Szkolenia EFS

Europejska Grupa Doradcza

Warto podkreślić atuty szkoleń EGD: warsztatową formę szkoleń, niewielkie grupy 12-18 osobowych, liczne ,,Case studies”, uczestnicy mają możliwość aktywnych konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia i uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania i problemy.

Europejska Grupa Doradcza www.eurogrupa.pl to sprawdzony partner w kształtowaniu przyszłości firm.

 Jesteśmy ogólnopolską firmą szkoleniowo – konsultingową z zaledwie 5 – letnią historią i ponad 12 tys. przeszkolonymi osobami z 6 tys. firm i organizacji.

 Firma ta oferuje nowoczesne szkolenia z następujących obszarów tematycznych:

 A. Fundusze Europejskie – Nowe zasady kwalifikowalności na lata 2007-2013 – Zarządzanie projektem unijnym – Księgowość projektowa: PO KL – Księgowość projektowa: Projekty Inwestycyjne – Studium Wykonalności

B. Kompetencje osobiste – Komunikacja interpersonalna – Negocjacje w biznesie – Profesjonalna Obsługa Klienta Biznesowego – Sztuka perswazji i wywierania wpływu

C. Zarządzanie, sprzedaż, marketing – Przywództwo w biznesie – Zarządzanie sprzedażą – Neuromarketing – Kreatywność w biznesie – Marketing w biznesie

D. Zasoby Ludzkie – Coaching – Motywowanie pracowników – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

E. Kursy w ramach programu ,,Certyfikacja Kompetencji Personelu” realizowane wspólnie z Tuv Nord Polska – Fundusze Europejskie – Balance Scorecard – Jakość – Środowisko – Żywność – BHP – Innowacje

F. Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych www.radynadzorcze.pl W odpowiedzi na potrzeby rynku wprowadziliśmy w 2009 r. nowe produkty szkoleniowe w tym m.in.:

• Kreowanie informacji – szkolenie dla rzeczników prasowych instytucji samorządowych

• Partnerstwo Publiczno-Prywatne

• Profesjonalna Obsługa Klienta Biznesowego

• Partnerskie Negocjacje

Warto podkreślić atuty szkoleń EGD, tj. warsztatową formę szkoleń, niewielkie grupy 12-18 osobowych, liczne ,,Case studies”, uczestnicy mają możliwość aktywnych konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia i uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania i problemy.

Cyklicznie dajemy szansę na podnoszenie wiedzy i umiejętności przedstawicielom przedsiębiorstw, instytucji publicznych i indywidualnym osobom.

Rozwijamy długookresowe przyjazne relacje z naszymi klientami w oparciu o zasady uczciwości i przejrzystości. Tym samym nieprzerwanie przyczyniamy się do sukcesów rynkowych klientów.

 EGD realizuje projekty szkoleniowe współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in.:

a). ,,Certyfikacja kompetencji personelu w zakresie zarządzania środowiskowego” dla osób 45+ w woj. zachodniopomorskim (150 uczestników)

b). ,,Nowoczesne kadry gospodarki podstawą rozwoju Wielkopolski” dla osób 18+ w woj. wielkopolskim (480 uczestników )

c). ,,Certyfikacja kompetencji personelu szansą dla pracowników zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” dla osób 18+ w woj. wielkopolskim (432uczestników) W ramach tylko tych projektów zostanie przeszkolonych łącznie ponad 1000 osób.

Więcej informacji o ofercie edukacyjnej EGD na stronie www.eurogrupa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *