Artykuły

Okno na nowe możliwości

Image"Wszystkie sprawy negatywne zostały rozwiązane, a postępowania komornicze umorzone. KZBS nie ma żadnych zobowiązań w stosunku do instytucji zewnętrznych i rozpoczął nowy rozdział działalności z początkiem 2009 roku", powiedział Jerzy Różyński, prezes KZBS, w wywiadzie w "Głosie Banków Spółdzielczych". 

 

W chwili obecnej moje wysiłki koncentruję na rozwiązywaniu kluczowych spraw banków spółdzielczych, w zakres których wchodzą:
– opłacalność kredytów preferencyjnych,
– zagrożenie obniżenia funduszy własnych banków w związku z osłabieniem wartości     złotego,
– propozycje ulepszenia metod nadzoru i kontroli stosowanych wobec banków spółdzielczych,
– strategia banków spółdzielczych dotycząca wypłaty dywidendy w kontekście funduszy własnych,
– udzielenie gwarancji dla emisji papierów dłużnych banków zrzeszających. Środki pozyskane z tych emisji posłużyć mogą do  udzielenia dodatkowo bankom spółdzielczym pożyczek podporządkowanych,
– wykorzystanie sieci banków spółdzielczych do udrożnienia systemu finansowania MSP,
– ustawy o rekapitalizacji: Instytucje finansowe, a banki spółdzielcze.
Image
Jerzy Różyński, prezes KZBS, w siedzibie Związku w Warszawie (źródło: KZBS)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *