Artykuły

GBW chce więcej komercji

Image"Od lat szliśmy w kierunku czystego apeksu, skupiając się głównie na zaspakajaniu potrzeb udziałowców. Uznaliśmy jednak, że nadszedł czas, aby GBW uaktywnił się również jako bank komercyjny", powiedział prezes GBW Paweł Pawłowski.

 

 

"Chcemy, by nasz bank podjął głębsze działania biznesowe we współpracy ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. Zgranie działań biznesowych jest konieczne i będzie służyć aktywizacji i Grupy, i Banku", dodał Pawłowski.  

Odpowiadając 22 stycznia 2009 r. na pytania dziennikarzy dotyczące kryzysu bankowego i dobrej sytuacji SGB na tle sektora banków komercyjnych, Prezes powiedział, iż kryzys już dociera do Polski i prędzej czy później uderzy i w sektor banków spółdzielczych, choć siła tego uderzenia będzie zapewne zminimalizowana dzięki specyfice spółdzielczości bankowej. Banki spółdzielcze działają w sposób konserwatywny, ich oferta jest wyważona, pozbawiona spekulacji i inwestycji w ryzykowne instrumenty. Dodatkowym atutem sektora jest skupianie się na rynkach lokalnych, a tym samym dobra znajomość klientów. Jak zauważył Prezes – BS-y stawiają na rozwój organiczny, na wzrost krok po kroku, unikają spektakularnych akcji pozyskiwania nowych klientów i związanego z tym wzrostu ryzyka. Takie działania zapewniają im stabilność, a tym samym powinny stanowić mur zaporowy przed gwałtownym uderzeniem.

Nie znaczy to jednak – dodał – że kryzys nas ominie. Klienci BS-ów mają przecież relacje biznesowe np. z klientami innych banków, którzy popadli w kłopoty finansowe a to może rzutować na jakość aktywów sektora. Dlatego GBW dokonuje w tej chwili przeglądu największych swoich zaangażowań i zakresu powiązań własnych klientów z innymi podmiotami. Działania te podejmowane są z powodów ostrożnościowych, aby móc przewidzieć wysokość ewentualnych rezerw. Jako bank zrzeszający GBW musi brać pod uwagę również i fakt, że w strukturze SGB funkcjonuje ponad 150 ośrodków decyzyjnych i mogą zdarzyć się różne sytuacje. Należy do tego dodać jeszcze poważną inwestycję związaną z systemem informatycznym.
Podsumowując – osiągnięcie wyników finansowych na poziomie 2007 czy 2008 roku będzie w roku 2009 bardzo trudne.

W związku z powyższym dziennikarze zapytali również, czy SGB przyłączy się do postulatów sektora banków komercyjnych wysuwanych pod adresem NBP i rządu, dotyczących podjęcia działań zwiększających zaufanie i płynność na rynku finansowym.
Prezes Pawłowski powiedział, że biorąc pod uwagę zakres i głębokość kryzysu uważa, że państwo powinno próbować zminimalizować ponoszone przez banki ryzyko.
W ocenie Zarządu GBW inicjatywa wsparcia rynku finansowego poprzez system gwarancji rządowych, zmniejszenia zaangażowania w rezerwy obowiązkowe czy też umożliwienia zaliczkowych wypłat na projekty realizowane ze środków UE jest słuszna. Gdyby postulaty bankowców zostały zrealizowane zwiększyłaby się płynność na rynku i wzrosło zaufanie.

Sektor bankowości spółdzielczej nie narzeka wprawdzie na płynność, jest wręcz jej generatorem. Jest tu jednak pewne ale…Banki spółdzielcze są głównymi dostarczycielami środków unijnych dla rolnictwa i sektora MŚP. Dystrybuują na przykład kredyty preferencyjne, oprocentowanie których uzależnione jest od wysokości stóp określanych przez RPP. Zarysowująca się silnie tendencja do obniżania stóp powoduje, że dystrybucja ta staje się coraz mniej opłacalna. Sektor może ją prowadzić, ale do pewnej granicy. Po jej przekroczeniu wystąpi problem strat, na ponoszenie których żaden bank się nie zgodzi. Może więc zdarzyć się, iż banki zrzeszające nie podpiszą umów z ARiMR. I zrobi się społeczny problem.

Państwo posiada instrumenty, aby temu zapobiec. Pytanie, czy wzorem innych państw będzie chciało ich użyć. Dobrą praktyką państw europejskich jest wzmacnianie rodzimego kapitału przez system ulg podatkowych, czy danie np. możliwości emisji obligacji długoterminowych. Przyjęcie takich rozwiązań skutkowałoby wzmocnieniem sektora i zwiększeniem bezpieczeństwa na rynku finansowym w sytuacji, w której ¾ systemu bankowego znajduje się we władaniu kapitału zagranicznego. Przy stosunkowo niewielkiej pomocy i dobrej woli władz banki spółdzielcze mogłyby znacząco zmniejszyć widoczny już proces wysuszania gospodarki.

Podczas konferencji Prezes Paweł Pawłowski przedstawił wstępne wyniki finansowe SGB oraz GBW. Kształtują się one następująco

SGB:

Suma bilansowa SGB wzrosła o 3 mld zł i wynosi ponad 22, 5 miliarda zł. Jest to wzrost o ponad 15 proc. w ciągu roku.

Kredyty – wzrost z 10, 5 mld w 2007 do prawie 12 mld w 2008 – wzrost o 13 procent.

Depozyty – Grupa odnotowała 17 proc. przyrost depozytów, suma wzrosła z 12,3 mld do 14,5 mld na koniec 2008.

Fundusze własne SGB wzrosły z ponad 1 mld 400 do ponad 1 mld 700 dokładnie o 275 mln zł, co stanowi przyrost o 19 proc.

Wynik finansowy brutto SGB to ponad 370 mln zł ( przyrost ponad 23 procent).
Współczynnik wypłacalności – ponad 12 procent.

GBW

Fundusze własne banku wzrosły o 41 proc. i wynoszą obecnie 268 mln zł.
Wynik finansowy brutto wynosi 33 mln zł, a współczynnik wypłacalności 12 procent.

SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA – podstawowe informacje

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA zrzesza 151 Banków Spółdzielczych i wspólnie z nimi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową.

SGB dynamicznie się rozwija i uzyskuje dobre wyniki finansowe.
Zrzeszone z GBW SA Banki Spółdzielcze zwiększają obszar działalności handlowej, oferując usługi za pomocą sieci ponad 1300 placówek oraz elektronicznych kanałów dostępu. Klienci mają dostęp do swoich pieniędzy za pomocą 2400 bezprowizyjnych bankomatów.

Mocna pozycja Banków Spółdzielczych wynika z dobrej znajomości lokalnych rynków i potrzeb klienta. Znaczenie ma także szybka reakcja na oczekiwania, ulegającego coraz częstszym przemianom, rynku usług finansowych. Dzisiaj działalność finansowa to przede wszystkim szybkość i trafność podejmowanych decyzji oraz znajomość mechanizmów współczesnej gospodarki. Banki Spółdzielcze doskonale znają swoich partnerów biznesowych i są w stanie sprostać ich oczekiwaniom oraz wymaganiom. Rozbudowują gamę produktów, kreują nowe, przyjazne dla klienta usługi.

Dużą wagę w budowie wizerunku banków SGB mają działania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które mają na celu tworzenie dobrych relacji z otoczeniem. Banki SGB wspierają organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczno – kulturalne. Angażują się w wiele akcji charytatywnych i wydarzeń kulturalnych. Trudno sobie wyobrazić wydarzenie o lokalnej lub regionalnej skali, które nie byłoby wsparte środkami z Banku Spółdzielczego. Banki SGB są aktywnym uczestnikiem życia lokalnych społeczności.

Banki SGB umiejętnie łączą tradycję (wiele z nich działa na rynku od ponad stu lat) z nowoczesnością. Wykorzystują zdobycze technologiczne i wdrażają nowoczesne systemy zarządzania.

SGB to wyłącznie polski kapitał.

 

źródło: www.bs.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *