Harmonogram

Związek Rzemiosła Polskiego patronem Konferencji Lokalnego Biznesu i Gepardów Biznesu

Związek Rzemiosła Polskiego został patronem honorowym Konferencji Lokalnego Biznesu i Konkursu Gepardy Biznesu. ZRP i jego organizacje terenowe tworzą największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu gospodarczego w sektorze prywatnym, zrzeszającą ponad 300 tys. zakładów rzemieślniczych, zatrudniających około 1,5 mln osób.

Związek Rzemiosła Polskiego to ogólnopolska społeczno-zawodowa i gospodarcza organizacja samorządu rzemiosła, działająca od 1933 r. – wcześniej jako Związek Izb Rzemieślniczych (1933 – 1972) i Centralny Związek Rzemiosła (1973-1989).

Związek Rzemiosła Polskiego zrzesza izby rzemiosła i przedsiębiorczości, a na zasadach określonych w statucie, może też zrzeszać inne organizacje. ZRP realizuje zadania konfederacji pracodawców, w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku.

Związek Rzemiosła Polskiego i jego organizacje terenowe tworzą największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu gospodarczego w sektorze prywatnym, zrzeszającą ponad 300 tys. zakładów rzemieślniczych, zatrudniających około 1,5 mln osób.

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego funkcjonuje 490 cechów, 271 spółdzielni rzemieślniczych, 27 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym 26 terytorialnych i 1 izba branżowa), działających na podstawie ustawy z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle i własnych statutów.

Podstawowym zadaniem ZRP jest zapewnienie, zrzeszonym w nim organizacjom, pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej rzemiosła i małej przedsiębiorczości, udzielanie wszechstronnego wsparcia i ochrony prawnej, reprezentowanie interesów rzemiosła i małej przedsiębiorczości w kraju i za granicą oraz działanie na rzecz kształtowania jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości.

Do podstawowej działalności Związku Rzemiosła Polskiego należy w szczególności:

reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych w Związku organizacji, wobec organów władzy i administracji, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą;
prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej, socjalnej i gospodarczej, w sposób zapewniający integralność rzemiosła;
pomoc zrzeszonym w Związku organizacjom rzemiosła i małej przedsiębiorczości w zakresie realizacji zadań statutowych;
podejmowanie inicjatyw legislacyjnych dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości;
uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz dla gospodarki narodowej,
propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu
upowszechnianie dorobku polskiego rzemiosła i małej przedsiębiorczości i jego roli społeczno-gospodarczej;
podejmowanie wszelkich działań, mających na celu przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich organizacji do funkcjonowania w warunkach globalizacji obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego Rynku Europejskiego.

Więcej informacji o Związku Rzemiosła Polskiego można znaleźć pod adresem www.zrp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *