Artykuły

Podsumowanie 2008 r. w Krakowskim BS

Image "Banki spółdzielcze są najbardziej wiarygodnymi instytucjami finansowymi w Polsce. W większości pracują w środowiskach, które świetnie znają, mają dobre kredyty, środki lokują bezpiecznie. Swoich klientów, często wieloletnich, nie pozostawią na pastwę losu", powiedział Jan Czesak, przewodniczący Rady Nadzorczej KBS na spotkaniu w Wieliczce.

 

W Krakowskim Banku Spółdzielczym to już tradycja corocznych spotkań Rady Nadzorczej, Zarządu z kadrą Kierowniczą banku, w której czołówkę stanowią dyrektorzy oddziałów. W tym roku spotkanie takie odbyło się w dniach 29-30 stycznia w Wieliczce.

 Dokonano bilansu wyników pracy Banku w minionym roku- omówiono sytuacje ekonomiczną-finansową na dzień 31 grudnia 2008r przedstawiono osiągnięcia poszczególnych jego oddziałów i ich pozycji w wewnętrznym rankingu efektywności działania. Dokonano podsumowania efektów w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego organizowanego przez KBS wspólnie z największym polskim ubezpieczycielem PZU S.A.

Przybyłych powitał i spotkanie prowadził prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego pan Zbigniew Bodzioch.

Gościem spotkania był prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Jego zdaniem Banki Spółdzielcze powinny w czasach spowolnienia gospodarczego  wykorzystać dobry okres dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego( potanienie materiałów budowlanych i usług ) oraz dzięki swym udziałowcom i stałym klientom przejąć część usług kredytowych od dużych banków komercyjnych, którym nie będzie się opłacało bieżące sprawdzanie wiarygodności kredytowej małych i średnich firm. Przy okazji podkreślił również konieczność dalszej modernizacji metod funkcjonowania, zwłaszcza rozszerzenie elektronicznej informacji na temat własnych produktów oraz sprzedaży internetowej.

Jako drugi na spotkaniu wystąpił Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego Jan Czesak. W swoim wystąpieniu poruszył wiele problemów.

Banki Spółdzielcze są najbardziej wiarygodnymi instytucjami finansowymi w Polsce. W większości pracują w środowiskach, które świetnie znają, mają dobre kredyty, środki lokują bezpiecznie a udział kredytów w depozytach zapewnia im stabilność i bezpieczeństwo. W tej sytuacji można by było powiedzieć, że banki spółdzielcze niczego nie muszą się obawiać.
Stwierdzenie to do końca nie jest prawdziwe. Banki spółdzielcze obsługują tysiące i setki klientów, spośród nich grupę najważniejszą stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, część tych przedsiębiorstw może być dotknięta kryzysem i na taką ewentualność powinniśmy być z wyprzedzeniem przygotowani.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, obsługiwane przez banki spółdzielcze, mające trudności finansowe i problemy ze spłatą kredytów, powinny otrzymać wsparcie tak ze strony banku obsługującego jak również Skarbu Państwa.

Banki Spółdzielcze swoich klientów, często wieloletnich, nie pozostawią na pastwę losu, negocjując nowe terminy spłaty zaciągniętych kredytów, rozkładając koszty naszych klientów na dłuższe okresy, mogą również wystąpić sytuacje, w których banki obniżą dotychczasowe oprocentowanie. Pomoc ta może być ze strony banków duża, nie mniej jednak nie zawsze wystarczająca i tu będą konieczne ulgi podatkowe dla tych przedsiębiorstw świadczone przez Skarb Państwa. Tylko proponowana pomoc ze strony banku i Państwa może przynieść zamierzone rezultaty.
Oponenci często odpowiadają na tą propozycję: a skąd weźmie Skarb Państwa środki na te cele ? Odpowiadam: a jak upadną te przedsiębiorstwa, to kto będzie płacił podatki ?
W sytuacji spowolnienia gospodarczego małe i średnie przedsiębiorstwa mogą tracić zdolność kredytową – przynajmniej niektóre z nich. Zdecydowaną pomocą mogą być poręczenia i gwarancję bankowe Banku Gospodarstwa Krajowego. Mamy informacje, że przygotowywana jest nowa ustawa o BGK, która zagwarantuje szybkie i sprawne udzielanie gwarancji i poręczeń.
W przygotowaniu tej ustawy powinien uczestniczyć przedstawiciel banków spółdzielczych reprezentujący ich interesy, a termin jej uchwalenia powinien być skrócony, aby nie było za późno.

Realizacja zadań przez banki spółdzielcze w zakresie ograniczania skutków kryzysu wymaga określonych działań i środków. Pewną pomocą w tym zakresie mogą być środki odprowadzane przez banki spółdzielcze dla Skarbu Państwa w postaci rezerw obowiązkowych.
Jeżeli obecnie rozważa się zmniejszenie dla banków obowiązkowych rezerw o 1% to dla banków spółdzielczych rezerwa ta powinna być całkowicie zniesiona , taką decyzję uzasadnia się tym , że banki spółdzielcze w porównaniu z bankami komercyjnymi posiadają nieproporcjonalnie niskie kapitały, dużo mniejsze możliwości gromadzenia własnych rezerw na ryzyko ogólne , które może służyć łagodzeniu skutków kryzysu.

Na podkreślenie zasługuje również fakt , że banki spółdzielcze jako banki polskie odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym środowisk lokalnych, w których funkcjonują przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.
W tej sytuacji byłoby ogromną niesprawiedliwością jednakowe potraktowanie banków komercyjnych i banków spółdzielczych.

Zniesienie podwójnego opodatkowania w bankach spółdzielczych jest to temat znany od kilkunastu lat. Banki spółdzielcze setki razy wychodziły z tym wnioskiem bezskutecznie.
Czyż nie nadszedł czas kiedy trzeba pomóc bankom spółdzielczym, aby wreszcie wniosek legislacyjny w tej sprawie wpłynął do Sejmu Rzeczpospolitej?

I tu należałoby przypomnieć o nierównym traktowaniu banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej. W Polsce banki spółdzielcze są podwójnie opodatkowane , podczas gdy np. we Włoszech banki spółdzielcze ustawowo mogą 73% zysku przeznaczyć na fundusze własne , a tylko 27% odprowadzają do Skarbu Państwa.

Przyjęcie podstawowych wniosków wspólnego działania, banków spółdzielczych, Banku Gospodarstwa Krajowego i Skarbu Państwa może w poważnym stopniu łagodzić ewentualne skutki kryzysu w małych i średnich przedsiębiorstwachobsługiwanych przez banki spółdzielcze i nie tylko.

Jerzy Skrobot

źródło: www.grupabps.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *