Artykuły

98,6 mld zł przychodów z prywatyzacji

Z danych Ministerstwa Skarbu wynika, że przychody z prywatyzacji uzyskane  w latach 1991-2008  wyniosły 98 625
mln zł. Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych skończył się katastrofą finansową.  Powierzony NFI majątek państwowych został skonsumowany w większości przez firmy zarządzające, bo poziom opłat za zarządzanie był horrendalnie wysoki.

 

Szanowny Panie,

niestety nie posiadamy danych, uwzględniających podział, o którym pisze Pan w pytaniu pierwszym.

Mam nadzieję, że pomocne będzie zestawienie przychodów z prywatyzacji od 1991 roku , które przesyłam w załączniku.

Jeśli zaś chodzi o kolejne pytania, wszelkie wyjaśnienie znajdzie Pan w Raporcie z realizacji programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1995-2003,  przyjętym przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 roku, a podsumowującym założony w ustawie okres istnienia NFI.

Przypomnę tylko, że NFI utworzono w 1995 roku. Dokument zawiera informacje dotyczące m.in. wynagrodzeń firm zarządzających NFI, wartości majątku wniesionego do NFI, jak również podsumowanie realizacji Programu NFI. Raport jest dostępny na stronach internetowych MSP pod adresem:

Raport o NFI (na dole strony w formacie PDF).

Obecnie MSP finalizuje proces prywatyzacji spółek z Programu NFI. Skarb Państwa posiada mniejszościowy udział w 33 spółkach portfelowych oraz znikomy pakiet w jednym z NFI- BBI NFI Capital S.A.(dawniej Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.) – sięgający zaledwie 0,01% udziału w kapitale zakładowym. Minister Skarbu Państwa sprawuje nadzór właścicielski wobec spółek z programu NFI na tych samych zasadach, jak wobec innych spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa.

  
 
Przychody z prywatyzacji uzyskane  w latach 1991-2008 w mln zł
 
 
 
Rok     kwota przychodów*

1991      1 500
1992        600
1993        880
1994      1 230
1995      2 330
1996      2 565
1997      4 450
1998      6 700
1999      6 900
2000     20 100
2001     10 140
2002      6 800
2003     9 100
2004      8 830
2005      5 700
2006      5 500
2007      3 000
2008      2 300

Ogółem 98 625
 
 
* do 1997 r. były to dochody 

 

Z wyrazami szacunku
Maciej Wewiór
Rzecznik MSP

Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

tel: (+ 48 ) 22-695 81 82
fax: (+ 48 ) 22- 629 98 38
media@msp.gov.pl
www.msp.gov.pl

 

<jerzy.krajewski@ilb.edu.pl>
2009-03-12 12:20
 Do <media@msp.gov.pl>  

Temat Dochody z prywatyzacji

 

Witam!
 
Zbieram informację do artykułu o efektach prywatyzacji w ostatnich 20 latach.
 
Proszę o następujace informacje:
 
1. Ile pieniędzy wpłynęło do skarbu państwa z tytułu sprzedaży majątku państwowego w latach 1990-2008 (dane proszę ująć w załączonej tabeli)?
2. Jakie są efekty działania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych?
3. Ile opłat za zarządzanie NFI w latach 1997-2008 pobrały firmy zarządzajace NFI?
4. Jakiej wartości majątek państwowy został przekazany do NFI?
5. Ile wart był  majątek NFI 31 grudnia 2007 r.?

wzór załączonej tabeli 

          Dochody skarbu państwa z prywatyzacji      
           Ze sprzedaży      
Lata Banków Firm ubezpieczeniowych  Firm przemysłowych Firm energetycznych  Innych firm Łącznie
1990       
1991       
1992       
1993       
1994       
1995       
1996       
1997       
1998       
1999       
2000       
2001       
2002       
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Łącznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *