Artykuły

Rozszerzenie obowiązku ubezpieczeń wypadkowych dotkliwe dla firm

Obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym mają być objęte osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i świadczące usługi poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zlecającego usługę.

Zgodnie z przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektami nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe, obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym zostaną objęte osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i świadczące usługi poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zlecającego usługę. Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia tę propozycję, ponieważ zwiększy ona koszty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Obecnie obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym objęte są wyłącznie osoby wykonujące obowiązki w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy. W takim przypadku dający zlecenie jest w stanie kontrolować miejsce wykonywania usługi i zapewnić bezpieczne warunki jej świadczenia. W przypadku wykonywania usługi poza siedzibą lub miejscem wykonywania działalności zleceniodawcy, takiej możliwości nie ma.

"Uważamy, że w praktyce bardzo trudno będzie wykazać, że osoby wykonujące obowiązki poza siedzibą zleceniodawcy w momencie, w którym uległy wypadkowi, faktycznie wykonywały obowiązki służbowe. W konsekwencji, ubezpieczyciel może kwestionować prawdziwość oświadczenia poszkodowanego i uchylać się od obowiązku wypłaty należnego odszkodowania. A to nie będzie służyło interesowi tych osób.

Ponadto uważamy, że w sytuacji kryzysu ekonomicznego na świecie nie powinno się podnosić kosztów działalności polskich firm. Dlatego Konfederacja Pracodawców Polskich sprzeciwia się tej propozycji."

 

źródło: Konfederacja Pracodawców Polskich za www.bankier.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *