harmonogram

Polska wobec globalnego kryzysu

Image"Samorządy powinny wspierać lokalny biznes, korzystać z usług banków spółdzielczych, pomagać innym spółdzielniom i nie wydawać pozwoleń na budowę dużych sklepów, szczególnie zagranicznych", powiedział Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej, na III Konresie Zarządzania Należnościami.

Organizatorami  III Kongresu Zarządzania Należnościami na temat: „Relacje między bankami a biznesem w dobie kryzysu gospodarczego” byli Instytut Lokalnego Biznesu oraz  Instytut Bankowości Spółdzielczej.

Kongres odbył się 19 grudnia  2008 r.  w Warszawie  w Centrum Konferencyjno-Kongresowe Fundacji "Polska – Wiek XXI" przy ul. Bobrowieckiej 9 w Sali Lustrzanej.

  Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Bankowości Spółdzielczej  po otwarciu kongresu przedstawił  przyczyny i skutki globalnego kryzysu gospodarczego oraz plan antykryzysowy dla Polski.

Jego zdaniem, genezy kryzysu należy szukać w załamaniu realnej gospodarki w USA, głównie znacznym zmniejszeniu liczby miejsc pracy w tym kraju. Kryzys na amerykańskim rynku pracy spowodowały m.in. takie zjawiska jak zniszczenie małych i średnich firm w wyniku ekspansji sieci hipermarketów i telewizji oraz ucieczka miejsc pracy w przemyśle i usługach do krajów niskokosztowych.

Jedno miejsce pracy w hipermarkecie oznacza utratę kilku miejsc pracy w małych i średnich firmach handlowych i produkcyjnych. Te drugie tracą kanały dystrybucji swoich produktów, bo wielkie sieci handlowe nie chcą ich wziąć na swoje półki.

Reklamy w telewizji są skuteczne, ale bardzo drogie. Stać na nie głównie wielkie firmy.

Proces zanikania dobrych miejsc pracy trwał w USA wiele lat. Spowodował spadek realnych dochodów klas niższej i średniej w ciągu ostatnich 20 lat.

Dostrzegali go ekonomiści. Bank centralny, by pobudź popyt, utrzymywał niskie stopy procentowe. Instytucje finansowe nadmiernie poluzowały wymagania wobec kredytobiorców przy kredytach hipotecznych i kartach kredytowych. Nadzór finansowy nie reagował na to. W wyniku tego milion obywateli znalazło się w pułapkach zadłużeniowych.

Również amerykańskie państwo zadłużyło się po uszy. Jednym z powodów były jego działania mające na celu pobudzenie popytu przez obniżki podatków. Deficyt budżetowy rósł przez to, a efekty popytowe były krótkotrwałe.

W 2008 r. obywatele i państwo doszli do ściany. Nie mają jak dalej się zadłużać. Dlatego gwałtownie spada konsumpcja, np. zakupy nowych samochodów. Rośnie bezrobocie.

Na te procesy nałożyły się fatalne błędy finansistów związane z derywatami. W efekcie mamy do czynienia z upadkiem największej w historii piramidy finansowej.

Jej wybudowanie umożliwiła globalizacja i deregulacja rynku finansowego,  brak nadzoru nad nim, co sprawiło, że mieliśmy do czynienia z globalnym kasynem zamiast rynku.

Na krachu w USA traci cały świat, bo ten kraj wytwarza 25 proc. światowego PKB. Kryzys uderzył również w Polskę. Recesja może być bardzo głęboka.

Jerzy Krajewski przedstawił też plan antykryzysowy dla Polski z radami dla  parlamentu, rządu, Komisji Nadzoru Finansowego i samorządu.

Rady dla parlamentu:

1. Trzeba uchwalić ustawę, która przeniesie aktywa obowiązkowo ubezpieczonych z Powszechnych Towarzystw Emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z zapisami na indywidualnych  kontach emerytalnych i zakazać ZUS-owi inwestowania pieniędzy w akcje i inne ryzykowane papiery. Kto będzie chciał będzie jednak mógł zostac w OFE. Obowiązkowe składki ZUS powinien inwestować tylko w skarbowe papiery wartościowe.

2. Trzeba jak najszybciej wprowadzić ustawowo  5-letnie moratorium na wydawanie zezwoleń na budowę sklepów o powierzchni większej niż 600 metrów kwadratowych. Jedno miejsce pracy w supermarkecie oznacza bowiem utratę kilku miejsc pracy w małych i średnich firmach handlowych i produkcyjnych.
3. Trzeba jak najszybciej rozszerzyć ustawowy  zakaz handlu w 12 świąt na wszystkie niedziele i święta, gdyż szkodzić to będzie najbardziej supermarketów, które niszczą miejsca pracy w małych i średnich firmach handlowych i produkcyjnych.
4. Trzeba mocno przemyśleć projekt prywatyzacji służby zdrowia. Prywatna służba zdrowia w USA jest najdroższa na świecie, a wcale nie bardziej efektywna niż państwowa np. w Wielkiej Brytanii.

Rady dla rządu:


1. Trzeba jak najszybciej wycofać się z organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, bo dołożymy do ich organizacji miliardy złotych.  Jak są chętni Włosi, niech oni je zrobią.
2. Trzeba jak najszybciej  na 5 lat wstrzymać budowę sieci autostrad, bo to bardzo drogie rozwiązanie. Nie wypada byśmy je budowali na kredyt na koszt naszych wnuków, nie pytając ich o zgodę na zaciąganie długów w ich imieniu.
3. Trzeba natychmiast zerwać negocjacje z Eureko w sprawie PZU. Niech Eureko, zgodnie z umową, idzie do polskiego sądu.
4. Trzeba natychmiast wstrzymać prywatyzację BGŻ i BOŚ. Ceny ich akcji będą teraz niskie. Gdy wyceny banków spadną, warto pomyśleć o odkupieniu akcji BGŻ od zagranicznych akcjonariuszy
5. Trzeba odwlec o przynajmniej 10 lat wprowadzenie euro w Polsce. Złoty pomoże manewrować, gdy przyjdzie wielki kryzys.

Rady dla Komisji Nadzoru Finansowego:

1. Rekomendacja, że po spłaceniu rat kredytów i stałych obciążeń gospodarstwa pozostaje minimum 700 zł netto na osobę.
2. Zakaz wydawania kart kredytowych członkom rodzin, które mają dochody niższe niż 3 tys. zł netto na osobę.
3. Pięcioletni zakaz handlu derywatami  na GPW.

Rady dla samorządu:

1. Wspierać lokalny biznes
2. Korzystać z usług banków spółdzielczych.
3. Wspierać inne spółdzielnie.
4.  Nie wydawać pozwoleń na budowę dużych sklepów, szczególnie zagranicznych.

"Większość moich rad jest dość radykalna. Idą jednak bardzo ciężkie czasy, które wymagają nadzwyczajnych działań. Polski system bankowy wydaje mi się zdrowy. Mam nadzieję, że 4 miliardy złotych, które zgromadził Bankowy Fundusz Gwarancyjny wystarczą na ratowanie banków, które wpadną w kłopoty w wyniku niewypłacalności swoich klientów. A że wpadną, to pewne. Kłopoty już ma cala branża transportowa, deweloperzy i część eksporterów. Gdy PKB USA i Eurolandu spadnie o 20 proc., problemy będą miały prawie wszystkie branże w Polsce. Jednym z wyjątków będzie branża windykacyjna.  Polski rząd jeszcze nie dostrzega nadciągającej katastrofy. Szkoda. Bo trzeba działać szybko", powiedział Jerzy Krajewski.

Poniżej prezentujemy pełny tekst prezentacji Jerzego Krajewskiego

 

Slajd 1

III Kongres Zarządzania Należnościami

Temat: „Relacje między bankami a biznesem w dobie kryzysu gospodarczego”

Warszawa,  19 grudnia  2008 r.

Slajd 2 Organizatorzy

Instytutu Bankowości Spółdzielczej 

Instytut Lokalnego Biznesu

Slajd 3  Sponsor III Kongresu Zarządzania Należnościami

EGB Investmets SA

Slajd 4 Patroni medialni III Kongresu Zarządzania Należnościami

 „Europejski Bank Spółdzielczy”
„Europejska Firma”
Portal HRK.PL

Slajd 5 Przyczyny globalnego kryzysu gospodarczego

1. Załamanie realnej gospodarki w USA.
2. Załamanie systemu finansowego USA.
3. Globalizacja rynku finansowego.
USA wytwarzają 25 proc. światowego PKB.

Slajd 6 Załamanie realnej gospodarki w USA

1. Zniszczenie lokalnego biznesu w wyniku ekspansji sieci hipermarketów i telewizji.
2. Utrata miejsc pracy w wyniku rozwoju technologii.
3. Ucieczka miejsc pracy w przemyśle i usługach do krajów niskokosztowych.
4. Spadek realnych dochodów klas niższej i średniej.
5. Wzrost bezrobocia.
6. Obniżenie wydatków –  spadek sprzedaży domów i aut.

Slajd  7 Załamanie systemu finansowego USA

1. Nadmierne obniżki stóp procentowych, by pobudź popyt.
2. Poluzowanie wymagań wobec kredytobiorców
przy kredytach hipotecznych i kartach kredytowych.
4.  Obywatele i państwo w pułapkach zadłużeniowych.
5.  Wirtualny kapitał z derywatów.
6.  Upadek największej w historii piramidy finansowej.

Slajd  8  Globalizacja rynku finansowego

1. Deregulacja rynków finansowych.
2.  Brak nadzoru nad rynkami finansowymi.
3.  Globalne kasyno zamiast rynku.
4.  Na krachu w USA traci cały świat.
5.  Kryzys uderzył również w Polskę.

Slajd  9  Plan antykryzysowy dla Polski

1. Rady dla parlamentu.
2.  Rady dla rządu.
3.  Rady dla Komisji Nadzoru Finansowego.
4. Rady dla samorządów.

Slajd  10  Rady dla parlamentu:

1. Uchwalić ustawę, która  przeniesie aktywa  ubezpieczonych z PTE do ZUS.
2. Moratorium na wydawanie zezwoleń na budowę dużych sklepów.
3. Zakaz pracy i handlu we wszystkie niedziele.
4. Przemyśleć projekt prywatyzacji służby zdrowia.

Slajd  11 Rady dla rządu

1.  Wycofać się z organizacji mistrzostw Euro 2012.
2. Na 5 lat wstrzymać budowę sieci autostrad.
3. Zerwać negocjacje z Eureko w sprawie PZU..
4. Wstrzymać prywatyzację BGŻ i BOŚ.
5. Odwlec o przynajmniej 10 lat wprowadzenie euro w Polsce.

Slajd  12  Rady dla Komisji Nadzoru Finansowego

1. Rekomendacja, że po spłaceniu rat kredytów i stałych obciążeń gospodarstwa pozostaje minimum 700 zł netto na osobę.
2. Zakaz wydawania kart kredytowych członkom rodzin, które mają dochody niższe niż 3 tys. zł netto na osobę.
3. Pięcioletni zakaz handlu derywatami  na GPW.

Slajd 13  Rady dla samorządów.

1. Wspierać lokalny biznes
2. Korzystać z usług banków spółdzielczych.
3. Wspierać inne spółdzielnie.
4.  Nie wydawać pozwoleń na budowę dużych sklepów, szczególnie zagranicznych.

   Slajd nr 14 Misja Instytutu Bankowości Spółdzielczej


Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych, ich promocja i przekonywanie do współpracy z nimi innych firm, instytucji i osób.

Swoją aktywność IBS prowadzi głównie w zakresie  marketingu, public relations i szkoleń.

Slajd nr 15  Projekty IBS dla banków


Kwartalnik „Europejski Bank Spółdzielczy”
Serwis internetowy www.ibs.edu.pl
Konkurs Gepardy Biznesu
Konferencje Gepardów Biznesu
Konkurs Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy
Konkurs Najlepsza Kampania Marketingowa BS
Konkurs Gmina Przyjazna Biznesowi

Slajd nr 16

Cele Konkursu Gepardy Biznesu

1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej.

2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków spółdzielczych.

3. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu.
4. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy.
5. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

Slajd nr 17 Wyceniliśmy wartość rynkową 9 tysięcy firm

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu  w 2006 r.  Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe 7,5 tys. firm i banków spółdzielczych z całej Polski. 

Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r.

W  drugiej edycji w 2007 r. InfoCredit  policzyła wartość rynkową 8644 firm.
 
Finał odbył się na II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu w Warszawie 1 października 2008 r.

Kolejna edycja Konferencji Gepardów Biznesu zostanie zorganizowana w okresie luty – listopad 2009 r.

Slajd nr 18 Misja Klubu Gepardów Biznesu

Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały.
Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 30 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

Slajd nr 19 Projekty Klubu Gepardów Biznesu

Konkurs Gepardy Biznesu
Konferencje Gepardów Biznesu
Serwis internetowy www.gepardybiznesu.pl
Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”
 Program Rabatowy Tęcza (www.rabat.org.pl)
Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi 

 

 

Slajd nr 20 Korzyści z członkostwa w  Klubie Gepardów Biznesu

Promocja w serwisach www.gepardybiznesu.pl, www.eurojskafirma.pl, Magazynie „Europejska Firma” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu.
 
Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza.

Możliwość spotkania innych osób, które odniosły sukces w biznesie.

W  Klubie Gepardów Biznesu jest 530 podmiotów.

Slajd nr 21  Związek Pracodawców Lokalnego Biznesu

Członkami ZPLB  mogą być banki spółdzielcze, spółdzielnie oraz  firmy prywatne i komunalne.
ZPLB  będzie zabiegał o interesy członków na poziomie gminy, powiatu, województwa, państwa i Unii Europejskiej.
Zgromadzenie Założycielskie ZPLB  planowane jest wiosnę   2009 r.

Slajd nr 22  Formy aktywności ZPLB


ZPLB będzie wypracowywałam stanowiska w interesie lokalnego biznesu i prezentował je publicznie.
Jedno z najpilniejszych zadań: przekonać starostów powiatów do zahamowania środkami administracyjnymi ekspansji sieci dyskontów i hipermarketów w małych miastach.
ZPLB będzie miejscem spotkań różnych podmiotów gospodarczych.

Slajd nr 23  Misja ILB

Misją Instytutu Lokalnego Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały

 

Slajd nr 24

Dziękuję za uwagę!

Jerzy Krajewski – Dyrektor Instytut Bankowości Spółdzielczej
jerzy.krajewski@ibs.edu.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel./faks (22) 77 14 200

Więcej na ten temat

Pierwszy etap globalnego krachu

Czeka nas globalny krach – tekst z 24 września 2008 r.

Jak przetrwać kryzys – tekst z 27 września 2008 r.

Przedruk artykułu w "Gazecie Finansowej" 2 października 2008

Przedruk w serwisie www.eksportuj.pl 3 października 2008 r.

Przedruk w portalu www.waluty.com.pl 4 października 2008 r.

Największa piramida finansowa w historii

Globalny krach keynesizmu

Grozi nam katastrofa finansowa

Nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji

Kupujcie dolary i euro

Kiedy zbankrutuje nasze państwo?

Plan antykryzysowy dla Polski

Niezależny ekspert nie uprawia propagandy

Politycy są inteligenti, a ludność głupia

Dyktatura wielkich knorporacji

Grozi nam katastrofa finansowa

Nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji

Kupujcie dolary i euro

Kiedy zbankrutuje nasze państwo?

Plan antykryzysowy dla Polski

USA bankrutem

Politycy są inteligenti, a ludność głupia

Dyktatura wielkich korporacji

Tesco bije w dostawców i klientów

Tesco obniży zyski polskich firm

Wal-Mart w Polsce?

Grozi nam katastrofa finansowa

Nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji

Kupujcie dolary i euro

Kiedy zbankrutuje nasze państwo?

Plan antykryzysowy dla Polski

W USA nie ma małych prywatnych sklepów

Jeronimo Martins przejmie 210 sklepów Plusa

Jeronimo Martins – najgroźniejszy przeciwnik

Zakaz handlu w niedziele i święta w całej UE

Waltonowie – najbogatsza rodzina świata

Stany Zjednoczone Socjalistycznej Ameryki

Wal-Mart najcenniejszą marką świata

FED wyczarował 800 mld USD

USA bankrutem

McCain za interwencją państwa

Amerykański rząd przejmie kontrolę nad AIG

Protekcjonizm w UE to normalność

Supermarkety licencjonowane jak telewizje

Supermarkety zamieniają wolnych ludzi w niewolników

Założenia ustawy o zrównoważonym rozwoju handlu

Nowy atak na duże sklepy

"Rzeczpospolia" broni interesów wielkich sieci supermarketów

Supermarketom stanowcze nie

Napiszemy nową ustawę o WOH

Nikt nie bronił interesów małych i średnich firm

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie hipermarketów

Prezydent Portugalii otworzy tysięczną Biedronkę

Przykład PR wielkich sieci handlowych

Hipermarkety jak buldożery

Wspierajmy się nawzajem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *