Informacje

Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu

Image

W piątej edycji Konkursu Gepardy Biznesu  kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej w ciągu 2 lat. Zaś przypadku firm, które prześlą ankiety, średnia z dynamik zysku netto i przychodów ogółem, a banków spółdzielczych – średnia z dynamik aktywów, funduszy brutto, depozytów, kredytów i zysku netto.

Regulamin V edycji Konkursu Gepardy Biznesu 

I. Misja
Misją Konkursu Gepardy Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków.

II. Cele
1. Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw.
2. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie magazynu „Europejska Firma” i  Klubu Gepardów Biznesu.
5. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Gepardów Biznesu.

III. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu Gepardy Biznesu są Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”, Klub Gepardów Biznesu i ULAN Sp. z o.o.

IV. Kategorie Konkursu

A. Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo  według dynamiki wartości rynkowej w okresie 2-letnim w następujących województwach:
 
1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

B. Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo według dynamiki wartości rynkowej w okresie 2-letnim w następujących branżach:

1. Handlowa
2. Budowlana
3. Materiałów budowlanych
4. Przemysł lekki
5. Spożywcza
6. Chemiczna
7. Przemysł elektromaszynowy
8. Telekomunikacyjna
9. Informatyczna
10. Przemysł drzewny i papierniczy
11. Medialna

C.  Najdynamiczniejsze przedsiębiorstwo według średniej z dynamik zysku netto i przychodów ogółem w ciągu 2 lat w następujących województwach:

1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

D.  Najdynamiczniejszy bank spółdzielczy według średniej z dynamik aktywów, funduszy brutto, depozytów, kredytów i zysku netto w ciągu 2 lat w następujących województwach:

1. dolnośląskie,
2. kujawsko-pomorskie,
3. lubelskie,
4. lubuskie,
5. łódzkie, 
6. małopolskie,
7. mazowieckie,
8. opolskie,
9. podkarpackie,
10. podlaskie,
11. pomorskie,
12. śląskie,
13. świętokrzyskie,
14. warmińsko-mazurskie,
15. wielkopolskie,
16. zachodniopomorskie.

V. Wybór zwycięzców.
1. Wybór dokonywany jest na podstawie wyników finansowych, które służą do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego ostatniego dnia marca w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Kryterium oceny jest dynamika wzrostu wartości rynkowej. W wyjątkowych przypadkach podmiot może być pominięty w rankingu z powodu swoich nieetycznych działań.
3. Dynamika wzrostu porównywana jest w okresie 2 lat.
4. Obliczenia dynamiki wzrostu wartości rynkowej dokonywane są na podstawie danych dostępnych w publicznych rejestrach lub przekazanych wcześniej do Wywiadowi Gospodarczej InfoCredit.

5. W przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, liczona jest średnia z dynamik zysku netto i przychodów ogółem w ciągu 2 lat.

6. W przypadku banków spółdzielczych liczona jest dynamika aktywów, funduszy brutto, depozytów, kredytów i zysku netto w ciągu 2 lat.

VI. Uczestnictwo.
1. Uczestnictwo w Konkursie Gepardy Biznesu jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać firmy i banki działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W konkursie mogą uczestniczyć firmy i banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że ich dane finansowe są dostępne w rejestrach i publikacjach.

VII. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie są dyplomy, statuetki Gepard Biznesu i logo promocyjne Gepard Biznesu.
2. Dyplomy przyznawane są zwycięzcom konkursu w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnionym podmiotom, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 20 proc., a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, i banków spółdzielczych średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 20 proc. Dyplomy otrzymują także osoby, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firm lub banków i wzięły udział w Konferencji Lokalnego Biznesu.
3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uczestnictwo w jednej z Konferencji Lokalnego Biznesu.
4. Statuetki przysługują firmom, których wartość rynkowa wzrosła w badanym okresie o więcej niż 20 proc., a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu, i banków, średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 20 proc.
5. Statuetki są bezpłatne dla zwycięzców rankingów wojewódzkich oraz zwycięzców rankingów branżowych, jeżeli zostaną odebrane na jednej z Konferencji Lokalnego Biznesu. W pozostałych przypadkach statuetki są płatne – 600 zł netto.
6. Logo promocyjne Gepard Biznesu przysługuje firmom, których wartość rynkowa wzrosłą o więcej niż 20 proc. w badanym okresie, a w przypadku firm, które prześlą ankiety do organizatora konkursu,  i banków, średnia z dynamik w ciągu 2 lat była wyższa niż 20 proc.
7.  Mogą go używać firmy i banki, których przedstawiciele wezmą udział w Konferencji Lokalnego Biznesu albo wykupią Pakiet Marketingowy Gepard Biznesu. 

VIII. Ogłoszenie wyników.
1. Wyniki Konkursu Gepardy Biznesu ogłaszane są na Konferencjach Lokalnego Biznesu oraz na stronie www.gepardybiznesu.pl i w Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma".
2. O terminach i miejscach organizowania Konferencji Lokalnego Biznesu decyduje dyrektor Instytutu Lokalnego Biznesu.
3. Udział w Konferencjach Lokalnego  Biznesu jest płatny – 300 zł netto od osoby.

IX. Zmiany regulaminu.
1. Regulamin Konkursu Gepardy Biznesu ustala i zmienia dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Klubu Gepardów Biznesu oraz na www.gepardybiznesu.pl.


Regulamin zatwierdzony przez dyrektora Klubu Gepardów Biznesu 2 lutego 2011 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *